TK J.Ovčáčka přinesla zásadní informace z Hradu o Baxovi a dalších soudních funkcionářích. Nejen to…

Avatar
Původní autoři

25.1.2019   PL, část článku
Jiří Ovčáček oznámil, že Hrad definitivně uzavírá kauzu prověrky hradního kancléře Vratislava Mynáře ve věci udělení bezpečnostní prověrky na nejvyšší stupeň. Byl to pan doktor Baxa, kdo žádal o schůzku s prezidentem republiky. Je to veřejně dostupná informace. Byli to soudní funkcionáři, kteří přišli s touto personální rošádou. Dojde-li. na zdanění části finančních náhrad, prezident prý bude rád, když tyto peníze půjdou na opravu církevních památek 

Jiří Ovčáček oznámil, že Hrad definitivně uzavírá kauzu prověrky hradního kancléře Vratislava Mynáře ve věci udělení bezpečnostní prověrky na nejvyšší stupeň. Mynář již o tuto prověrku usilovat nebude, protože současný stav mu plně stačí k vykonávání jeho činnosti. Hrad prý navíc nemá plnou důvěru v nezávislost Nejvyššího správního soudu, který by mohl v poslední instanci celou věc rozhodovat. Mynář se proto nebude domáhat udělení prověrky soudní cestou.

„Za této situace má vedoucí Kanceláře prezidenta republiky pochybnosti o tom, že bude v jeho (Mynářově) případě rozhodnuto nestranně, považujeme celou věc za uzavřenou,“ zdůraznil Ovčáček s tím, že i kdyby Nejvyšší správní soud nakonec rozhodl v Mynářův prospěch, bude zde díky současnému vystupování pana doktora Baxy existovat vždy určitá pochybnost.

„Nejvyšší bezpečnostní úřad (NBÚ) potvrdil, že to, jak je v KPR nastaven způsob nakládání s utajovanými informacemi, je v pořádku,“ zdůraznil ještě Ovčáček. „Celý příběh bezpečnostní prověrky tímto považujeme za uzavřený. Pan Mynář požívá důvěry prezidenta republiky,“ zdůraznil mluvčí. Tím dal jasně najevo, že Mynář zůstane i nadále kancléřem.

Pokud jde o spor s Josefem Baxou, Ovčáček má také jasno v tom, kdo nepostupuje zcela správně. „Tady bych chtěl zdůraznit jednu důležitou skutečnost. Byl to pan doktor Baxa, kdo žádal o schůzku s prezidentem republiky. Je to veřejně dostupná informace. Byli to soudní funkcionáři, kteří přišli s touto personální rošádou. A když jim to neprošlo, tak se mstí,“ pravil mluvčí.

„Útok na prezidenta republiky je útokem politickým a není vhodné, aby se jakýkoli soudní funkcionář zapojoval do boje s prezidentem republiky, na což upozorňuji dlouhodobě,“ vypálil Ovčáček. „Je to velmi úporný pokus o vyvolání jakési kauzy. Jediným důsledkem toho bude, že bude otřesena důvěra v justici, nikoli v Pražský hrad. To zdůrazňuji,“ pokračoval mluvčí.
K této problematice se vyjádřil renomovaný právník

Pár slov pronesl i na adresu ČSSD, která prý uvažuje i o změně názvu strany, respektive její zkratky na SD (Sociální demokraté). Ovčáček má za to, že by bylo lepší zůstat u tradiční značky. A přidal ještě jednu poznámku. „Změna názvu strany nepřinese změnu podpory voličů“.

Ze strany agentury Reuters padl dotaz k firmě Huawei. Prezident se odvolával na to, jak k firmě Huawei přistupují v Německu. Ale právě v Německu teď zvažují změnu přístupu. Není tedy na čase, aby svůj přístup změnil i prezident Zeman? Podle Ovčáčka nikoli, protože oficiálně se zatím německá pozice nezměnila. A média jen spekulují o tom, že by se změnit mohla. A na to prezident reagovat nebude.

Došlo i na církevní restituce. Ovčáček zdůraznil, že cílem pana prezidenta není poškozovat církve. Jestliže s definitivní platností dojde na zdanění části finančních náhrad, prezident prý bude rád, když tyto peníze půjdou na opravu církevních památek. „Pan prezident bude velmi rád, pokud finanční prostředky získané zdaněním neskončí někde ve státním rozpočtu, ale půjdou na bohulibé účely,“ uvedl Ovčáček.