Penze: Putinova korekce a nevyužité možnosti

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
30. 8. 2018      RadimValenčíkPíše
Dostal se mi do pošty odkaz na Novou republiku s podrobnou informací o tom, jakou modifikaci reformy penzijního systému v Rusku Putin navrhl. Zatím jsem jinde obdobnou informaci nezaznamenal a je to škoda. Udržitelnost (z hlediska demografického vývoje), stabilita (z hlediska očekávaných turbulencí na finančních trzích) a dostatečnost (z hlediska sociálního) penzijního systému trápí prakticky všechny vyspělejší země na světě. Pochopitelně i u nás, například nedávný článek L. Kovandy a moje rakce na něj, viz: zde

 

Zde (menším písmem a odlišnou barvou) je hlavní část článku z Nové republiky:

Čestný rozhovor”: co Putin navrhl pro upgrade důchodového systémuMaxim Kolomijec30. 8. 2018     
Prezident Ruské federace Vladimír Putin vystoupil s televizním proslovem k Rusům: hlava státu oznámila vlastní návrhy k vládnímu návrhu zákona o  změnách v důchodovém systému a vysvětlila hlavní úkol navržených opatření – zajištění odolnosti a finanční stability důchodového systému Ruska po mnoho dalších let. 
Putin uvedl šest hlavních opatření ke zmírnění procesu modernizace důchodového systému: 
1. Ženy budou odcházet do důchodu ve věku 60 let. Kromě toho budou mít matky s více dětmi možnost odchodu do důchodu dříve: například ženy s  pěti dětmi budou mít možnost odejít na zasloužený odpočinek již v 50 letech. 
2. Rusové, kteří v příštích dvou letech měli odejít do důchodu podle starého zákona, dostanou právo na vyřízení důchodu šest měsíců před novým věkem odchodu do důchodu. “Aby se lidé mohli přizpůsobit nové životní situaci, zorganizovat si své plány”, řekl Putin. 
3. Vláda Ruské federace schválí pro občany předdůchodového věku zvláštní program na zvyšování kvalifikace. Navíc maximální výše dávek v  nezaměstnanosti pro občany ve věku před odchodem do důchodu se více než zdvojnásobí – až na 11 tisíc 280 rublů, a zaměstnavatelé budou povinni zajistit každoročně neplacenou dispenzarizaci zaměstnancům v  předdůchodovém věku. 
4. Stávající důchodové podmínky zůstanou zachovány pro horníky, pracovníky v horkých provozech, v chemické výrobě, pro oběti Černobylu a  řadu dalších kategorií. Kromě toho budou zachovány výhody pro původní nepočetné národy Severu. Putin také sdělil, že 25 procent příplatku k  pevné částce pojistného důchodu obdrží nepracující důchodci, žijící na venkově. 
5. Doba zaměstnání, která opravňuje k předčasnému odchodu do důchodu, se sníží: u žen – na 37 let a u mužů na 42 let. 
6. Veškeré federální výhody pro daně z nemovitostí a pozemky, platné k  31. prosinci 2018, zůstanou v plné výši zachovány až do ukončení reforem důchodového systému. Putin také podpořil návrh Jednotného Ruska na zachování všech stávajících regionálních výhod: bezplatná jízda ve veřejné dopravě, úlevy v komunálních službách, při generální opravě a  plynofikaci, úlevy při získávání léků a tak dále.

Viz: http://www.novarepublika.cz/2018/08/cestny-rozhovor-co-putin-navrhl-pro.html#more


Zájemcům o politický kontext doporučuji přečíst celý článek, na který odkazuji.
Z odborného hlediska (kterému se chci věnovat) především, je třeba zaznamenat, že dílčí opatření jsou šita na míru konkrétních podmínek Ruska, jsou promyšlená a poměrně sociálně citlivá. Neboli – jsou kvalifikovanou korekcí a maximum toho, co je reálné.

Maximum toho, co je reálné, ovšem je v mezích stávajících přístupů. V zabezpečení udržitelnosti, stability a dostatečnosti lze postoupit o velký krok dál (dosáhnout efektivního řešení, které nemá negativní, ale naopak má pozitivní sociální dopady), pokud půjdeme cestou nikoli paušálního, ale diferencovaného prodoužení doby produktivního uplatnění a tredy odkladu výplat penzijních dávek.

K tomu je nutné vytvořit dostatečně silné motivace v penzijním systému, resp. naplnit jeho sklutečný smysl, tj. aby byl založen na solidaritě mezi těmi, u  nichž pojistná událost nastala, a u nichž ještě nenastala. Jinými slovy: Podpořit ty, kteří mohou a chtějí být i ve vyšším věku produktivní činní dostatečnou ekonomickou motivací, současně s tím zabezpečit, aby ti, které konkrétní životní situace a podmínky na profesních trzích již omezují v produktivním uplatnění či vyřazují z produktivního uplatnění, měli rovněž prospěch z dlouhodobějšího produktivního uplatnění 
svých šťastnějších kolegů.

K nastavení takového motivujícího systému v návaznosti na stávající (v té či oné zemi) lze přistoupit různě. V našem týmu na VŠFS jsme k tomu vyvinuli model plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby systému průběžného penzijního pojištění (tedy nadstavby pro ty, kteří chtějí být výdělečně činní na profesních trzích i po dosažení formálně stanovené věkové hranice pro pobírání starobního důchodu), kterým lze v návaznosti na konkrétní podmínky té či  oné země testovat různé alternativy a navrhnout nejvhodnější řešení.

K tomu (z poslední doby) viz např:
K tomu jsme s naším týmem na VŠFS zpracovali teoreticky podložený návrh plně uzavřené a plně zásluhové postgraduální nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění, do které by bylo možné vstoupit dobrovolně. Zde je v těchto pěti pokračováních:

(Zde je celý systém i s konkrétními příklady popsán.)


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/6050-penze-putinova-korekce-a-nevyuzite-moznosti.html