12. srpna Putin “zablokoval” Kaspik pro USA a NATO

Avatar
Původní autoři

17. 8. 2018       yandex
Ve Washingtonu vládne neskrývaná panika. Všechny plány Američanů na Kaspik se přes noc zhroutily. Putin byl v Kazachstánu! Kam spěchá Rusko a proč je právě teď podepsána historická dohoda? … Není žádným tajemstvím, že nyní v Afghánistánu začíná nové kolo boje proti terorismu – Amerika tam urychleně posílá své vojáky. Docela náhodou (chápete, že?) právě do Afghánistánu nyní prchají teroristé DAEŠ ze Sýrie a Iráku. Není těžké se dovtípit, s čím souvisí aktivizace vojáků ve Střední Asii. Podle našeho názoru jsou pokusy Američanů o otevření nové středoasijské fronty proti nám evidentní. 


… Abychom měli situaci pod kontrolou, naše vojenské velení rozhodlo o úplné obměně infrastruktury Kaspické flotily ruského námořnictva. Ministerstvo obrany navíc rozhodlo, že hlavním městem Kaspické flotily bude od roku 2019 město Kaspijsk. … počet vojáků Kaspické flotily bude několikanásobně zvýšen. … zdá se, že v příštích dvou letech budeme plně připraveni na jakýkoli vývoj událostí v Kaspickém moři.

Zapamatujme si ten den. 12. srpna 2018 proběhla skutečně epochální událost. V neděli přicestoval ruský prezident do kazašského města Aktau, kde se konal summit zemí “kaspické pětky”. Na setkání přijely také hlavy dalších tří států: Azerbajdžánu, Íránu a Turkmenistánu. Kazachstán byl hostitelskou zemí summitu. Po 22 letech zdlouhavých tahanic si země “kaspické pětky” konečně rozdělily mezi sebou největší světovou vnitřní vodní plochu. Připomeňme si, že potřeba nové dohody vznikla po zhroucení Sovětského svazu. Ano, ano, všechny problémy jsou právě kvůli tomu. Do roku 1992 patřilo 86% Kaspického moře Sovětskému svazu, dalších 14% Íránu. Po rozpadu naší vlasti však bývalé republiky, jak se dalo předpokládat, začaly uplatňovat své právo na Kaspické moře. Prý došlo k rozvodu – rozdělme majetek, přátelé! Samozřejmě, v tomto případě bylo Íránu všechno jedno, nic svého neztratil, ale nemohl ani žádat něco navíc. Kdo tratil? Pouze my! Přibližně 67% Kaspiku jsme byli nuceni předat pod kontrolu bývalých sovětských republik. Co máme v důsledku toho? Jak proběhlo rozdělení Kaspiku?

Podle dohod bude oblast Kaspického moře rozdělena následujícím způsobem: Rusko – 19%, Ázerbájdžán – 20%, Kazachstán – 29%, Írán – 14% a Turkmenistán – 17%. Úmluva podepsaná v Aktau jasně stanoví práva a povinnosti každé strany a předepisuje rozdělení hlubiny, přírodních zdrojů, vzdušného prostoru a samotného dna Kaspického moře. Ale jsou tu i detaily. Aby se zabránilo byrokratickým průtahům, budou některé otázky země koordinovat bilaterálně. Pokud se například jedna ze zemí rozhodne vést potrubí po dnu Kaspického moře, jehož území patří jinému státu, stačí, aby strany vyjednávaly mezi sebou, aniž by se uchýlily k rozšířenému formátu pěti států. Největšího průlomu však bylo dosaženo s ohledem na vojenskou neutralitu Kaspického moře. Rusko trvalo na tom, že žádná ze zemí “kaspické pětky” nesmí ve vodách Kaspického moře umísťovat cizí vojenské základny. S Íránem nevznikly žádné problémy – sám je ve válce se Spojenými státy. Naše bývalé bratrské republiky však měly ohledně tohoto své názory. Jak je známo, Amerika nepřiložila ruku k rozpadu SSSR proto, aby zachovala vliv Moskvy v regionu. Podle úmyslu Američanů měla nová silová centra v Astaně, Ašchabadu a Baku zajistit vstupenku do Kaspického moře.

Až do roku 2018 se zdálo, že všechno se pro Američany vyvíjí dokonce velmi dobře. V dubnu se jim podařilo podepsat dohodu s Kazachstánem o využívání námořních přístavů Kuryk a Aktau. Prezident Nazarbajev samozřejmě předstírá, že tato dohoda není namířena proti Rusku. Prý jsme Američanům všeho všudy dovolili využívat svou infrastrukturu k přesunu vojsk a vybavení do Afghánistánu. Také jste přece dlouhou dobu poskytovali Američanům koridor do Afghánistánu. Rusko však analogickou dohodu se Spojenými státy zrušilo, proto se Američané přikrádají přes naše sousedy. Není žádným tajemstvím, že nyní v Afghánistánu začíná nové kolo boje proti terorismu – Amerika tam urychleně posílá své vojáky. Docela náhodou (chápete, že?) právě do Afghánistánu nyní prchají teroristé DAEŠ ze Sýrie a Iráku. Není těžké se dovtípit, s čím souvisí aktivizace vojáků ve Střední Asii. Podle našeho názoru jsou pokusy Američanů o otevření nové středoasijské fronty proti nám evidentní. Podrobněji se o novém plánu Američanů můžete dočíst v materiálu “USA spouštějí proti Rusku nový plán – “Afghánistán 2.0”. Když se vrátíme k tématu Kazachstánu a jeho rozhodnutí pustit Američany do Kaspiku, poznamenejme, že kazašská elita je velmi závislá na zahraničních aktivech. Říká se, že za tak štědré rozhodnutí jsou Američané připraveni odblokovat rodinné účty Nazarbajeva v rozsahu více než 22 miliard dolarů.

Jsou to nemalé peníze. Proto služba za službu. Ale nyní se plány Kazachstánu ocitly pod úderem. Budou muset hledat cestu oklikou. A jaké kroky budou podniknuty najisto? Za prvé, teď nemůže být ani řeči o umístění plnohodnotných námořních základen NATO v přístavech Kuryk a Aktau. Za druhé, dohoda zakazuje přemísťování zahraničních vojenských zařízení po Kaspickém moři. Proto zde jsou malá zadní vrátka: Kazachstán prohlašuje, že pro přesun amerického vojenského vybavení do Afghánistánu budou použity běžné komerční nákladní lodě, přičemž místní. Znamená to, že formálně Kazachstán žádné dohody neporušuje. Abychom měli situaci pod kontrolou, naše vojenské velení rozhodlo o úplné obměně infrastruktury Kaspické flotily ruského námořnictva. Ministerstvo obrany navíc rozhodlo, že hlavním městem Kaspické flotily bude od roku 2019 město Kaspijsk. Nyní tam probíhá budování pobřežní infrastruktury a obydlí pro vojáky, je také obnovována flotila. Mimochodem, počet vojáků Kaspické flotily bude několikanásobně zvýšen. Jaký je důvod pro rozhodnutí přesunout Kaspickou flotilu z Astrachaně do Kaspijska? Prvním důvodem je výhodnější poloha Kaspijska k potenciálnímu bojišti. Druhý důvod: v případě poklesu hladiny moře v severní části Kaspického moře bychom mohli ztratit možnost použít těžké lodě v této oblasti.

Takže do roku 2020 dosáhne Kaspická flotila ruského námořnictva absolutně nové úrovně bojového výcviku a zajistí si úplnou dominanci v celém Kaspickém moři. Proč tak výrazně posilujeme své pozice v Kaspiku? Odpověď je jednoduchá: jsme nuceni reagovat na pokusy Američanů proniknout do této oblasti. Dohoda mezi Kazachstánem a Spojenými státy o tranzitu již byla podepsána a bude trvat do roku 2022. Jak je známo, prezident Nazarbajev je starší muž a když ne dnes, tak zítra tam dojde ke změně moci. Co máme očekávat od nástupců, to je velká otázka. Všechny nové generace politiků jsou zpravidla vychovávány západní kulturou, jednodušeji řečeno – jsou to chráněnci Washingtonu. Navíc není úplně jasné, jaké kroky v budoucnu přijmou orgány Azerbajdžánu a Turkmenistánu ohledně NATO. Ano, dnes jsme podepsali historickou dohodu. Ale v dnešním světě neexistuje žádná zvláštní víra v papírky. Jen skutečná vojenská síla je schopna zastavit agresora. A zdá se, že v příštích dvou letech budeme plně připraveni na jakýkoli vývoj událostí v Kaspickém moři. Je třeba si uvědomit, že tam jsou soustředěny obrovské přírodní zdroje, takže na tuto oblast už dlouho hledí lišácká očka Číňanů, Američanů a zástupců zemí EU, i ručičky svědí. Vládnout zde bude ten, kdo dokáže ochránit prostor Kaspiku před loupežemi a drancování vnějších sil. A pokud vznikne hrozba, pak musíme být připraveni reagovat. Udeřit tak, aby seskupení amerického námořnictva nebo jiného nepřítele bylo zničeno do posledního hajzlíku.

Nic se nedá udělat, drazí přátelé, takový je život …
Čas neúprosně letí, ale právo silnějšího nikdo nezrušil.
Nemůžeš chránit svůj dům? Pak k vám přijdeme a zničíme vás, pokud jste náš nepřítel. Připomeňme, že Rusku patří asi 40% všech přírodních zdrojů. Je nám co odebrat. Proto v žádném případě nesmíme připustit slabé místo – je třeba být v plné bojové připravenosti! Jak říkal Alexandr III., “Rusko má jen dva věrné spojence: naši armádu a námořnictvo”.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová