Liberálové v Evropě promluvili jako patrioti v Rusku

Avatar
Původní autoři

Ljubov Stěpušová
31. 7. 2018      Pravda
Emmanuel Macron byl skeptický vůči dialogu Bruselu s Washingtonem. A toto ochladilo proud nadšených komentářů o setkání Donalda Trumpa s Jean-Claude Junckerem. Ve skutečnosti Trump sklonil Evropu ve dvou velmi citlivých otázkách. A jako odpověď navrhl obnovení dohody, kterou Evropská unie dříve odmítla.


Francie žádá vysvětlení

Francouzský prezident řekl na tiskové konferenci ve Španělsku, že “dobré obchodní debaty se mohou konat pouze ve vyvážené atmosféře, založené na principu vzájemnosti, při které neexistuje žádná hrozba”. “V této souvislosti existuje několik otázek a obav, které si musíme objasnit”, uvedl prezident.

“Současná situace neumožňuje, a já ani nejsem přívrženec, uzavření takové obchodní dohody s USA, jakou je Transatlantická dohoda o volném obchodu (TTIP)”, řekl Macron. Pravděpodobně četl závěrečný dokument setkání prezidenta USA a předsedy Evropské komise ve Washingtonu 25. července. Uvádí se v něm, že účelem “tarifní” politiky je odstranit jakoukoli netarifní bariéru, jinými slovy jakoukoli formu protekcionismu. A to ukončí dotace evropských zemědělců, podniků mnoha průmyslových odvětví ze strany EU, což učiní mnohé evropské produkty nekonkurenceschopnými.

Takže proč se máme nyní radovat? Došlo to tak daleko, že ministr financí Bruno Le Maire v AFP rychle požadoval “vysvětlení” ohledně opatření, přijatých americkým prezidentem a Evropskou komisí. “Dobrá obchodní debata může být uskutečněna jen na jasných základech a nemůže být pod tlakem,” řekl Le Maire. Tento francouzský tón je v kontrastu s prohlášeními Berlína, který přivítal výsledek “konstruktivního” setkání. Ale i v Německu jsou ohledně toho pochybnosti.

Německý politolog promluvil jako ruský antiliberál

Velmi zajímavý rozhovor poskytl známý německý amerikanista Joseph Bruml a člen německé Rady pro zahraniční vztahy v televizním kanálu n-tv.

Poznamenává, že Evropská komise přistoupila k dvěma nemotivovaným ústupkům vůči USA, když souhlasila s koupí sójových bobů, které Čína odmítla, a rozšířením nákupu drahého zkapalněného zemního plynu z USA, čímž podpořila jejich neziskové společnosti, zabývající se těžbou břidlicového plynu. Tím budeme “nepřímo příznivě působit” na zvýšení ratingu Trumpa a jeho strany před volbami do kongresu v listopadu, uvádí Bruml.

Je zřejmé, že to je daň za bezpečnost, pokračuje autor, a že Trump otevřeně tímto Evropu vydírá. “Pokud Trump požaduje, abychom více vydávali na obranu, pak tím samozřejmě chápe koupi amerických zbraní, F-35 Lockheed Martin, a ne Eurofighter. To je také část daně”, píše.

Bruml vysvětlil postoj Merkelové: “Spojené státy v obchodní válce ztrácejí méně, protože nejsou tak závislé na vývozu jako my Němci”. Ale usmiřovat Trumpa nemá smysl, soudí autor. Obchodní schodek Spojených států s Evropou nevznikl proto, že Evropa nespravedlivě obchoduje, ale proto, že Amerika dlouhodobě a pevně žije mimo své možnosti, když financuje svůj rozvoj tím, že hromadí dluhy. A udržování této dluhové pyramidy díky všem novým investicím do amerických dluhových obligací je hlavním přínosem Evropanů pro americkou ekonomiku, píše expert: “Během finanční krize v letech 2007/2008 přišli němečtí vkladatelé a investoři o spoustu peněz. Pro USA to nebyl špatný obchod”.

Podle názoru analytika by EU měla následovat příkladu Číny, která přestala půjčovat americkému hospodářství a investovala do svého programu “Jeden pás – jedna cesta”. I EU potřebuje vytvářet pracovní místa pro evropskou mládež, ne financovat americké reformy. Bylo by to nejúčinnější odpovědí na nájezdy Trumpa, který podle Brumla věří pouze na sílu a jen na ni také reaguje. Úvahy německého experta se překvapivě shodují s myšlenkami odpůrců liberálních ekonomů v Rusku.

Jak řekl Pravdě.Ru vedoucího Centra pro francouzské studie v Institutu Evropy Ruské akademie věd Sergej Fjodorov, “Macron je zklamán zjevným kovbojským tlakem na Evropskou unii a absencí ústupků”. “Macron a jeho ministr financí prosazují myšlenku, že Evropa by se neměla podřizovat USA”, poznamenal expert Pravdy.Ru. Zvláště Francie, která je citlivá na otázky zemědělského vývozu a zemědělských produktů. Sergej Fjodorov se domnívá, že je obtížné koordinovat pozice v Evropě, protože jsou přijímány konsensem 27 členů EU.

“Evropa je naladěna na kompromis se Spojenými státy, neboť americký trh je pro ni velmi důležitý. Proto učinil Macron odbočku a upozornil, že USA jsou “naším vnějším vojensko-politickým a obchodním partnerem”. Francie a Evropa se proto budou snažit nalézt se Spojenými státy kompromis v těchto otázkách, ale Evropa bude vzdorovat a nepůjde se skloněnou hlavou na všechny návrhy USA. Tím spíš, když zaznívají v tak ultimativní podobě”, shrnul expert v rozhovoru s Pravdou.Ru.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová