“Typická manipulativní technika” – Václav Klaus ml. okomentoval výzkum, podle kterého jsou dezinformace “hrozbou” v EU

Poslanec Václav Klaus jnr.

Václav Klaus mladší
31. 1. 2019    Facebook
Známý český politik Václav Klaus mladší na sociální síti Facebook kritizuje metody a manipulace kterých se dopustilo “vědeckého” zkoumání, varující před šířením dezinformací a fake news v Evropské unii. 


Ve výzkumu otázka, zda lidé považují fake news (zde uváděné jako „falešné zprávy“) za hrozbu, nebyla vůbec přítomna.
Data patrně vycházejí z otázky: „Je dle vašeho názoru existence zpráv nebo informací, které zkreslují skutečnost nebo jsou dokonce mylné, problémem pro demokracii obecně?“

1. Otázka se neptala na hrozbu, ale na problém.

2. Za problém to považuje jen 45 % dotázaných a 38 % za problém pouze do určité míry.

Především na takto položenou otázku by uvedeným způsobem odpověděl téměř každý, čemuž i odpovídají výsledky šetření.

– Jedná se o typický příklad manipulativní techniky, kdy je uměle vytvářen pocit naléhavosti problému s cílem prosadit určitou politiku. 
– Je to totéž, jako kdybychom se v průzkumu zeptali. Je podle vás zimní počasí nebezpečné pro váš zdravotní stav? Následně prezentovali fantastická čísla jako: 83 % považuje zimu za hrozbu pro své zdraví. A zdůvodňovali tím nutnost zakázat vycházení občanů v zimních měsících při nedodržení nových evropských oděvních standardů.