Konec “Osmanů Germánie?”

Avatar
Původní autoři

Jana Maříková
12. 7. 2018
Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) nařídil rozpuštení a zákaz spolku Osmané Germánie. Oficiálně šlo o organizaci, která se měla zabývat pořádáním volnočasových aktivit mladých německých Turků. Ve skutečnosti šlo o rozsáhlou organizovanou zločineckou skupinu obchodující s drogami a zbraněmi. Podle policie v Severním Porýní – Vestfálsku toto zločinecké uskupení operovalo pod přímým řízením a s podporou turecké vlády.


Před časem jsem napsala článek s názvem “Erdogan, Evropa a dvojí metr”, (vyšel v Parlamentních listech), který poukazoval na slepotu evropských novinářů a politiků vůči tureckému nebezpečí. Nejen vůči agresivní turecké zahraniční politice, válce v Afrínu, etnickým čistkám, zatýkání opozice a tureckých novinářů, ale i vůči vytváření “pátých kolon” v evropských státech. Jednu takovou jsem v článku zmínila – “Osmany Germánie”.

Ti se oficiálně prezentují jako boxerský klub, který se věnuje volnočasovým aktivitám mládeže. Ve skutečnosti rekrutují mladistvé pro své nelegální činnosti – obchod se zbraněmi a drogami. Nejednají ale na vlastní pěst – mají přímé napojení na Ankaru. Sebastian Fiedler, předseda svazu německých kriminalistů v Severním Porýní – Vestfálsku, popisuje v článku, který 11. dubna zveřejnili Marc Brost, Michael Thumann a Vera Weidenbach v Zeit online ” Posláni Erdoganem napřed – Vorgeschickt von Erdogan”,”modus operandi” turecké vlády a Osmanů, jmenuje klíčové postavy včetně jejich napojení přímo na Erdogana. Mehmeta Bakciho, prezidenta “Osmanů”, a  Metina Külünka, oficiálního pověřence turecké vlády pro Turky v Německu. Fiedler říká, že síť je rozvětvená a německé bezpečnostní orgány nemají ani způlky tušení, co se v ní děje. Přitom je podel Fiedlera jasné, že “Osmané Germánie” jsou jen špička ledovce a on se sám děsí toho, jak by to dopadlo v případě eskalace.

Chtělo by se říct – už na ně došlo. 10. července jsem od svých kurdských přátel v Německu dostala odkaz na web STUTTGARTER ZEITUNG.DE, jehož nadpis zněl – “Seehofer (spolkový ministr vnitra) zakáže Osmany Germánie”.

Cituji:

“Spolkový ministr vnitra Horst Seehofer (CSU) zakázal rockerské sdružení “Ottoman Germania BC” a zakázal jim jakoukoli činnost. ‘Sdružení je vážným ohrožením právních zájmů jednotlivců i široké veřejnosti,’ uvedl ministerstvo v úterý v Berlíně. Podle odhadů policie má toto turecko-nacionalistické uskupení po celé spolkové republice nejméně 300 členů. V ranních hodinách proběhly policejní razie v Porýní-Falcku, Bádensku-Württembersku, Bavorsku a Hesensku.”

V Severním Porýní – Vestfálsku a daších kdysi průmyslových oblastech je logicky tato síť nejhustší, protože tam kdysi přijeli rodiče a prarodiče těchto nacionalistů pracovat jako “gastarbajtři” v dobách ekonomického růstu Německa. Jako levná pracovní síla. Zatímco jejich prarodiče pracovali v továrnách, rodiče ještě často také, třetí generace už příliš do práce nechodí. Jednak nekvalifikovaná práce ubyla, i poptávka po ní, a pak – v Německu se ze sociálních dávek dá žít docela dobře, jak víme z migrační krize. Touha po vzdělání, která obecně upadá, je ve většinově “tureckých” okrscích, kde žijí i další muslimští migranti z Maroka, Sýrie a Libanonu, ještě znatelně menší až nulová A jak vím od svých německých kolegů – učitelů, stoupá šikana německých dětí – ale o tom se nesmí příliš mluvit. O to víc času mají turečtí mladiství na to, aby se zapojili do “volnočasových aktivit”, jejichž (jen jedním) představitelem jsou právě Osmané Germánie, kteří se od ostatních kriminálních struktur liší právě tím, že jsou napojeni na zahraniční, tedy tureckou, vládu.

Nutno dodat, že turecká vláda má takových aktivit v Německu víc. Například náboženskou organizaci DITIB, oficiálně “zastřešující organizaci pro koordinaci sociálních, náboženských a kulturních aktivit jednotlivých mešit”, která pod rouškou svobody vyznání, v tomto případě islámu, nepokrytě vyzývá Turky a muslimy obecně k následování Erdogana a jeho politiky jediného sunnitského islámu a k válce proti nevěřícím. Za tupé podpory Německé spolkové vlády. Příkladem budiž zvolání jednoho aktivisty DITIB, pověřeného prací s mládeží, kdy na Facebooku oslavoval tureckého prezidenta Erdoğana jako vojevůdce: „Můj vůdče, dej nám rozkaz a my Německo rozbijeme.“ Některé osvícené zemské vlády, například právě v Severním Porýní – Vestfálsku i jinde, už oficiální spolupráci s touto “náboženskou” organizací ukončily. Možná pozdě.

Ale zpět k Osmanům.

Ti jsou podle zemského ministerstva vnitra v Severním Porýní – Vestfálsku úzce napojeni na vládnoucí tureckou stranu AKP Recepa Tayyipa Erdogana a jeho nejbližší okolí. Také v Bádensku – Würtembersku byly prováděny prohlídky ve městech, kde Osmané mají svá působiště, například v Karslruhe, Stuttgartu a Tübingenu, s cílem předat rozhodnutí o zákazu a zabavit majetek sdružení. Zatýkání prý zatím plánováno není.

Ve Stuttgartu probíhá od března proces s osmi vysoce postavenými členy Osmanů, kteří byli obžalováni z z pokusů o vraždu, vydírání, obchodování s drogami, nucení k  prostituci, dále z kuplířství a omezování osobní svobody.

Právě vydaný zákaz působení se opírá o zákon o spolcích. Způsob, jakým Osmané “pracovali”, odporuje zákonům, bylo konstatováno. Zákaz se týká i podřízených organizací, konkrétně 16 místních sdružení, tzv. Chapter – kapitol, které jsou v současné době v Německu aktivní.

Seehofer řekl doslova: “Kdo odmítá právní stát, nemůže očekávat žádnou shovívavost”. Dále uvedl, že spolková vláda a jednotlivé spolkové země rozhodně bojovaly proti všem projevům organizovaného zločinu, včetně tzv. rockerských skupin. Členové nyní zakázané asociace se prý dopustili závažných zločinů.

Zákaz se opírá právě o zjištění, ke kterým došlo v rámci vyšetřování oněch osmi obžalovaných z poloviny března, kdy vyšetřovatelé získali řadu informací o struktuře a řízení asociace a o spolupráci s jejími suborganizacemi.

Kdo dočetl až sem, je mu jasné, že levná práce v 60. letech přichází nyní pěkně draho. Německo má problémů až nad hlavu, o tom není sporu. Možná právě proto se kancléřka tak zoufale snaží o “přerozdělení” hostů, které ona sama do Evropy pozvala, na nikoho nehledíc, ani na vlastní občany. Vůči Turecku provádí zoufale servilní politiku, protože obchod je obchod a politici v západní Evropě už jsou jen servisními úředníky nadnárodních korporací a koncernů jako je Rheinmetall, tedy zbrojního průmyslu. Uvidíme tedy, jak účinný a dodržovaný bude zákaz o činnosti Osmanů Germánie, protože to se Erdoganovi určitě líbit nebude. Vzpomeňme, jak regoval na uzavření několika mešit v Rakousku.

Ostatně, po dnešku a jedné nepříjemné zkušenosti mám pocit, jako by u nás začali úřadovat jacísi “Osmané Čechie”…