“Opatření budou mimořádně bolestivá”: proč EU pohrozila, že zmrazí bezvízový režim s Ukrajinou

Svjatoslav Kňazev, Alevtina Pisarenková
21. 12. 2018      russian.rt
Ukrajina hrubě porušuje podmínky bezvízového režimu s Evropskou unií. Takový závěr je obsažen ve výroční zprávě Evropské komise. Brusel zdůraznil, že Kyjev ještě nesplnil podmínky stanovené EU – omezit tok nelegálních přistěhovalců a odstranit korupci. Evropská komise vyzvala Ukrajinu, aby okamžitě podnikla kroky, v opačném případě evropští úředníci pohrozili, že zmrazí bezvízový styk pro tuto zemi. Jak experti poznamenávají, tento krok způsobí extrémně bolestivé důsledky pro celou Ukrajinu, protože orgány státu nebudou schopny reagovat na požadavky EU.


V roce 2017 občané Ukrajiny obdrželi 33 105 zamítnutí práva vstoupit na území Evropské unie, což je téměř jeden a půlkrát více než v roce 2016. Tyto údaje jsou obsaženy ve výroční zprávě Evropské komise o provádění dohod o bezvízovém styku se zeměmi západního Balkánu a programu Východního partnerství, zveřejněné v Bruselu. Kromě toho v minulém roce v Evropě zadržely orgány činné v trestním řízení a migrační služby členských států EU 33 485 ukrajinských nelegálních přistěhovalců, což je o 19% více než v roce 2016.

Připomínky Bruselu

V letošním roce se situace s ukrajinskými nelegálními migranty a “nežádoucími osobami”, které se snaží vstoupit do EU, zostřila. Brusel dosud neposkytl přesné statistiky, nicméně podle informací evropské pohraniční stráže a pobřežní stráže bylo v roce 2018 podstatně více podobných případů. Zároveň evropské orgány začaly častěji odmítat žádosti Ukrajinců o poskytnutí azylu v EU: v roce 2017 bylo 16,24% takových žádostí uspokojeno proti 20,41% před rokem.

Kromě toho Evropská komise poznamenala, že ukrajinské orgány pouze částečně realizovaly opatření, která byla povinnou podmínkou pro udělení Kyjevu bezvízového režimu s EU. Úředníci konstatovali, že Nejvyšší soud pro boj proti korupci na Ukrajině byl formálně zřízen, ale nefunguje. Skupina mezinárodních expertů, kteří se mají podílet na výběru soudců, nezískala přístup k systémům, které umožňují provádět speciální prověrku kandidátů.

Kromě toho nebyla v ukrajinské legislativě provedena řada protikorupčních dodatků, civilní aktivisté jsou v zemi napadáni a Brusel zpochybňuje účinnost nových protikorupčních orgánů v Kyjevě.

Evropští úředníci tvrdí, že většina nelegálních přistěhovalců, kteří se dostali do EU, se zabývá nezákonnými činnostmi, jako jsou praní peněz, pašování, prodej drog, obchodování s lidmi a další podobné aktivity. Navíc spolu s Ukrajinci přichází do Evropské unie spousta padělaného zboží.

V souvislosti se současnou situací požádala Evropská komise Kyjev o přijetí okamžitých opatření a odstranění toku ukrajinských nelegálních přistěhovalců do Evropské unie. Brusel navíc naléhavě požádal kyjevské orgány, aby důkladně vysvětlovaly svým občanům bezvízové předpisy, aby byli při volném vstupu do EU lépe informováni o svých právech a povinnostech. Kromě toho Evropané chtějí, aby Kyjev připustil občanskou společnost k pákám správy státu a aby také přijal konkrétní opatření pro boj proti korupci a organizovanému zločinu, zejména v kybernetickém prostoru. To vše, říkají zástupci Evropské komise, musí být provedeno okamžitě, jinak může Brusel posoudit zmrazení bezvízového režimu s Ukrajinou.

Obyvatelstvo se snaží přežít

Jak zástupce strany Baťkivščina konstatoval v rozhovoru s RT, požadavky Bruselu se daly očekávat: většina Ukrajinců potřebovala bezvízový režim výhradně k cestám za výdělkem, a to legálně nebo nelegálně.

… podle názoru zdroje RT ve straně Lidová fronta kyjevské orgány, nehledě na oprávněné připomínky, sotva budou schopny splnit požadavky EU.

“Za prvé, poslanci se již začali připravovat na volby do Rady – nemají na to pomyšlení. Za druhé, nikdo se nechystá bojovat proti korupci a žádné požadavky EU nebudou splněny. Nevěříme však, že EU ukončí s Ukrajinou bezvízový režim. To by mohlo negativně ovlivnit image Evropské unie”, uvedl zdroj RT.

Podle zdroje RT ve straně Samopomošč je jedním z důvodů vzniklé situace nesprávné hodnocení občany Ukrajiny politiky Bruselu vůči jejich zemi.

“Mnozí se domnívají, že když Evropané zavedli bezvízový režim, budou Ukrajinu podporovat věčně. Ve skutečnosti tomu tak není. To neříkají politici, ale v tomto roce došlo k výraznému zpřísnění pasové kontroly turistů a migrantů s ukrajinskými pasy na hranicích se zeměmi EU.

Pokud v prvních měsících platnosti bezvízového režimu při pasové kontrole nikdo nepožadoval od občanů Ukrajiny další doklady, nyní probíhá podrobný pohovor s každým – na cestujících je požadováno, aby předložili všechny doklady: zpáteční jízdenku, rezervace v hotelu, pojištění, peníze. Vzhledem k tomu, že v příštích letech bude nelegální migrace pouze růst, země EU začnou zpřísňovat kontrolu a není vyloučeno, že se vízový režim může vrátit”, uvedl zdroj.

Podle zdroje RT na Ministerstvu zahraničních věcí Ukrajiny asi 1 milion občanů republiky cestuje do zemí EU za prací nelegálně.

“Ukrajinci mohou být v zemích EU bez víza po dobu 90 dnů každých šest měsíců. Mnoho lidí přijíždí na sezónní práce na tři měsíce, pak se vracejí domů a tři měsíce odpočívají. Potom opět jedou za výdělkem. Za rok si může pracovník s nízkou kvalifikací vydělat na Ukrajinu značné peníze – asi 4 tisíc eur, a často jezdí do zahraničí celé rodiny”, uvedl.

Podle zdroje RT se Ukrajinci zpravidla zabývají sběrem sezónního ovoce, pracují při zpracování odpadu, pečují o nemocné nebo jsou najímáni jako řidiči nákladních automobilů. Získat trvalé zaměstnání ve velkých evropských společnostech se podaří jednotlivcům.

Omezení budou bolestivá

Podle nedávno zveřejněných statistik ukrajinského kabinetu ministrů nyní pracuje asi 10 milionů občanů v zahraničí – téměř polovina obyvatelstva v produktivním věku v zemi. Toto číslo roste a v dohledné budoucnosti bude růst, tvrdí analytici. Agentura Ukrinform s odkazem na Ukrajinské centrum pro ekonomická a politická studia Alexandra Razumkova nedávno představila výsledky sociologického průzkumu, které svědčí o tom, že pouze 38% občanů země do 29 let chce žít na Ukrajině. 47% respondentů má v úmyslu odjet a zbytek se dosud nerozhodl nebo nechtěl do svých plánů zasvěcovat organizátory průzkumu.

Peníze, které v Evropě pracující Ukrajinci posílají svých rodinám a příbuzným, se staly důležitým faktorem pro udržení životní úrovně v zemi. Pouze oficiální bankovní převody v roce 2017 činily více než 5 miliard dolarů – asi 5% nominálního HDP na Ukrajině. Významnou část prostředků ukrajinští pracovní migranti přivážejí domů v hotovosti.

Podle názoru zástupce ředitele Centra ukrajinistiky a bělorusistiky na Moskevské státní univerzitě M.V.Lomonosova Bogdana Bezpalko budou kvůli závislosti ukrajinského hospodářství na příjmech pracovních migrantů pro Kyjev “velmi nepříjemná” jakákoli omezující opatření, která by EU mohla hypoteticky zavést kvůli migračním přestupkům a nedodržování mezinárodních závazků.

“Proces deinstitucionalizace ukrajinské ekonomiky pokračuje. Lidé prostě nemají kde najít na Ukrajině dobrou práci a vydělávat slušné peníze. Proto odjíždějí pracovat do Evropy nebo Ruska. Zrušení bezvízového režimu nebo jiná podobná omezení budou pro celou Ukrajinu nesmírně bolestivá”, řekl Bezpalko v rozhovoru pro RT.

Politolog Alexandr Asafov je rovněž skeptický ohledně schopnosti Kyjeva splnit podmínky stanovené Evropskou komisí.

“Jak mohou ukrajinští úředníci bojovat proti korupci a organizovanému zločinu, když jsou hlavními korupčníky? Další požadavky Bruselu také nelze splnit. EU požaduje boj proti kybernetické kriminalitě, ale dnešní Ukrajina je hnízdo hackerů a Kyjev s tím není schopen nic udělat”, řekl Asafov.

Současně se domnívá, že dokud západoevropské mocnosti nadále spolupracují se Spojenými státy, pro něž se Ukrajina stala nástrojem tlaku na Rusko, je pravděpodobné, že radikální migrační omezení budou Kyjevu sotva uložena.

“V blízké budoucnosti budou tlak na Ukrajinu nejspíše vyvíjet pouze země s nezávislým kurzem, jako je Maďarsko”, připustil expert.

Podle Bogdana Bezpalka má však trpělivost Bruselu své meze – a pokud bude tendence Ukrajinců k porušování evropských imigračních zákonů a k sabotáži podmínek předložených EK zachována, bude muset Evropa přijmout nějaká opatření.

“EU dosud sytí svůj trh ukrajinskou pracovní silou, která vypadá v očích evropského podnikání přitažlivěji než migranti z Afriky a Asie, ale v budoucnu, na konci tohoto procesu, může být bezvízový režim zmrazen”, uzavřel Bezpalko.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová