CdS: NATO se stává pro Evropu dvojí překážkou!

Avatar
Původní autoři

– kou –
26. 1. 2019 CorriereDellaSeraPrvníZprávy
NATO není jednoduchou politickou aliancí, nýbrž sdružením pro vedení nepřátelských akcí, jehož vedení nevynechává příležitost poukázat na Rusko jako „potenciálního nepřítele”, píše Corriere della Sera.

To nejenže brání nezávislé vojenské politice Evropy, ale také bránilo EU v prosazování hospodářské politiky prospěšné pro její členy ve vztazích s Moskvou, zdůraznil článek italských novin.

Sankce, které byly vůči Rusku uloženy po „připojení Krymu” v roce 2014, uštědřily citelné údery všem zemím, které měly dříve spolu úzké obchodní vztahy, napsal Sergio Romano na stránkách Corriere della Sera. Mezi nimi byla samozřejmě i Itálie. Současně obrat obratu obchodů klesl na 27% a objem dovozu klesl ze 14 miliard eur v roce 2015 na něco málo přes 9 miliard eur v roce 2017. A to na pozadí jiných faktorů také ovlivnilo vnímání problému a společnou evropskou politiku, uvedl článek.

Naléhavá otázka sankcí nyní hraje důležitou roli v politických rozpravách, která se v předvečer posledních voleb aktivně konala v Itálii a pokračuje až do dnešního dne, konstatoval autor: „Nyní v mnoha oblastech mluví o sankcích, jako by to bylo uzel, který je třeba rozvázat – zrušit je za účelem obnovení normálnosti”. Podle jeho názoru by to bylo přínosné pro všechny strany v hospodářské a obchodní sféře. Problémem však je, že skutečný problém se týká celé Evropské unie a jde daleko za rámec jednoduchých obchodních vztahů a je spojen s politikou a mezinárodními alianci, vysvětlil Corriere della Sera.

Rozpad Sovětského svazu a privatizace otevřely příležitosti, které mnozí dokázali úspěšně využít. Nicméně okolnosti těchto let nepřispěly k vytvoření plnohodnotných dlouhodobých vztahů s Ruskem na základě vzájemně dohodnutých a dodržovaných pravidel, uvedl článek. Když se do vedení země dostal Vladimír Putin, situace se stala mnohem slibnější a otázka rozvíjení ekonomických vazeb je stále relevantní, zdůraznil autor zdůrazňuje. „Ne všichni oligarchové opustili scénu, ale společný zájem Ruska a Evropské unie je využít vzájemné doplnění ekonomik. A tento problém nelze nazývat výhradně komerčním.“

American Thinker: Vražedné bláto dezinformace okolo Ruska!

Evropa by mohla poskytnout ekonomickou kulturu a technologická aktiva, která chybí v Rusku, poukázal článek. Zejména italští průmyslníci poskytnou další pobídku pro rozvoj malého podnikání. „Nakonec vznik méně chamtivé a méně kontrolovatelné demokracie ústřední vlády, než té, která vznikla v postsovětském Rusku, závisí hlavně na rozvoji ekonomické třídy malých podnikatelů, kteří mají zájem na zachování a rozmnožování svého bohatství. Ale to se nestalo, protože Spojené státy se rozhodly zahrnout do NATO všechny země, které byly dříve součástí sovětského bloku, zatímco Rusko, v plném souladu s tradicemi, reagovalo rostoucí politickou kontrolou své společnosti,”napsal Corriere della Sera.

Samozřejmě, po zhroucení socialistického systému všechny tyto země potřebovaly „nový mezinárodní kontext”, uvedl článek. „Ale NATO není jednoduché politické spojenectví. Jedná se o alianci uzavřenou pro vedení nepřátelských akcí a řízená lidmi (generálním tajemníkem a vrchním velitelem), kteří neopomenou ukázat na Rusko jako na potenciálního nepřítele,” poznamenal autor.

Podle jeho názoru se NATO v důsledku takové politiky stává dnes „dvojitou” nevýhodou pro Evropu. Na jedné straně se Severoatlantická aliance za účasti Spojených států stává „objektivní překážkou vzniku evropské vojenské politiky”. Účast v NATO zároveň neumožňuje Evropské unii provádět hospodářskou politiku vůči Rusku, která by splňovala zájmy mnoha svých členů, uzavřel Corriere della Sera.