Pražské báchorky a ruští bajkeři: jak v České republice obvinili Moskvu z podněcování extremismu na Balkáně


Alexandr Bovdunov, Julie Gurejevová
22. 2. 2019    russian
Analytici z Pražského institutu pro bezpečnostní studia tvrdí, že Rusko údajně podporuje extremistické a radikální skupiny v zemích Balkánského poloostrova. Podle jejich verze Kreml ovlivňuje situaci v těchto státech s pomocí kozáků, bajkerů, politiků a vědců. Takové závěry jsou obsaženy v dokumentu napsaném s přispěním americké Národní nadace pro demokracii (NED). Jak však poznamenávají RT dotázaní aktéři dokumentu a experti, mnohá fakta uvedená ve studii jsou výrazně zkreslená nebo vůbec neodpovídají skutečnosti. Podle názoru politologů hrají takové úvahy o “ruské hrozbě” roli “informačního šumu”, zatímco NATO překotně zvyšuje svůj vliv na Balkáně.


Autoři projektu “Západní Balkán na rozcestí: analýza aktivit ohledně ovlivňování ze strany nedemokratických vnějších sil” obvinili Rusko ze spojení s extrémisty v balkánských zemích. Tento projekt realizuje Pražský institut pro bezpečnostní studie, jedno z klíčových analytických center v České republice, za podpory americké Národní nadace pro demokracii (NED). Jedním z výsledků práce východoevropské organizace, která se provádí za peníze USA, byla zpráva, v níž jsou shromážděny “důkazy o podvratné činnosti Ruska”.

Kozáci, bajkeři a Řád draka

Jak je uvedeno v dokumentu, Rusko údajně napomáhá šíření extremismu na Balkáně prostřednictvím mezinárodního motorkářského klubu Noční vlci a zástupců kozáků.

“Vliv Ruské federace má především podobu spolupráce s ruskými krajně pravicovými organizacemi (např. Kozáci nebo Noční vlci) a osobami, které mají často úzké vazby na Kreml, a také finanční pomoci, poskytované Ruskem. To odpovídá celkové strategii zahraniční politiky Ruska, zaměřené na podporu krajně pravicových a konzervativních politických sil v Evropě”, uvádí zpráva.

Motorkářský klub Noční vlci působí od roku 1989. Jeho pobočky jsou v Rusku a v dalších zemích, včetně balkánského regionu. Trasy motocyklistů, které jsou organizovány, mají charakter kulturních a historických poutí. V zahraniční jsou však jízdy často vnímány jako hrozba pro národní bezpečnost.

V loňském roce orgány Bosny a Hercegoviny zakázaly prezidentovi klubu Alexandru Chirurgovi Zaldostanovi a členovi srbských Nočních vlků Saše Savičovi vstup do země. A v Černé Hoře byli zadrženi bajkeři místní pobočky motorkářského klubu, kteří doprovázeli náboženskou delegaci ze Srbska.

Ve zprávě se uvádí, že proruské nacionalistické skupiny údajně působí v Kosovu, Černé Hoře, Srbsku a také v Bosně a Hercegovině. Je poznamenáno, že “militarizace” těchto organizací se v posledních letech stala alarmujícím trendem. Účastníci některých z nich absolvují školení v Rusku, předpokládají čeští analytici.

“Extrémistická činnost těchto organizací spočívá především v podněcování národnostní nenávisti, provádění protizápadní propagandy, odmítání legitimity států bývalé Jugoslávie a jejich práva na územní celistvost a také ve zpochybňování jejich schopnosti chránit své občany”, tvrdí autoři zprávy.

Dokument dále poznamenává, že stabilita na Balkáně je ohrožena činností mnoha takových organizací, jako jsou Balkánská kozácká armáda, Řád draka, Srbský obraz, Křesťanské bratrstvo a Srbská čest. Zejména vyvolávají obavy analytiků obyvatelé balkánských zemí, kteří “se připojili k proruským silám v konfliktu na Ukrajině”.

Stevan Gajic, srbský politolog a expert z Institutu evropských studií v Bělehradu, poznamenal v rozhovoru pro RT, že není možné s jistotou říci, zda všechny struktury, uvedené ve zprávě, skutečně existují. Podle jeho vyjádření v podstatě mluvíme o organizacích, které mají mizivou podporu mezi obyvatelstvem.

“Jsou to opravdoví marginálové, nemyslím si, že mají vůbec nějaký vliv. Jediná věc, pro kterou jsou takové organizace potřebné, je být “strašákem” pro Západ”, řekl Gajic.

Fakta neodpovídají

Autoři zprávy se pokoušeli objevit spojení mezi Ruskem a extremisty v Severní Makedonii, ale na podporu svých domněnek uvedli dosti protichůdné argumenty.

“Stejně jako ve většině ostatních zemí nebyly nalezeny důkazy o přímé účasti ruské vlády na šíření extremismu ani v Makedonii”, uvádějí analytici.

A hned se pokoušejí najít propojení mezi proruskou stranou Jednotná Makedonie, která vystupuje za zřeknutí se euroatlantického kurzu a za vstup do Eurasijské ekonomické unie, a ruským prezidentem Vladimírem Putinem.

Autoři zprávy tvrdí, že v květnu 2017 členové Jednotné Makedonie absolvovali v Moskvě přípravný kurz určený k tomu, aby jim pomohl “uchvátit moc” v republice. Navíc se předpokládá, že byl veden politologem Leonidem Savinem, který je podle tvrzení českých specialistů známý jako “jeden z předních ideologů eurasianismu v Moskvě, úzce spjatých s Putinem”.

12. února oficiálně změnila Republika Makedonie svůj název na Severní Makedonie. Toto rozhodnutí umožní zemi stát se 30. členem NATO.

V rozhovoru s RT byl Leonid Savin, který stojí v čele Fondu pro monitorování a prognózu, velmi překvapen tím, jak jej představilo západní analytické centrum. Řekl, že autoři zprávy popletli hlavní města Ruska a Makedonie a také dobu jeho kontaktů s makedonskými politiky.

“Jsem samozřejmě velmi polichocen, ale nikdy jsem s prezidentem Putinem ani s jeho poradci nekomunikoval”, poznamenal politolog. Co se týče semináře zmíněného ve zprávě, všechno, co se tam říká, je přímá lež, fakta neodpovídají. Nepřednášel jsem pro Jednotnou Makedonii v Moskvě. V květnu roku 2018 jsem měl přednášky ve Skopje”.

Navíc to byly podle vyjádření Savina přednášky čistě vědecké povahy.

“Mimochodem, všechny tyto informace mohou být prověřeny, jsou na internetu. Šlo o geopolitiku a mezinárodní vztahy. Po tomto setkání jsem s představiteli Jednotné Makedonie nekomunikoval”, dodal.

Dokonce takový ojedinělý kontakt makedonských politiků s ruským politologem však analytici z nějakého důvodu stejně považovali za znamení podpory extremismu.

“Příprava členů Jednotné Makedonie v Moskvě je sama o sobě formou podpory nenásilného extremismu v Makedonii ze strany Ruska, a to bez ohledu na existenci či absenci důkazů o zapojení ruské vlády”, je uvedeno ve zprávě.

Pochybné zdroje

Čeští analytici také uvedli, že ruské akademické instituce se údajně pokoušely radikalizovat balkánskou mládež.

Zejména se jedná o vědecké konference pod záštitou Ruského institutu strategických studií (RISS), návštěvy mladých politiků v Rusku a také cesty dětí ze Srbska do tábora na řeckém ostrově Lemnos. Dříve se jeho organizací zabýval bývalý ředitel RISS Leonid Rešetnikov.

Podle názoru expertů pražského institutu Rusko “napomáhá šíření nacionalismu a extremismu v Kosovu, což vyvolává nárůst napětí ve vztazích mezi albánskými a srbskými komunitami v severní části republiky”.

Analytici také tvrdí, že Kreml údajně kontroluje činnost člena prezidia Bosny a Hercegoviny za srbskou komunitu Milorada Dodika a očekává, že orgány republiky budou jednat v zájmu Ruské federace. “Ruský vliv” na Balkáně se údajně šíří také prostřednictvím srbských organizací, které mají vlastní pobočky v Bosně a Hercegovině, a také prostřednictvím černohorských opozičníků, kteří vystupují proti NATO.

Je zajímavé, že zjištění analytiků jsou založena především na informacích z médií, včetně informací z Rádia Svobodná Evropa, financovaného americkými daňovými poplatníky, a nevládních organizací. Zpráva opakovaně uvádí, že neexistují přímé důkazy ruského “vměšování se”. Například se uvádí, že prohlášení o účasti Ruské federace na vytvoření polovojenských formací na bázi rusko-srbského humanitárního centra v Srbsku k destabilizaci Bosny a Hercegoviny patří médiím a expertům, kteří “poskytli nedostatečné důkazy” na podporu tohoto názoru.

“Jedná se o nekvalitní analytickou nebo dokonce novinářskou práci, všechno je přitaženo za uši a je jasně vidět politickou objednávku, obzvlášť o tom svědčí neobjektivní zdroje”, říká Savin.

Podle vyjádření Stevana Gajice se to historicky tak vyvinulo, že v balkánských zemích a zejména v Srbsku žije velké množství rusofilů a dokonce “existuje potřeba ruského vlivu”. Ale tento vliv, i přes přání jej uvidět, není.

Leonid Savin soudí, že analytici v Praze vůbec “vydávají zbožné přání za skutečnost”, aniž by se štítili využívat náhodné kontakty, zmínky v médiích a neověřené údaje. Všechna shromážděná “fakta” mají potvrdit tezi, že Rusko má na Balkáně síť agentů. Experti zdůrazňují, že to vůbec neodpovídá skutečnosti – patriotické organizace jsou ve stavu neustálého chaosu a konfliktů mezi sebou, nebyla a není ohledně nich u Moskvy žádná ucelená strategie vlivu.

Krytí pro NATO

Savin zdůrazňuje, že jedním z cílů zprávy je poskytnout důkazy pro rozšíření sankčního tlaku na Rusko a ukázat západním politikům, že Moskva údajně zasahuje do záležitostí balkánských zemí.

“Zatímco nás straší různými Řády draka a slyšíme příběhy o neuvěřitelném ruském vlivu a dětských táborech, NATO reálně rozšiřuje svůj vliv na Balkáně, poznamenává Gajic. Černá Hora bez referenda a proti vůli lidu vstoupila do NATO. Makedonie se připravuje stát se členem aliance také proti vůli lidu a postoji prezidenta země”.

Dříve ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov prohlásil, že NATO a Evropská unie zintenzivňují úsilí o “ovládnutí” Balkánu.

“Taková opatření vedou k další destabilizaci bezpečnostní architektury v Evropě, růstu napětí a vzniku nových dělících linií”, zdůraznil šéf ruské diplomacie.

Podle názoru Leonida Savina se šířením nepravdivých informací o podpoře extrémistů na Balkáně Ruskem Spojené státy snaží ovlivnit místní politické elity.

“Cíl je jasný – zapojit je do Evropské unie a Severoatlantické aliance, tvrdí Savin. A samozřejmě dalším úkolem psaní takových zpráv je předvedení jejich autory své prospěšnosti pro patrony a získání dalších finančních prostředků pro takovou pseudoanalytickou činnost”.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová