I takto nevinný rozhovor může být FB trnem v oku:

Avatar
Původní autoři

Stanislav Novotný
9. 7. 2018
Článek: “Opět se vrací doba jako před rokem 1989, kdy se doma říká něco jiného, než na veřejnosti, lidé se bojí postihu v zaměstnání”  

Přátelé, tento příspěvek (ZDE  a video nebyl facebookem povolen k placené propagaci, ačkoli v něm není vůbec nic závadného podle pravidel, která si facebook sám vytvořil, nesmí být propagován, aby se nedostal k většímu počtu čtenářů. Pomůžete nám ukázat cenzorům, že se přesto ke svým čtenářům dostane?

Pozn. SN:

Občanský zákoník v ust. § 2976 odst. 1 stanoví, že „kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže“.