Poznámka k internetovému magazínu Forum 24

Avatar
Původní autoři

Stanislav A. Hošek
18. 1. 2019
Příliš si vážím svého času, než abych sledoval internetový magazín Forum 24 jakéhosi Šafra ZDE. Vím sice, že je to má chyba, jelikož politicky aktivní občan by měl znát názory odpůrců vlastních stanovisek. Ovšem zmíněný web nevnímám jako médium svých politických soupeřů. Při pročítání webů, jež mne zajímají, totiž již dlouho narážím na ohlasy a reakce těch, co zmíněný web alespoň příležitostně navštíví. Z jejich ohlasů jsem pak usoudil, že jmenované médium je kvalitativně naprosto něco jiného, než prezentace konstruktivních politických myšlenek, se kterými sice nesouhlasím, ale mohou mne obohacovat.


Jde totiž o médium, kam píše zvláštní kasta lidí, kteří mají duševní, nebo alespoň emoční potíže s adaptací na současný politický systém nazývaný zastupitelská demokracie, jejímž hlavním identifikačním jevem jsou různé volby. Forum 24 je v současnosti médiem, uveřejňujícím texty převážně těch, kdo neuznávají výsledky posledních našich prezidentských a parlamentních voleb. Ba dokonce vzniklo jen za tímto účelem. Záměrně je platformou lidí, jimž citované volební výsledky způsobily traumata, stresy a jiné psychické obtíže, díky nimž ztrácí mnohdy kontrolu nad svým chováním.

V této souvislosti jsem si vzpomněl na jednu personální praktiku. Když jsem koncem šedesátých let minulého století studoval manažerské metody, narazil jsem na zajímavou praxi některých tehdejších továren v Japonsku. Ty zřídily přímo ve svých budovách, obvykle ve sklepích, zajímavou „atrakci“. Nainstalovaly do nich figuríny vedoucích manažerů a vybavily místnost dostatečným počtem basebalových pálek. Frustrovaný zaměstnanec tam mohl po pracovní době zajít a mlátit do figuríny svého nadřízeného, či jiných figurín tak dlouho, dokud ho nepřešel vztek, či jiné emoce získané v pracovním procesu. Tehdejší zkušenosti tvrdily, že prý se tak zásadně zmenšil počet lidí, kteří museli navštěvovat psychologa, či dokonce psychiatra.

Magazím Forum 24 vnímám již prakticky od počátku jeho existence, kdy jsem jej nějaký čas sledoval, podobně. Je v mých očích kanalizací duševních negativit té části politických aktivistů, kteří prohráli poslední dvoje volby, postrádají dostatečný duševní potenciál k tomu, aby se s tím vyrovnali a už vůbec nedovedou v sobě najít sílu k takovému chování a jednání, jež by jim dávalo šanci na budoucí volební vítězství. Jsou sami sebou natolik deprimováni, že musí z toho plynoucí negativní emoce někde ventilovat, aby neskončili třeba v Bohnicích.

Přispěvatele do internetového magazínu Forum 24 proto při své nejlepší vůli nemohu považovat za své politické odpůrce, ba dokonce ani za aktivní politické občany. Naopak vyjadřuji jim soustrast a přeji co nejrychlejší uzdravení. Netýká se to samozřejmě všech, ony existují vždy a všude výjimky, obvykle ale potvrzující pravidlo.

Pozn.red.I.D. Náhodně jsem nahlédl na Forum 24, a kdože to tam dostal prostor se svými nedoluženými tvrzeními? No přece ukrajinský velvyslanec 
http://forum24.cz/ukrajinsky-velvyslanec-putin-chce-celou-nasi-zemi-je-to-opravdova-valka/ 
To je ten, který se projevil maximální drzostí vůči ČR ZDE. Soušasný ukrajinský režim – toť vzor pražské kavárny od TOP09 po Piráty.