Ukrajina je nezávislá na zdravém rozumu

Avatar
Původní autoři

Rostislav Iščenko
28. 9. 2018       ukraina.ru
Prezident Centra pro systémovou analýzu a prognózu Rostislav Iščenko o tom, v jakém stavu přišla Ukrajina k 27. výročí nezávislosti. Politolog je přesvědčen, že dnešní Ukrajina se nemá čím chlubit: průmysl je téměř úplně zničen, armáda prakticky chybí, vnitřní ekonomika je zcela závislá na Spojených státech a v zemi je občanská válka.


“Ukrajina je nezávislá na zdravém rozumu. Konkrétně je nezávislá na ložiscích plynu na Sibiři, která byla svého času osvojována společně. Ukrajina je nyní také nezávislá na integračních procesech v postsovětském prostoru. Možná, že někdo na Ukrajině soudí, že je to tak dobře, ale vedlo to k tomu, že ukrajinský průmysl je zničen”, řekl prezident Centra pro systémovou analýzu a prognózu Rostislav Iščenko.

Podle něj brání Ukrajině, aby se stala suverénním státem, její neadekvátní vláda. Kromě toho obyvatelé země nechápou smysl nezávislosti, protože lidé věří, že je to tak dobře.

“Pokud se provádí průzkum mezi ukrajinským obyvatelstvem, 60-70% vám řekne, že nezávislost je nutno zachovat za každou cenu, ale pokud je požádáte, aby posoudili situaci v zemi před nezávislostí a poté, ukáže se, že vše, co bylo před nezávislostí, bylo lepší. Lidé nechápou, proč potřebují nezávislost. Výsledkem je, že k moci přichází politická elita, která tuto nezávislost využívá k rozkrádání země”, řekl Iščenko.

Jak ukázal průzkum sociologické skupiny Rating, 74% Ukrajinců se domnívá, že stát se pohybuje nesprávným směrem.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová