Neuvěřitelné pokrytectví českých medií a politiků.

Avatar
Původní autoři

Jiří Jírovec
6. 7. 2018
Kampaň proti Taťáně Malé je naprosto směšná. Mediím a politikům se naskytla příležitost zaútočit na vznikající Babišovu vládu, tak ji využívají… Je příznačné, že se v mediích neobjevila analýza problému. Nabízím tedy svůj pohled:
Každý, kdo kdy psal diplomovou nebo magisterskou práci, ví, že jde o soubor několika částí:
(1) Úvod se zdůvodněním vybraného tématu;
(2) Souhrn (rešerše) toho, co je o daném problému známé;


Podle informace, které se objevily v mediích nebyly prý v této části uvedeny některé zdroje. To ale neznamená, že jde o plagiát, protože tato sekce pouze shrnuje, co je známo. Z principu nezahrnuje vlastní myšlenky a závěry. Z literatury lze pro tuto část převzít jakoukoli informaci a myšlenku. Většinou stačí uvést citovanou pasáž takto: Podle tohoto zdroje (odkaz) a pokračovat textem v uvozovkách.

Jen hlupák může za plagiát považovat podobnost formulací typu “Amoniak (NH3) je bezbarvý, štiplavě páchnoucí plyn. Je lehčí než vzduch, dobře rozpustný ve vodě. Je velmi reaktivní.” Tohle je obecně známá věc, kterou zná každý, koho se jen maličko dotkla chemie.

K části (2) lze dodat to, že literaturu pro rešerši většinou doporučí vedoucí práce. Ten by měl případné chyby zjistit.

Při vší úctě k Rektorce Mendelovy University, Danuši Nerudové, si dovolím poznamenat, že jako ekonomka (hvězda v oblasti mezinárodního zdanění) nemá patrně ahnung o tom jak vypadají diplomové práce v jiných oborech a tak příliš ochotně převzala závěr, že shoda textu, bez ohledu na kontext, znamená plagiát.

(3) Popis a zdůvodnění použité metodiky získání a zpracování dat;

Tuto sekci výrazně ovlivňuje školitel.

Danuši Nerudové budiž jí připsáno k dobru, že o následujících sekcích (4, 5 a 6) řekla: “Praktická část diplomové práce Malé přinesla nové výsledky a je originální.”

Tento výrok, který paní Malou očišťuje, byl v mediích zasunut do pozadí, aby nerušil útok na Babiše.

4) Experimentální část (pokud ji charakter práce vyžaduje);
(5) Zpracování a interpretace dat;
(6) Závěr; a 
(7) Poděkování školiteli.

Školitele se nikdo na nic neptal, což je nepřímý důkaz, že o diplomovou a magisterskou práci a její originalitu vůbec nejde.