Proč vojensky povyšují Hitlera?

Avatar
Původní autoři

Lubomír Man
6. 8. 2018
Též jste si toho všimli? No že téměř ve všech západních dokumentárních pořadech, ve kterých je zmíněna Hitlerova vojenská kariéra, je tento uváděn jako desátník? Třebaže desátníkem nikdy nebyl a za čtyři roky své vojenské služby to dotáhl jen na svobodníka. Naposledy ta chyba padla (a to nejen jednou), v prvním díle francouzského cyklu Hitler versus Churchill, uváděném na ČT2 včera, to je v pondělí večer.


Je to zatrachtilá věc. Na pořad se těšíte, ale když takovýto chybný údaj slyšíte hned na počátku pořadu, pomyslíte si: Jsou-li tvůrci takto nedovzdělaní v jedné věci – a to dost základní – pak od nich asi mnoho nepochytíte ani ve věcech jiných. A od pořadu vstanete.

Samozřejmě, ti tvůrci v tom mohou být též nevinně – a to v tom případě, že se chyby dopustili překladatelé na Kavčích horách, kteří francouzského, anglického či německého svobodníka přeložili do češtiny jako desátníka.

Pokud platí tohle, je nutné překladatele vyměnit, ale platí-li to první, pak pořady s takto zkomolenou pravdou nekupovat.. Ale hlavně, prosím vás co nejsnažněji, už nikdy v televizi neuvádějte pořady, které lidem sdělují, že Hitler byl desátníkem. Říkali jste to na ČT2 už tak často, že se to stalo téměř pravdou, ale mám za to, že je čas s touto už téměř institucionalizovanou lží skoncovat. Zvlášť když pravda má po ruce tak spolehlivý zdroj, jakým jsou záznamy Norimberského soudního dvora pro potrestání válečných zločinců ze 7. září 1948. Vyslýchán byl Hitlerův vojenský nadřízený a poté v letech 1935-39 též jeho osobní pobočník Fritz Wiedemann.

Výslech s ním vedl žalobce USA Kempner:
Kempner: Znal jste Hitlera už z První světové války, kdy sloužil jako posel u vašeho regimentu. Je to pravda?
Wiedemann: Ano, poznal jsem ho v roce 1916. Byl jsem jeho představený jako pobočník velitele 16. bavorského pěšího pluku.
Kempner: Co bylo náplní jeho práce?
Wiedemann: Doručoval depeše z velitelství regimentu nebo batalionu.
Kempner: Hitler měl hodnost svobodníka. Proč jste ho nepovažovali za vhodného pro povýšení?
Wiedemann: Byl to výborný voják. Ale chyběly mu vlastnosti požadované pro vyšší hodnost.
Kempner: Chcete tím říct, že Hitler nebyl osobností, která by se někdy mohla stát vůdcem?
Wiedemann: Přesně tak.
Smích v soudní síni.

Tedy smích. Který ovšem našinci dnešních dnů, který vidí a slyší, jak se překrucují staré události, fakta, motivy, a dokonce i vojenské hodnosti lidí nejvyšších, tuhne na rtech.