H-System

Avatar
Původní autoři

Jiří Jírovec
27. 7. 2018
There are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say there are things that we now know we don’t know. But there are also unknown unknowns. There are things we do not know we don’t know. Donald Rumsfeld
Převedeno do češtiny:
known knowns – se týkají situací, o kterých víme, že je víme (že existují);
known unknowns – znamená, že víme, že jsou nepředvídatelné situace; kdežto
unknowns unknowns – jsou situace, o kterých zatím nevíme, že existují.
Tento přístup může být užitečný při posuzování případu H-System.


Toho, co opravdu víme je málo. O většině faktů tušíme, že existují, ale jsou skryty v detailech smluv a judikaturách.

Víme, že několik tisíc lidí uzavřelo smlouvu, která měla vést k získání domu nebo bytu. Tyto smlouvy nebyly ve většině případů dodrženy.

Nevíme zda jsou všechny smlouvy stejné, tedy že zaručovaly dodání domu a přepsání vlastnictví pozemku. To znamená, že nevíme jestli existují různé kategorie věřitelů, tedy poškozených.

Nevíme zda H-System během svého podnikání nevytvořil další kategorii věřitelů, třeba banky.

Nevíme zda si jsou všichni věřitelé rovni. Pokud ano, pak by se konkursní podstata dělila podle určitého klíče mezi věřitele rovným dílem. Pokud ne, původní klienti H-systému spláčou nad výdělkem.

Nevíme zda ti původní klienti H-Systemu mají nárok na vložené peníze (plus nějaký úrok) a nebo mohou být považováni za vlastníky pozemků (byť obchod nebyl dotažen do konce) a mají tedy nárok na náhradu ve výši současné hodnoty pozemků. V tomto detailu je skryt budoucí zisk developerů.

A pak jsou věci o kterých nevíme, že je nevíme. Ty se týkají zákulisí.

Není třeba pochybovat o tom, že na možnost získat pozemky čekají developeři. V jejich zájmu není, aby ty pozemky vlastnilo několik tisíc lidí. Potřebují co nejlevněji koupit celou “pozůstalost” po H-Systemu.

Na celém případu je pozoruhodná snaha soudce i konkursního správce zavést vše do bezpečného přístavu jménem lidská závist. Pár vychytralých si dostavělo byty a vlastně parazitují na těch ostatních. Mají být rádi, že jim milosrdný soud prodloužil dobu na vystěhování na 30 dní. Jistě jim za to půjdou ruku políbit.