Rakousko přistoupilo ke smlouvě o zákazu jaderných zbraní

Avatar
Původní autoři

2. 8. 2018
Rakousko přistoupilo ke smlouvě o zákazu jaderných zbraní a k uložení ratifikačních listin u generálního tajemníka OSN. Smlouva se týká dosažení úplného zákazu používání jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení a předcházení ozbrojeným konfliktům.


Blahopřání Rakouskému mírovému hnutí:

Vážení přátelé,

blahopřejeme Vám k dosaženému úspěchu – přistoupení Rakouska ke smlouvě o zákazu jaderných zbraní a uložení ratifikačních listin u generálního tajemníka OSN. Věříme, že budete podporovat úsilí dalších států o  dosažení stejného úspěchu. Zejména u států svázaných koaličními dohodami. Naše činnost je totožná s vaší – t.j. dosažení úplného zákazu používaní jaderných zbraní a jiných zbraní hromadného ničení a předcházení ozbrojeným konfliktům.

Obraz současného světa není uspokojivý. Více a hlasitěji se ozývá válečný pokřik. Dnes a denně slyšíme a čteme, kde se zase bojuje a bombarduje. Častěji a důrazněji se dozvídáme o nových a stále ničivějších zbraňových systémech. Mezi nimi vynikají zejména balistické mezikontinentální rakety nikoliv s klasickou výbušninou, ale s jadernou náloží. V ničen jsme se zřejmě nepoučili z minulých válečných dobrodružství s desítkami milionů obětí.

6. a 9. srpen roku 1945 – již tři měsíce po ukončení 2 světové války v Evropě je svět ohromen šokující zprávou. Spojenými státy byla použita zcela nová ničivá zbraň. Pouhé dvě bomby na dvě města Japonského císařství – Hirošima a Nagasaki. Výsledek? Hirošima více jak 200 000 obětí, Nagasaki více jak 120.000 obětí, obě města totálně zničená. To byl rok 1945.

Po 63 letech mimo globální jaderné mocnosti (USA a RF) disponuje sice omezeným ale stejně nebezpečným jaderným potenciálem minimálně pět dalších států. To představuje několik tisíc jaderných náloží a několik tisíc balistických raket. Kolik set milionů mrtvých by bylo při jejich použití, si nedovede nikdo ani představit. Více jak 320 000 obětí v Hirošimě a Nagasaki nechtělo válku, ale mír! Úplně stejně jako nyní stovky milionů lidí na celém světě.

Hrůza z následků těchto dvou bomb zanikla v euforii vítězství nad fašismem. S odstupem času a v situaci hrozby nové války se však jeví poněkud jinak. Bylo vůbec nutné na civilní cíle a obyvatelstvo již prakticky poraženého státu použít tuto ničivou sílu? Stále častější a důraznější připomínání hrozby nové války za použití nejen jaderných, ale i dalších nových ničivějších zbraňových systému zaznívá k politování zejména ze strany západní části světa. Jsme přesvědčeni, že je nutno společným úsilím zabránit vzniku ozbrojeného konfliktu s nebezpečím použití jaderných zbraní. Zabránit šílencům ke zničení lidstva.
Praha 30. července 2018

Asociace Vojáci proti válce, předseda Plk. v.v. Jiří Bureš
České mírové fórum, předseda PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.
Českoslovenští vojáci v záloze za mír, předseda Pplk.v.z.Ing. Ivan Kratochvíl
Klub českého pohraničí, předseda JUDr.. Gustav Janáček