Generál Laudón jel přes Bohnice, jako génius a kandidát na Nobelovu cenu za psychiatrii se zastavil u dr. Chocholouška, aby zjistil, jak ruská strana mohla od Babišova syna se schizofrenií získat informace o české energetice a bezpečnosti

Břetislav Olšer

29. 11. 2018  Rukojmí
Marně se hyeny Slonková a Kubík snažily se svým Seznamem nelegálně odhalit zákulisí psychicky nemocného Babišova syna ve Švýcarsku. Proč se hned neobrátili na věhlasného génia NATO Petra Pavla, co byl asi kandidát na Nobelovu cenu za psychiatrii? A jaké informace by v případě České republiky mohla ruská strana chtít získat? „V našem případě jde hlavně o energetiku, bezpečnost a další oblasti, o které má Rusko zájem.”

Tvrdí to generál a anální poskok Aliance Pavel, kdysi náruživý kariérní komunista. Jako takzvanou „honey trap“ – medovou past – mohla rozvědka Ruské federace využít tajemnou ukrajinskou přítelkyni Babiše juniora. Podle generála Petra Pavla používají zpravodajské služby tuto techniku od nepaměti. Co asi Ukrajinka – „medová past“ mohla dle všeznalého Ferdyše Pištory vyzvědět na schizofrenikovi s halucinacemi? Zkrátka generál Laudón frčel přes Bohnice a stavil se na konzultace u dr. Chocholouška…

Generál Pavel přebírá nejvyšší americké vojenské vyznamenání pro cizince, tzv. Legion of Merit. | Foto: US Army

Cesta Andreje Babiše mladšího na Ruskem okupovaný ukrajinský Krym vyvolala kromě turbulentní politické situace také obavy bezpečnostních expertů. Jako riziko vnímá cestu Babiše juniora rovněž bývalý předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel.

„Krym je okupované území suverénní země, (měl na mysli Ukrajinu s vražedným banderovský Majdanem) a proto je pod mimořádným dohledem především ruských a ukrajinských zpravodajských služeb. Je nemožné, aby na toto území pronikl někdo mimo jejich pozornost,” uvedl pro Seznam generál Pavel. Valéry Giscard d’Estaing – Krym…

Pokud prý syn českého premiéra procházel cestou systémem víz a hraničních kontrol, musel podle Pavla už jen kvůli svému jménu připoutat pozornost. „Ruská strana využije každé zájmové osoby. Tou syn premiéra je. Navázat pak kontakt s někým, kdo by je k osobě premiéra mohl dostat, určitě bude chtít,” líčí hrozbu cesty Babišova syna na Krym armádní generál.

Zopakujme si tedy znovu: Babišův syn trpí závislou poruchou osobnosti (ZPO), podle mezinárodního značení jde o nemoc indikativní skupiny F60.7 ze skupiny poruch osobnosti. Toto onemocnění se projevuje naprostou důvěřivostí a podléhání autoritám. Osoba trpící nemocí indikativní skupiny F60.7 postrádá schopnost prosazení vlastního názoru. Jakmile je konfrontována se zdravým člověkem, okamžitě začne podléhat jeho názorům a přebírá jeho postoje.

Jedná se o prožitky nemocného člověka, které běžně zdravý člověk neprožívá. „To jsou například halucinace, slyšení hlasů, když je ticho, nebo když něco vidí, ale reálně to tam není,“ upřesňuje psychiatr Martin Hollý, místopředseda České psychiatrické společnosti a rovnou zmiňuje i další příznak, kterým jsou bludy.

Jde o poruchu myšlení, kdy v rámci přemýšlení nemoc vytváří různé konstrukty, a to mnohokrát vztahovačné. „Proto o tomto nejčastějším typu schizofrenie hovoříme jako o paranoidní schizofrenii, kdy se pacient cítí být pronásledován či obětí spiknutí,“ vysvětlil psychiatr…

Schizofrenie je postrachem mezi duševními nemocemi podobně jako rakovina mezi chorobami těla. Její záludnost spočívá v tom, že většina pacientů si ji vůbec nepřipouští a to ztěžuje léčbu i jejich fungování v běžném životě. Některé aspekty schizofrenie přiblížila psychiatrička Marta Holanová.

Protože jedná pod jejich vlivem, může se projevovat agresivně. Je třeba přesvědčen, že ho nějací lidé sledují, chtějí mu ublížit, dělají různé posunky, aby se proti němu domluvili. Takový člověk může prožívat hotová muka a je nutné, aby se co nejdříve dostal do rukou lékaře, dne Pavla zřejmě nejlépe toho aliančního.

Tak kdopak je Petr Pavel, navýsost důvěryhodná osoba, když dokázal absolvovat výjimečnou generálskou kariéru u NATO? Bude ve vyškovské Síni slávy KSČ zvěčněn na čestném místě jako její bývalý člen, nyní už generál za to, že v USA dostal poctu poct a je prvním předsedou Vojenského výboru Aliance ze zemí bývalé Varšavské smlouvy?

Dva generálové NATO – Šedivý a Pavel…

Po absolvování Vojenského gymnázia Jana Žižky z Trocnova v Opavě pokračoval totiž studiem na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, kterou ukončil v roce 1983. Následně se v letech 1988–1991 vzdělával na Vojenské akademii A. Zápotockého v Brně. Pavel byl v 80. letech členem KSČ. On sám to v rozhovoru v časopise Respekt potvrdil a vysvětlil svoje pohnutky ke vstupu do strany…

Tak tedy prý proč? … museli zároveň procházet dopředu sítem velmi pečlivého výběru, jehož součástí bylo utvrzení loajality s komunistickou stranou. V polovině osmdesátých let byl před tuhle volbu postaven i výsadkářský aspirant Petr Pavel. „Podmínkou, abych mohl dělat, co jsem chtěl, byla červená knížka, bral jsem to jako realitu, která prorůstala všude. Alternativou bylo nebýt u výsadkářů a tím pro mě u armády, ale to jsem nechtěl…“

Odpověděl rovněž velmi lapidárně jako typický zelený mozek na všetečnou otázku – Během služby v armádě jste vstoupil do KSČ. Řešil jste v sobě nějak, zda je to správné?“ V tom prostředí jsem se narodil, byl vychován a nepoznal jsem žádnou alternativu. Vysokou školu jsem dokončil s červeným diplomem, tak jsem měl na konci možnost si vybrat, kam chci jít sloužit, protože jen první tři čtyři měli šanci dostat se do Prostějova. To byl vrchol veškerého snažení,“ filozofuje intelektuál Pavel.

„A když jsem v roce 1983 dokončoval diplomku, zavolal si mě vedoucí ročníku − podplukovník, který měl problém z roku 1968 a kvůli tomu měl zastavený postup a byl rád, že může sloužit v téhle hodnosti aspoň jako vedoucí učitel – a řekl mi, že by bylo dobré, abych uvažoval aspoň o kandidátství, abych si nezavřel cestu do Prostějova. Já jsem měl tehdy jen jedinou myšlenku, abych šel sloužit právě tam. A jestli v cestě stálo jen to, abych podal přihlášku do KSČ, nemohlo mě to nijak zastavit…“

Setkání s plukovníkem Hannahem, zástupcem velitele americké vojenské letecké základny US Air Force ve Frankfurtu nad Mohanem – Rhein-Main Air Base… Snímek Břetislav Olšer

Nyní bych předpokládal velký nádech, aby i dokonalý politruk mohl svázat začátek s koncem: „Později se situace začala měnit, v Sovětském svazu se dostal k moci Gorbačov s perestrojkou a začalo se vážně mluvit o změnách. Myslím, že tehdy se znovu objevovala naděje, že by se to mohlo začít měnit k lepšímu. Málokdo, a já vůbec ne, si tehdy asi uměl představit, že by mohl celý režim zkolabovat. Já jsem si spíš představoval, že se bude méně partajničit a bude se více dbát na to, aby věci fungovaly..?“

Zde bych automaticky předpokládal další zelené přemýšlení, aby mu bleskla další myšlénka…. „A i proto, když potom po dvouletém kandidátském období za mnou přišli se vstupem do strany, tak jsem v tom viděl i šanci, jak těmto věcem pomoci. Proto jsem to nevnímal špatně, když jsem to v roce 1985 podepsal. A a po listopadu 1989 jsem zase z KSČ vystoupil, když v prosinci jsem šel s klidným svědomím vrátit knížku… Prostě jsem si řekl fajn, tak tohle už máme z krku, teď budou věci jinak…“ https://reportermagazin.cz/a/iBuc7/general-pavel-jsme-odvaznejsi–nez-si-myslime#DWQsHTLRvQo8qqxU.99

Tak copak je to za ptáčka, co před časem už po humanitárním bombardování Srbska a Černé Hory, dostal v nejmírumilovnějších Spojených státech poctu poct; stal se přece prvním předsedou Vojenského výboru Aliance ze zemí bývalé Varšavské smlouvy? Svou funkci poté předal Britovi Stuartu Marshallovi.

Břetislav Olšer na vojenské základně USA ve Frankfurtu nad Mohanem…

Dnes se prý USA vrací ke klasické Velké hře a soupeření velmocí, jak v NATO říkají kulantně a eufemisticky nové studené válce. Ale dodávají, že jim jde „pouze“ o obranu před údajnou hrozbou Ruska a Číny, které mají přitom dohromady v zahraničí pouhých osm vojenských základen, zatímco USA, potažmo NATO jich mají po celém světě stovky… Základny USA 2…

Příkladem by prý měli být hrdinové jako obrlajtnant Bergr od dělostřelectva, který si vylezl na vysokou jedli a zřídil si tam na větvi „beobachtungspunkt“. Jak naši ustoupili, už nemohl slézt, pokud nemínil padnout do zajetí. Dva týdny visel na stromě, a aby nezemřel hlady, ohlodal celý vršek a živil se větvičkami a jehličím. A když naši přišli, byl tak zesláblý, že spadl a zabil se. Byl po smrti vyznamenán zlatou záslužnou medailí za chrabrost…

Český rytíř Pavel alias McCain? http://www.rukojmi.cz/clanky/6754-senator-mccain-byl-pry-ve-vietnamu-mucen-aniz-by-bylo-zmineno-ze-jako-americky-letec-se-podilel-na-shozeni-10-milionu-tun-bomb-72-milionu-litru-agent-orange-a-umuceni-tak-tri-milionu-civilistu

A tento generál Pavel na baterky Aliance si dovolil kritizovat svého vrchního velitele a prezidenta Miloše Zemana za to, že v nadsázce kdysi pronesl bonmot o „likvidaci novinářů“. Zapomněl, že naopak prezident Havel mluvil o humanitárním bombardování Srbska a Černé Hory docela vážně, naopak i se stovkami nejen verbálně, ale i doslova zlikvidovaných civilistů…? Václav Havel – 
humanitární bombardování…

Inu, intelektuálně nabitý osud generála NATO Petra Pavla jako by byl formulovaný již Haškem, resp. protagonistou ve Švejkových osudech během první světové války, alias obrlajtnantem Makovcem: “Disciplína musí bejt, vy kluci pitomí! Protože kdyby nebyla disciplína, tak byste všichni lezli po stromech jako vopice…“

http://www.rukojmi.cz/clanky/1717-krymsti-tatari-za-valky-slouzili-u-wehrmachtu-a-ss-vystehovani-z-krymu-nebyl-zadny-trest-nybrz-akt-stalinova-milosrdenstvi

http://www.rukojmi.cz/clanky/2063-kam-nas-to-zenou-psychopati-pro-ktere-je-rachot-tanku-a-exploze-smrticich-bomb-vic-nez-zpev-ptaku-na-loukach-a-v-lesich-kterym-voni-smrad-zakrvavene-ropy-vic-nez-rozkvetle-kvety-ci-vune-chleba

http://www.rukojmi.cz/clanky/2051-budou-popohnani-pred-mezinarodni-soud-pro-valecne-zlociny-v-haagu-take-neradi-j-w-bush-dick-cheney-tony-blair-colin-powell-john-howard-a-dalsi-jestrabi-jez-vylhanou-irackou-valkou-zpusobili-soucasne-vrazdeni-is-daes