NATO bylo poprvé v historii odmítnuto: Švédsko si zvolilo Rusko

Avatar
Původní autoři

6. 8. 2018      zen.yandex
Neobvyklé zprávy přicházejí z Evropy. Poprvé v historii bloku země, která prošla celým přípravným cyklem pro přistoupení, ho odmítla. Stav dnešní armády Ruské federace přivedl Švédy k závěru, že výhody NATO jsou zcela vyrovnány hrozbami. Je těžko možné nazvat Švédy loajálními vůči Ruské federaci, probíhá tam stejná protiruská propaganda jako v celé Evropě, nicméně vláda uvážlivě uviděla v bloku ohrožení.


Patnáct let se Švédsko připravovalo na vstup do NATO, ale současná mezinárodní situace provedla úpravy. Je těžko možné nazvat Švédy loajálními vůči Ruské federaci, probíhá tam stejná protiruská propaganda jako v celé Evropě, nicméně vláda uvážlivě uviděla v bloku ohrožení.

Nemusíte být velkým vojenským stratégem, abyste pochopili, že vstup do NATO země, která je tak blízko ruských hranic, ji činí jedním z prvních terčů. Právě ona se střetne s ruskou armádou v případě hypotetického konfliktu.

Stav dnešní armády Ruské federace přivedl Švédy k závěru, že výhody NATO jsou zcela vyrovnány hrozbami. Vláda se rozhodla rozvíjet přátelské vztahy se svým východním sousedem. Toto rozhodnutí samozřejmě způsobilo velký údiv v řadách západní aliance. Možná se tento případ stane příkladem pro další země.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová