Seminář: „Ekonomická filosofie pro 21. století“

Avatar
Původní autoři

1. 6. 2018
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
konaný pod záštitou poslance  
Mgr. Jiřího Kobzy
„Ekonomická filosofie pro 21. století“
Vážení kolegové a přátelé,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na seminář, který se bude zabývat teoretickou reflexí výrazných proměn světové i domácí ekonomiky a hospodářské politiky v posledním, zejména v souvislosti s expanzí globalizačních a integračních trendů.

Kdy: středa 13. června od 9 do 13 hodin
Kde: Poslanecká sněmovna, sál J 205, budova Sněmovní 1
Registrace účastníků: 8:30 – 9:00
Diskusní příspěvky a vystoupení:

Zahájení semináře: 9:00
Mgr. Jiří Kobza – poslanec Parlamentu ČR za hnutí SPD
Sociologické kontexty ekonomických proměn moderní společnosti
PhDr. Petr Hampl, PhD. – sociolog
Změna ekonomických paradigmat v postdemokratické a postmoderní společnosti v procesu plíživé socializace
Doc. Ing. Miroslav Ševčík – děkan Národohospodářské fakulty VŠE
Ekonomická kolonizace českých zemí v historickém kontextu
Ing. Karel Kříž – ekonom, předseda představenstva poradenské společnosti ValueAdded a.s.
Ekonomický konzervatismus – historie a současnost
PhDr. Jiří Hejlek – filosof, manažer
Dopady proměn světové ekonomiky na problematiku mezinárodní bezpečnosti
Ing. Martin Koller – vojenský a bezpečnostní analytik
Národní ekonomické a sociální priority pohledem zleva
PhDr. Josef Skála – filosof
Od parního stroje k virtuální realitě: čeká nás blackout nebo Společnost 4.0?
Ing. Hynek Beran – energetický expert, CIIRC ČVUT
Ekonomika globalizace
Doc.Ing. Marek Loužek, PhD. – ekonom, VŠE
Stále hlubší integrace na cestě k desintegraci
Ing. Hana Lipovská – ekonomka, Masarykova univerzita, Institut Václava Klause
Geopolitické souvislosti současných ekonomických změn
Prof. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.  – politolog, ředitel Institutu globálních studií UJAK
Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail dolezalt@psp.cz
Při vstupu do sněmovny budete požádáni o předložení občanského průkazu.
Na setkání s Vámi se těší
Mgr. Jiří Kobza
místopředseda Zahraničního výboru PS PČR
poslanec