Záznam divadelní hry Lenky Procházkové “Rozhovor v Moskvě” (Jazzová sekce, Praha 23. 8. 2018)

Avatar
Původní autoři

8. 9. 2018
Dramatizace záznamu rozhovoru sovětských představitelů s unesenými československými představiteli ze dne 23. 8. 1968 (podle odtajněných dokumentů ze sovětských archivů)