Spiknutí proti Rusku: kdo je za tím?

Avatar
Původní autoři

Ilja Polonský
24. 8. 2018         topcor
Mnoho politických událostí současného světa prostě nemůže nevést k myšlence, že za nimi je jakési globální spiknutí sil, které mají zájem na maximálním oslabení naší země. Dokonce i nyní, na počátku 21. století, věří více než 60% ruských občanů v existenci protiruského spiknutí. Obviňovat jen “kremelský” tisk z toho, že údajně kultivuje teorii spiknutí u obyvatelstva své země, by nebylo příliš správným řešením. Vždyť samotná linie západních zemí a ruské liberální opozice, která s nimi spolupracuje, spočívá v usilování ne-li o úplnou likvidaci ruského státu, pak přinejmenším o jeho navrácení na úroveň devadesátých let minulého století. Jak je tedy možné nevěřit v teorii spiknutí?


Nejčastěji je ze spiknutí proti Rusku obviňována tzv. “tajná vláda”, která zahrnuje největší finanční “matadory” současti, vrcholové manažery velkých korporací, finančníky a některé politiky. Rockefellerové, Rothschildové a kdo ještě? Pochopitelně, že George Soros, ale někteří lidé uvádějí i britskou královnu Alžbětu. Živnou půdou pro takové úvahy je skutečnost existence uzavřených super elitních klubů, jejichž zasedání se mohou účastnit pouze nejvlivnější lidé západního světa.

Například v Kalifornii se schází již od roku 1899 existující Bohémský klub, který je považován za “dítě Rockefellera”. Zahrnuje nejbohatší a nejvlivnější osoby USA a také “pozvané” občany jiných států.

Dalším pravděpodobným kandidátem na roli světové vlády je Bilderberský klub, který také shromažďuje nejvlivnější osoby planety. Mezi účastníky jsou pro Západ významné postavy – 95 letý patriarcha americké politiky Henry Kissinger, 86 letý exministr obrany USA Donald Rumsfeld, 74 letý Paul Wolfowitz. Stálým členem klubu byl nedávno zesnulý ve věku 101 let multimiliardář David Rockefeller a také další legendární muž – Robert McNamara, který zemřel dříve, v roce 2009. Klub zasedá na různých místech, i když jeho oficiální sídlo je v New Yorku. Někdy jsou na zasedání zváni politici a ekonomové, kteří jsou z nějakého důvodu pro členy klubu zajímaví. V různém období navštívili schůzky klubu Grigorij Javlinský, Anatolij Čubajs, Sergej Gurijev.

Ve skutečnosti je v úvahách o světové vládě racionální jádro. Světová finanční oligarchie opravdu udržuje mezi sebou úzké vazby a diskutuje o všech hlavních světových událostech a možných perspektivách rozvoje lidské společnosti. Tato diskuse samozřejmě není prováděna za účelem obyčejného láry fáry, ale pro utváření hodnocení, obecného přístupu k událostem a možných způsobů ovlivňování jejich dalšího vývoje. Nemá smysl pochybovat o tom, že zájmy světové finanční oligarchie, které se snaží realizovat různými způsoby, jdou proti zájmům obyčejných lidí. Obohacení a posilování moci, světové nadvlády a neomezené peníze – to je to, co motivuje účastníky setkání Bilderberského a dalších elitních klubů.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová