“Proti všem kánonům”: co je za podepsáním dohody mezi prezidentem Ukrajiny a konstantinopolským patriarchou

Avatar
Původní autoři

Nurie Ziganšinová, Mariana Čursinová
5. 11. 2018    russian
Dokument, podepsaný ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem a patriarchou Konstantinopole Bartolomějem v Istanbulu, neznamená vytvoření autokefální církve. Oznámil to vedoucí synodálního oddělení Moskevského patriarchátu pro vztahy církve se společností a médii, Vladimír Legojda. Jak poznamenávají religionisté, v tomto případě nemůžeme mluvit o autokefálii, protože duchovní vedení na Ukrajině se s takovou žádostí na Konstantinopolský patriarchát neobrátilo. Ignorováním pravoslavných kánonů obě strany, které dokument podepsaly, sledují osobní cíle a očekávají, že z této situace získají politické dividendy, soudí experti.


Předseda výboru Státní dumy pro rozvoj občanské společnosti, otázky veřejných a náboženských sdružení Sergej Gavrilov v rozhovoru s RT nazval dohodu “odklonem směrem k papežství” ze strany konstantinopolského patriarchy.

“Pokud jde o Bartoloměje, je to jasný důkaz, že se stále více odklání k papežství a považuje se nejen za duchovního, ale i za sekulární vůdce, když se snaží udělat ze sebe papeže římského. Vatikán je však stát, ale Phanar je malá čtvrť, mimo níž turecký občan Bartoloměj nemůže dokonce ani nosit posvátné roucho. Proto se mi zdá, že tyto požadavky jsou neopodstatněné, hypertrofované a stále více znamenají odchod Konstantinopolského patriarchátu z lůna pravoslavné tradice”, uvedl.

Dříve v Istanbulu podepsali prezident Ukrajiny a konstantinopolský patriarcha dokument o spolupráci.

Ukrajinský vůdce uvedl, že podepsaná dohoda “vytváří všechny podmínky k tomu, aby proces přípravy koncilu, poskytnutí tomosu byl proveden v naprostém souladu s kánony pravoslavné církve”.

Vnucují autokefálii

Připomeňme, že na konci července jsme se dověděli, že ekumenický patriarcha Bartoloměj počítá s udělením Ukrajinské pravoslavné církvi statusu církve nezávislé. Tehdy bylo příslušné poselství předáno ukrajinskému prezidentovi.

Podle pravoslavných kánonů si však musí samotná církev vyžádat autokefálii, což se na Ukrajině nestalo. Jediná kanonická Ukrajinská pravoslavná církev Moskevského patriarchátu (UPC MP) se staví proti akcím Konstantinopole.

Bez žádosti místní církve nemůže Konstantinopolský patriarchát poskytovat autokefálii, zdůraznil církevní historik Vladislav Petruško, profesor na Pravoslavné Svjato-Tichonovské humanitární univerzitě.

“Bez žádosti místní církve, která by chtěla získat autokefálii, ji (Konstantinopolský patriarchát – pozn. RT) vnucuje. Na autokefálii se domlouvají patriarchát a ukrajinský stát. Je to jakési panoptikum”, domnívá se expert.

“Je to nějaká nesmyslná “kreativita” z hlediska kanonického práva a vnitřních pravoslavných vztahů vůbec ze strany Konstantinopolského patriarchátu, který prostě ztratil svůj smysl pro realitu a nedává do souladu svou činnost s kánony pravoslavné církve”, řekl Petruško.

Politolog, kandidát historických věd Michail Smolin také řekl, že akce Konstantinopolského patriarchátu jsou nekanonické.

Expert zdůraznil, že dokud patriarcha sám veřejně neuvedl, že uděluje tomos církvi na Ukrajině, dohoda bude znamenat pouze ujednání o “těžko pochopitelné spolupráci”.

“Pro Ukrajinu je škoda, že to samotnou Ukrajinu rozštěpí i z hlediska náboženského principu. Nastal rozkol na základě etnického principu, na základě politických představ o tom, jak se rozvíjí Ukrajina: směrem k federalizaci nebo sjednocení. Nyní nastane i velmi hluboký a nesmiřitelný rozkol v oblasti religiózních principů”, řekl expert.

Je třeba to dotáhnout do voleb

Proces udělování autokefálie ukrajinské církvi se může protáhnout. Podle názoru expertů každá ze stran, i Konstantinopolský patriarchát i Porošenko, sleduje své vlastní cíle.

“Bartoloměj bude až do poslední chvíle otálet s tomosem, vymáhat peníze od Porošenka a hostit ho snídaněmi. No a Porošenko to potřebuje dotáhnout do voleb. Předkládá všechno v dobrém světle pro sebe, ale ve skutečnosti to vůbec neznamená, že ukrajinská církev bude autokefální”, konstatoval Roman Silanťjev, ředitel Centra pro geografii náboženství Ruské pravoslavné církve, v rozhovoru s RT.

Podle Vladislava Petruška se v předvečer voleb Porošenko snaží zlepšit svůj rating, což vysvětluje také podpis takových dohod.

“V předvečer voleb se Porošenko snaží na tomto (uznání pravoslavné církve na Ukrajině jako nezávislé – pozn. RT) zlepšit svůj rating a myslím, že se pokouší rozehřát situaci v zemi, aby možná na pozadí náboženských konfliktů získal politické dividendy”, uzavřel expert.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová