Demografi upozornili na prudké zníženie počtu obyvateľov východnej Európy

Avatar
Původní autoři

26.6.2018 HlavnéSprávy
Počet obyvateľov strednej a východnej Európy po roku 1990 podstatne klesol v dôsledku emigrácie, uvádza sa v prieskume rakúskych demografov.
V západnej Európe existuje opačný trend: od roku 1990 do 2017 sa počet obyvateľov zvýšil v dôsledku imigrácie.


Najviac poklesol počet obyvateľov Bulharska, Lotyšska, Litvy, Moldavska, Bosny a Hercegoviny a tiež Kosova – a to o 19 % a viac.

Toto zníženie je „bezprecedentné pre mierovú dobu”, zdôraznili prieskumníci z viedenského Wittgensteinovho demografického ústavu.

Česko, Slovensko a Slovinsko sú jediné krajiny tohoto regiónu, kde sa počet obyvateľov trochu zvýšil (o 2 — 3 %).

Hybnou silou nárastu alebo zníženia počtu obyvateľov Európy sú dnes migranti.

Základ rastu obyvateľstva v niektorých západoeurópskych štátoch tvorí čistý rast pôrodnosti. V Írsku bol napríklad od roku 2000 36 % a vo Francúzsku 18 %.

Vo väčšine západoeurópskych krajín sa ale počet obyvateľov zvýšil hlavne kvôli imigrácii, uvádza sa v prieskume. Do tejto skupiny patrí Švajčiarsko (o 26 %), Španielsko (20 %) a Švédsko (17 %).