“Není to jen v Severním proudu 2 – nikdo nechce naše potrubí”: Kyjev si uědomil, že Gazprom obešel Ukrajinu ze všech stran

Avatar
Původní autoři

Grigorij Jegorov
9. 7. 2018      rueconomics
Rusko má mnoho možností pro obejítí Ukrajiny na dodávky plynu do Evropy, v důsledku čehož by její soustava plynovodů po roce 2019 mohla být zbytečná. Uvedl to ukrajinský expert na energetiku Valentin Zemljanský. Zemljanský také připustil možnost výstavby “pátého a šestého” úseku Severního proudu a přivedení přípojky až na Britské ostrovy. Nevylučuji, že Evropa nebude mít jednoduše zájem používat ukrajinskou trasu – nebo ji použije pouze ve slovenském směru. A celý zbývající systém plynovodů prostě nebude potřebovat”, připustil Zemljanský ve vysílání PolitWera.


Podle vyjádření experta se Ukrajina zaměřuje pouze na Severní proud 2 a nazývá ho hlavní hrozbou pro ukrajinský tranzit, Gazprom má však další obchvatové plynovody. “Vždyť existuje také Turecký proud, který převezme část zdroje. Docela činorodě se buduje a bude uveden do provozu mnohem rychleji než Severní proud 2. Existuje běloruská soustava plynovodů, která také není z nějakého důvodu brána v úvahu a která také přepravuje plyn do EU. Je zde také Modrý proud (do Turecka)”, vysvětlil Zemljanský.

Ve výsledku získá Gazprom po dokončení projektu Severní proud 2 nadbytečnou kapacitu pro tranzit plynu do Evropy. Celková propustnost všech uvedených plynovodů, s přihlédnutím k ukrajinské soustavě plynovodů, přes kterou bude podle názoru experta tranzit částečně zachován, je 1,5 krát vyšší, než je plánován přesun suroviny do EU.

Zemljanský také připustil možnost výstavby “pátého a šestého” úseku Severního proudu a přivedení přípojky až na Britské ostrovy. Důvodem pro to expert uvádí rostoucí objem spotřeby plynu v Evropě v souladu s globálními trendy, což se projevuje výrazným nárůstem vývozu Gazpromu do EU. “K tomu budou samozřejmě používány všechny tranzitní kapacity, včetně ukrajinské soustavy plynovodů”, řekl.

Současně, pokud Gazprom zrealizuje ukrajinský “sen” tím, že se vzdá své odpovědnosti za plyn šířící se na Ukrajině jeho “předáním” na východní hranici země, Kyjev bude s to se dovědět, jak moc Evropa ukrajinské potrubí potřebuje. “Budou ho (ruský plyn) tranzitem přes Ukrajinu nakupovat ti evropští partneři Gazpromu, pro něž to bude výhodné. Tehdy bude jasné, kde je zakopán pes a který směr je pro evropské spotřebitele nejvhodnější. Nevylučuji, že Evropa nebude mít jednoduše zájem používat ukrajinskou trasu – nebo ji použije pouze ve slovenském směru. A celý zbývající systém plynovodů prostě nebude potřebovat”, připustil Zemljanský ve vysílání PolitWera.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová