Saber Strike 2018

Avatar
Původní autoři

1. 6. 2018
(šavle k útoku, rána šavlí, napadení šavlí, vojenský úder šavlí atd, )
V rozporu s mírovým pojetím Ústavy České republiky vláda povolila další průjezd cizích vojenských sil přes naší republiku. Tyto cizí vojenské síly projíždějící přes Českou republiku se neúčastní žádné mírové operace, Jedná se o přeskupení vojenské techniky armády USA za účelem citujeme z materiálu United States Army Europe, Search U.S. Army Europe:
,,Vůle a schopnost sjednocené ,,aliance“ budou představeny s hostitelskými jednotkami, posilování bojových uskupení, multi-národní sbory severovýchodně (MNC-NE), multi-národní divize – severovýchod (MND-NE) (NFIU) a síly rotace USA, které poskytují skutečné provozní schopnosti pro odrazující účinek.“

 

       V roce 2017 se jednalo o ,, opatření alianční Posílené předsunuté přítomnosti“.
Protestujeme proti pokračování těchto agresivních kroků z rozhodnutí vlády, která proti většinovému názoru občanů České republiky loajálně přistupuje k podílu České republiky na zhoršování bezpečnostního prostředí Evropy, dělá z nás případné spolupachatele agrese v případě vzniku válečného konfliktu.
Jednání Vlády České republiky a Armády České republiky je limitováno Ústavou České republiky, článkem 43 odst.4) a to:

a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace

Z uzavřených mezinárodních smluv, čl.1 Severoatlantické smlouvy, které zavazují řešit mezinárodní spory mírovou cestou lze odvodit, že ve stejném mírovém a obranném pojetí je i  Ústava ČR a tím i daná pravomoc vlády rozhodovat o průjezdu a přeletu cizích ozbrojených sil jiných států přes území České republiky.
Protestujeme proti obcházení, znevažování, porušování Ústavy České republiky a vyprazdňování pojmu míru.
Protestujeme proti krokům omezující naší svobodu, která je možná jen na základě pravdivých a úplných informací.
Vláda a ministerstvo obrany nemá právo zatajovat před veřejností informace o skutečném účelu průjezdu a pobytu vojenských sil  USA na našem území, ani o tom, co se případně převáží do VÚ 5512 Logistika a podzemního pracoviště 26.pluku velení, řízení a průzkumu v  Brandýse nad Labem – Stará Boleslav.
Odmítáme tvrzení, že projíždějící konvoj vojenských sil USA přes naše území dne 29.5. – 1.6.2018 je konvoj  plnění mezinárodních závazků, se kterými by souhlasila většina občanů České republiky.

Vyzýváme poslankyně a poslance, aby odmítli náš podíl na nebezpečném jednání, které potvrzují informace o skutečném záměru vojenského přesunu sil armády USA viz. níže pod krycím názvem
                                                            SABER STRIKE 2018
.

Vyzýváme Poslaneckou sněmovnu ČR, aby zakročila proti cenzuře, kterou zpravodajství ČT provádí a tuto skutečnost dokládáme přiloženou informací viz. níže, která i přes upozornění nebyla ČT odvysílána.

S pozdravem

Za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí