Zeman jako bystrý chlapec v Andersenově pohádce

Avatar
Původní autoři

J. K. Novák
11. 5. 2018
Dámy Marvanová a Němcová chtějí odvolat prezidenta, který řekl, že se u nás Novičok A230 vyrobil. Zeman se zachoval jako bystrý chlapec v Andersenově pohádce “Císařovy nové šaty”, který zvolal, že král je nahý. OPCW totiž nezná “mikrosyntézu” či “laboratorní přípravu”, ale jen “výrobu” (production). Výroba je, podle konvence OPCW, zakázaná až na výjimky – mezi ně spadá i výroba pro ochranu proti toxickým chemikáliím a pro vojenské účely – ale ne ve vztahu k použití toxických chemikálií jako zbraní. “Vyrobit” si pár miligramů či gramů od každého ze čtyř novičoků uváděných v literatuře i na internetu pro potřeby detekce, identifikace a vývoj antidot je plně v souladu s konvenci OPCW a web Univerzity Obrany v Brně může klidně nabízet studium protichemické obrany zahrnující i problém novičoků.


Dámy tedy mluví hloupě nebo bláznivě. Jestli se Zeman staví proti tvrzením Mayové, tak to není nic velezrádného. Nemáme mezistátní smlouvy, podle kterých bychom museli úslužně odkývat každou pitomost státníků spřátelených zemí tak, jak bylo převážně zvykem v RVHP a Varšavské smlouvě. Samozřejmě – máme své slouhy; Emanuel Moravec, Zdeněk Fierlinger, další jména si dosaďte sami. V případě Skripal je velezrádná téměř polovina poddaných Jejího Veličenstva nevěřících ve vládní verzi, a to navzdory 450ti detektivům a policajtům + 180-200 vojákům, kteří pobíhali a ještě pobíhají městečkem Salisbury a předvádějí poslední modely uniforem a protichemických obleků a masek při hledání míst s chemickou látkou s utajeným složením a navzdory tomu, že paniku obyvatel městečka již třetí měsíc po celé Británii rozšiřují a znásobují media se svými výmysly „z dobře informovaných zdrojů“ a s fotografiemi vojáků v „atombordelech“.

Čelní představitelé Británie, Mayová A Johnson, obviňují Rusy z otravy Skripalových, ale – to jen zloděj křičí „chyťte zloděje!“. Podle listu Independent se Britové a Nigerijci stali pokusnými morčaty při 750ti tajných operacích pro studium účinků chemických a bakteriologických zbraní, výzkumníci z Porton Down byli účastni. Dokumentace o testování nervových plynů v Nigerii (pokud ještě existuje) není dostupná pro historické bádání. To ovšem neznamená, že by lidé z Porton Down otrávili Skripalovy.

Vývoj antidot a terapeutických postupů (včetně enzymoterapie) účinných při otravě novičoky probíhající po r. 2000 lze stopovat v odborné a patentové literatuře, otevřeně se o něm nemluví (jako mluvil prof. Matoušek před tuctem let) , předpokládá se, že ve vojenském výzkumném centru Edgewood (USA) novičoky vyrobili, i navzdory tomu, že přeběhlík z Ruska Vil Mirsayanov tam zaměstnání nevzal a dal přednost Rutgersově univerzitě. Laboratoře v DSTL v Porton Down a holandská TNO pravděpodobně rovněž syntetizovaly novičoky před delší dobou – viz zejména článek v holandském NRC Handelsblad (21.3.2018) a Toxikologická Příručka vydaná v Londýně 2009, 2015.

Skripalovy mohl tedy otrávit kdekdo, kdo uzavřel kontrakt s některou anglosaskou (GB, USA) rozvědkou nebo s jejím zprostředkovatelem; v okresní nemocnici v Salisbury diagnostikovali otravu a potvrdili vyšetřením enzymu cholinesterasy a v DSTL v  9 km vzdáleném Porton Down určili jed pomocí hmotové spektrometrie a počítačem provedené porovnáni dat z přístroje s „knihovnou“ dat pro všechny možné organické fluorofosfáty. „Knihovna“ obsahovala i data pro novičoky – ta pořídili iránští vědci ve spolupráci s OPCW a publikovali r. 2017. Odběr a transport vzorků z nemocnice do laboratoře DSTL trval možná srovnatelnou dobu jako určení typu jedu v laboratoři. V březnu bezprostředně poté probíhalo ostré protichemické cvičení v Salisbury „Opeeration Morlop“), to navázalo na předcházející britské vojenské protichemické cvičení „Toxic Dagger“ a koncem března následovalo vojenské protichemické cvičení „Toxic Lance“ jednotek USA-ČR-SR na Slovensku.

Zdroje: Parlamentní listy, OPCW Convention (Synopsis)

http://www.warfare.today/2018/03/10/british-army-assists-in-skripal-poisoning-case/

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/how-the-british-government-subjected-thousands-of-people-to-chemical-and-biological-warfare-trials-10376411.html

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/21/unknown-newcomer-novichok-was-long-known-a1596490

Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents, London 2009, 2015

Google , britský tisk obecně, odborné články autorů K. Kuča, P. Anzenbacher aj.

Pozn. red. Autor je vzděláním a praxí chemik a biochemik