Vyhnat Rusy z Arménie: Pašinjanovo okolí odhalilo karty

Avatar
Původní autoři

2. 8. 2018    zdroj
Poté, co v Arménii došlo poměrně rychle ke změně moci, která ani neměla čas se plně zformovat jako barevná revoluce, buduje nová vláda země urychleným tempem západně orientovaný vektor zahraniční politiky. V informačním poli země se objevila výzva ke stažení ruské 102. vojenské základny z Arménie. … Samozřejmě, pro Jerevan to může skončit špatně, ale je zcela pravděpodobné, že Pašinjana a jeho okolí to sotva bude znepokojovat, moc přece získali – je třeba to odpracovávat.


Dobře naplánovaná akce

Nedávno se v sociální síti Facebook aktivně začala rozvíjet stránka, vyzývající k vypovězení ruských vojáků a ukončení činnosti 102. vojenské základny v Arménii. Souběžně s tím se začaly objevovat výsměšné karikatury ruského prezidenta. Kromě toho stránka v sociální síti inzeruje i záznam, na němž jsou otevřeně diskreditováni experti, kteří před léty poskytovali své placené služby ruské vojenské základně. Tito lidé jsou málem nazýváni zrádci své vlasti. Předpokládá se, že další média rozšíří tento informační podnět a že samotná myšlenka “vyhnání Rusů ze země” začne získávat popularitu. Odkud se berou tyto předpoklady? Je to všechno velmi jednoduché.

Kdo je objednavatel?

Zaprvé, vypouštění takových zpráv a výzev v sociální síti je tradiční rukopis prozápadní opozice (a v některých případech již působící vlády) prakticky v každé zemi v SNS. Zadruhé, je třeba věnovat pozornost tomu, kdo se zabývá šířením dané stránky a psaním na ní. Jedná se o dlouholetého pracovníka Sorosovy nadace v Arménii, který nedávno (a to je přece náhoda !)začal působit v Pašinjanově vládě. Pomáhal mu v tom aktivní propagandista práv LGBT Karpis Pašojan, který byl nedávno propuštěn z práce za nepřijatelné projevy proti arménským vojákům. Není těžké se dovtípit, že ten rovňěž sympatizuje s novou vládou a její hlavou Pašinjanem.
Připomeňme si stručně, jak současný předseda vlády získal svůj post. Uspořádal v hlavním městě země “majdan” s blokádou dopravy a požadoval, aby mu byla dána funkce ve vládě, jinak hrozil, že bude sabotovat komunikace v Jerevanu, dokud jej poslanci nezvolí. Taková to je demokracie.

A obviňujme Rusko!

Pašinjan zatím jedná akurátně. Nehledě na to, jak se k moci dostal, se zjevnou podporou Západu, nezačal hned kritizovat Kreml, mluvit o tom, že Arménie je Evropa a uplatňovat tradiční modely, které byly dříve použity v Gruzii a na Ukrajině. Důvod je poměrně jednoduchý. Bezpečnost Arménie (konflikt v Náhorním Karabachu může propuknout kdykoli) do značné míry de facto závisí na Rusku a obyvatelstvo to dobře ví.

Proto se kritika myšlenky o vojenské základně objevila teprve nyní a je šířena akurátně. Je pravděpodobné, že se brzy objeví nějaké provokace, útoky tisku na Rusko a jednotlivé experty (je možné, že z téže nadace Sorose). Cílem je distancovat se od Ruska jakýmikoli prostředky. Samozřejmě, pro Jerevan to může skončit špatně, ale je zcela pravděpodobné, že Pašinjana a jeho okolí to sotva bude znepokojovat, moc přece získali – je třeba to odpracovávat.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová