Projev prezidenta republiky při recepci u příležitosti státního svátku Ruské federace – Dne vítězství( trochu zpětně pro připomenutí)

Avatar
Původní autoři

15.5. 2018 hrad
Víte, přátelé, druhá světová válka byla válkou rasové nenávisti. A cílem nacistického Německa bylo vyhladit v prvé řadě Židy, v druhé řadě Slovany –  Poláky, Rusy, Srby a tak dále. A nyní se setkáváme s jiným způsobem boje. Jde o náboženskou nenávist, která se snaží vyhubit všechny nevěřící. Moji ruští přátelé vědí, že já nezapomínám na Beslan, na Volgograd a na další podobné události. Tato nenávist by nás měla sjednotit v boji proti islámskému fundamentalismu a islámskému terorismu.
9. května 2018
Vážený pane velvyslanče, vážený pane prezidente Klausi, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu Vondráčku, vážený příteli a předsedo KSČM Filipe, dámy a pánové,
trošku mne překvapilo, proč se scházíme zde, když venku je tak krásné počasí, svítí sluníčko, je teplo a tak dále. To je špatná organizace, pane velvyslanče. Ale vážně, jak víte, veškeré své projevy začínám kritikou, protože to je dobré zahájení – jako v šachách. Agresivní zahájení.
Ale co říci? Proč jsem tu? Abych ocenil oběti těch, kteří padli na území bývalého Československa. A samozřejmě nejen na jeho území.
Víte, přátelé, druhá světová válka byla válkou rasové nenávisti. A cílem nacistického Německa bylo vyhladit v prvé řadě Židy, v druhé řadě Slovany –  Poláky, Rusy, Srby a tak dále. A nyní se setkáváme s jiným způsobem boje. Jde o náboženskou nenávist, která se snaží vyhubit všechny nevěřící. Moji ruští přátelé vědí, že já nezapomínám na Beslan, na Volgograd a na další podobné události. Tato nenávist by nás měla sjednotit v boji proti islámskému fundamentalismu a islámskému terorismu.
Samozřejmě pamatujeme i další špatné události: byla studená válka, byl rok 1968, který byl ohromnou kolektivní chybou a zločinem, k němuž je zapotřebí se přiznat. Poněvadž jen tehdy, když bude tato chyba přiznána, může být odpuštěna.
Momentálně jsem rád, že jsme se s prezidentem Putinem domluvili, že na začátku června proběhne první kolo Česko-ruského diskusního fóra. Doufám, že v rámci tohoto fóra se nám nakonec podaří otevřít i ty ruské archivy, které se týkají právě roku 1968.
To však není všechno. Jsem velmi rád, že se připravuje další zasedání tzv. Mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci. Možná víte, že předseda české vlády, předseda Senátu Parlamentu České republiky, předseda Hospodářské komory i já jsme se veřejně vyjádřili proti tzv.  ruským sankcím. Sankce totiž ničemu nepomáhají a jen zpomalují vzájemný obchod. Tuto veřejnou kritiku sankcí bych chtěl přetvořit do iniciativy České republiky v rámci Evropské unie.
Byl jsem velmi potěšen, že na poslední cestu do Ruska mne ve třech letadlech doprovázel nejvyšší počet českých podnikatelů za posledních 25 let. To je důkazem, že čeští byznysmeni mají velký zájem uzavírat vzájemně výhodné dohody s našimi ruskými partnery. Doufám, že to bude pokračovat i v budoucnu.
Vážení kolegové, samozřejmě existují i problémy. Někteří lidé se však problémy snaží řešit a někteří problémy vytvářejí. Já náležím k těm, kteří se problémy snaží řešit, což je mnohem obtížnější než naopak. Lidí, kteří celý svůj život problémy vytvářejí, je mi ale líto, protože nakonec umírají nešťastní a bez užitku pro lidstvo i naše spoluobčany.
Závěrem proto všem přeji úspěšný život a vyřešení problémů v rodině, ve společnosti a samozřejmě i v našich vzájemně výhodných vztazích. Ať žije spolupráce mezi Ruskem a Českou republikou! Ale vidím, že mi dali pouze minerální vodu. Dovolte mi proto připít i tou vodou.
Děkuji za pozornost.

Miloš Zeman, prezident republiky, rezidence velvyslance Ruské federace v ČR, 9. května 2018