Fejk Tomáše Krystlíka

Avatar
Původní autoři

Vladimír Pelc
22.7.2018 VašeVěc

Je až k nevíře jaké drzosti a lži si dovolí někteří lidé vypustit z pusy. Politické lži vypouštějí mnohdy údajní historici, kteří překrucují dějiny.


Patří k nim Tomáš Krystlík. Je označován za česko-německého spisovatele a žurnalistu, který se dlouhodobě zaměřuje na československé dějiny, českoněmecké vztahy, poválečné vysídlení Němců z pohraničí.

Před několika dny napsal na web ParlamentníchListů.cz, *) že prý vysídlení Němců nepřišlo na podnět západních spojenců, a že ČSR začala vyhánět Němce bez svolení spojenců a snaží se tak postupimské konferenci dodat v otázce transferu Němců většího významu lživým tvrzením, že jejím výsledkem byla Postupimská dohoda a žespojenci v Postupimi žádný odsun Němců z našeho pohraničí nedohodli; prý z protokolu Postupimské konference vůbec neplyne, že by Němci měli být z našeho pohraničí vysídleni.

Postupimská dohoda je název pro Závěrečný protokol postupimské konference – výsledek posledního jednání Velké trojky na postupimské konferenci, která se konala od 17. července do 2. srpna 1945 v braniborské Postupimi u Berlína. Budu citovat ze Zprávy o třístranné konferenci vydané 2. srpna 1945 v Postupimi.

V bodě A. Politické zásady II. je uvedeno, že jedním z cílů okupace Německa je: „Přesvědčit německý lid, že utrpěl úplnou vojenskou porážku a že se nemůže vyhnout odpovědnosti za to, co sám na sebe uvalil, poněvadž jeho vlastní bezohledný způsob válčení a fanatický nacistický odpor zničily německé hospodářství a musely způsobit zmatek a utrpení.“

A v bodě XIII. nazvaném spořádaný odsun německého obyvatelstva je zapsáno:

„Konference dospěla k této dohodě o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska:

Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. Jsou zajedno v tom, že jakýkoli odsun musí být prováděn spořádaně a lidsky.

Poněvadž by příliv velkého počtu Němců do Německa zvětšil břemeno, které již doléhá na okupační úřady, soudí, že tento problém by měla zkoumat především Kontrolní rada a přihlížet při tom zvláště k tomu, aby tito Němci byli spravedlivě rozděleni mezi jednotlivá okupační pásma. Dávají proto svým zástupcům v Kontrolní radě příkaz, aby co nejdříve svým vládám oznámili, kolik takových osob už přišlo do Německa z Polska, Československa a Maďarska, a aby podali odhad, v jaké době a jak rychle by mohly být provedeny další odsuny vzhledem k nynější situaci v Německu. O tom se současně uvědomují československá vláda, polská prozatímní vláda a kontrolní komise v Maďarsku se žádostí, aby zatím zastavily další vyhošťování, dokud zúčastněné vlády neprozkoumají zprávy svých zástupců v Kontrolní radě.“ Podepsáni: J. V. Stalin, Harry S. Truman, C. R. Attlee; Berlín 2. srpna 1945.

Tomáš Krystlík nám sdělil, že čeští historici nepravdivě tvrdí, že z protokolu Postupimské konference plyne, že by Němci měli být z našeho pohraničí vysídleni. Patrně čeští historici a vůbec naši občané jsou negramotní, a nedovedou si text Postupimské konference přečíst. A tak by, podle historika T. Krystlíka, bylo nanejvýš žádoucí, aby čeští historici po téměř třech čtvrtích století konečně začali podávat dějiny pravdivě.

Bylo by naopak nanejvýš žádoucí, aby individua vypouštějící fejky přestala lhát. Je až k nevíře, jaké drzosti a lži si dovolí někteří lidé vypustit z pusy. Až jim z ní zapáchá.

*) Viz
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-Spojenci-nenaridili-Cechum-vyhnat-Nemce-vlady-Velke-Britanie-a-USA-to-Benesovi-dokonce-zakazaly-544253 (17. 7. 2018)