Jak snadné, Watsone! Zde je řešení, neboť není pochyb, že s tím máme něco společného!

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
3. 8. 2018
Do emailové pošty mi přišel tento nevyžádaný, ale velmi podnětný a zajímavý email. Je to sice jen malý obrázek Afriky a několik řádků, ale domnívám se, že ve stále probíhající hře o imigranty a jejich osudech to jasně vypovídá, či lépe řečeno napovídá, jak by měla slavná EU v záležitosti imigrace dále postupovat. Jak píše autor emailu pan Marcel Šejvl, je to jednoduchý klíč na rozdělování imigrantů z Afriky s tím, že podobné je to i s některými asijskými zeměmi. 


Všechny uvedené kolonizátorské státy jsou dnes členy EU. Z logiky věci vyplývá, že kdo tam měl kolonie a dlouhá léta ekonomicky i lidsky z nich těžil (o otrokářských praktikách nemluvě), nechť se o ně postará také dnes. Tyto koloniální země až neskutečně zbohatly z chudoby těchto zemí, přesto neskromně a drze žádají, aby se přicházející imigranti z těchto zemí dělili mezi všechny členské země EU. To znamená i těch, které se na kolonializaci afrických zemí nikdy a nijak nepodíleli. Myslím si, spolu s panem Šejvlem, že tato mapa by měla být nejen signálem, ale hlavně zásadním a  spravedlivým klíčem na řešení pro umísťování imigrantů. Pan Šejvl s ironií či nadsázkou konstatuje, že kolonialisty (z)civilizovaní migranti prý jdou za svými pány, očekávajíce od nich možnost jim nadále sloužit. S tímto závěrem bych nesouhlasil a nahradil jej věcnějším a realističtějším, že „…očekávajíce od nich možnost se nechat od nich bezpracně živit“!