Expert na ruské dezinformace: “Jakmile si k sobě článek stáhneme, snažíme se pochopit, o čem je.” Nepřítel nejen naslouchá, ale také píše a pochybuje, místo aby věřil.

Avatar
Původní autoři

Ivan David
19. 3. 2019
Celkem nahodile jsem při hledání čehosi jiného na internetu narazil na zlatou žílu. Svitla mi naděje, že se konečně dozvím, jak je to s těmi ruskými dezinformacemi, těšil jsem se na konkrétní příklady dezinformací šířených z Ruska, na popis způsobu jejich odhalení a na popis hrozivých důsledků jejich šíření. Nic takového, zato jsem se hodně nasmál. v tomto ohledu lze hovořit o zlaté žíle. První článek na “irozhlas.cz” nese název “Dokázal, že Rusko na nás útočí dezinformacemi. ‚Klíčovou roli hrají Zeman a Facebook,‘ říká analytik” ZDE . Píše se tam v perexu: “Datovému analytikovi Františku Vrábelovi se podařilo vyvrátit tvrzení, že ruská propaganda neexistuje.” To je tedy génius! Proč by zrovna Rusko nemělo šířit propagandu, když tak činí tolik zdrojů po celém světě včetně irozhlasu?


Autor rozhovoru objevitele ruské propagandy chválí za řadu dalších epochálních objevů. Například “Zásadní pro její šíření je podle něj Facebook, který rozděluje a radikalizuje společnost. Z veřejně známých osobností je u nás podle Vrábela klíčový prezident Miloš Zeman.” Ano, pan prezident narušuje jednotu. Proto ho sjednotitelská Česká televize ani Český rozhlas zásadně do svých studií nezvou. Kdyby lidé mohli sledovat jen tyto zdroje, a navíc byli úplně blbí, nepochybně by byli v názorech jednotni.

Facebook od počátku vycházel z předpokladu, že lidi spojuje, je prostředníkem. Komerční úspěch této firmy je založen na faktu, že lidé jsou ve své většině rádi spojováni, neradi osamělí. Jenže, co čert nechtěl, jak si tak vyměňují informace, hrůzo hrůz, zjišťují, že mají informace různé, i různé názory, i zájmy mají různé. A co je ještě strašnější, když lidé naopak zjistí, že nejsou se svými názory sami, cítí se ve svých názorech posíleni. Ví to každý, ale pan Vrábel na to přišel dlouhodobým nákladným výzkumem. Stálo ho to tolik úsilí a jeho donory tolik peněz, protože je analytik. Nebýt expert, přišel by na to prostou úvahou. Jeho tým nyní ale dostal grant “v přepočtu činí bezmála 5,7 milionu korun díky prezentaci systému varování proti ruské propagandě a fake news na konferenci The Tech Challenge v Bristolu, zaměřené na boj proti dezinformacím”. Varuje zejména před blogy: “Zpravodajské portály mají tendenci jít po povrchu. Blogy jdou hlouběji do témat.” Proto denně sledují milión článků. Zabývají se sémantickou analýzou. “V tom jsme skvělí”, konstatuje s americkou skromností: “Myslím, že to nikdo neumí tak dobře jako my.”

O peníze jim ale nejde, na “na oblast fake news a dezinformací” se zaměřil, protože to “byl to výraz naší společenské odpovědnosti”. Je odpověný a zvídavý: “Občas jsem se do našeho systému díval, protože jsem byl zvědavý, co v této oblasti uvidím.” I redaktor je zvídavý: “A co jste spatřil?” “Zajímalo mě, co se tam dělo poté, co Rusové anektovali Krym. Viděl jsem graf, který ukázal, že se snažili změnit pozitivní sentiment svého obyvatelstva vůči Ukrajině už dva roky před anexí. To byl důkaz, že akci dlouhodobě plánovali.” No, to je zvlášť podlé, to naivní Američané bombardují cizí země zcela nahodile. Neplánují, a pak tam uvíznou. To je poctivý přístup.

A redaktor se ptá za k prasknutí napjatého čtenáře: “Změnilo se informování v době anexe a po ní?” “Měnilo se různě, třeba tak, že jak se začalo mluvit o novém Rusku, Novorossiji, Rusové drželi tuto linku dlouho po anexi Krymu, v globálním tisku to ustalo. Pak třeba dění v okupovaných oblastech Ukrajiny stále v ruských médiích rezonuje, zatímco z pohledu světa je to věc uzavřená. To Rusové velmi dobře vědí. Rozvazuje jim to ruce v tom ohledu, že si tam mohou dělat, co chtějí. Když jsem viděl tento výstup, řekl jsem si, že bychom mohli přispět do mezinárodní diskuse. To se psal rok 2016 a spousta lidí nevěřila, že něco jako ruská propaganda a dezinformace existuje. My jsme udělali několik studií na toto téma a řekli jsme si, že zkusíme dokázat, že ruská nepřátelská a dezinformační kampaň existuje.” Vida je, zatímco svět pokládá věc za uzavřenou, Rusové stále rezonují. Jestli ono to není tou blízkostí a historickými spojitostmi, napadá mě. Já jsem ovšem laik.

A co objevil dál? Rusové informovali o sestřelení malaysijského letadla jinak, než zbytek světa. No to je tedy překvapení. Laik by čekal, že se shodnou s výsledky zkoumání, k němuž nebyli připuštěni, a oni ne… A jasnozřivý prezident Obama už druhý den jasně věděl, jak to bylo. A Rusové stále pochybují o své vině, a přitom by měli vědět nejlépe! A Rusové se se sebou shodovali napříč celým Ruskem – jasný důkaz nesvobody!

Napojení dezinformačních webů na Rusko, přiznává, přimo neprokázali: “Přímé důkazy mají možná zpravodajské služby, ne my.” Nepřímé důkazy mají: “Když Britové ukázali na Rusy (vyšetřovací zpráva k otravě Litviněnka), a dokonce na Vladimira Putina, dezinformační servery vůbec tento aspekt nezmiňovaly. Přitom z novinářského hlediska je to velmi vděčné.” Hlupáka by napadlo, jestli to britské ukázání na Rusy nebylo desinformační. Chytrý člověk jistě věří tomu co Britové ukazují. Jako v kauze Skripal.

Expert má jasno: “Je několik desítek lidí placených ruskou stranou.” Není indiskrétní, nikoho nejmenuje. Smí ale naznačovat: “Část jsou Rusové, část Češi.” Že Rusové platí Rusy, to je zvlášť záludné. Těch několik desítek placených, ale nehrají roli, protože “stěžejní roli” hrají “užiteční idioti, těch je několik desítek…” Proč platí desítkám lidí, když stěžejní roli hrájí amatéři? “Důležitou roli v tom hrají důchodci, kteří v tom vidí nějaké svoje uplatnění a ta činnost se jim líbí.” Expert uvádí, že desinformace, že “se na východní Ukrajině křižovaly děti dostala ke čtvrtině populace”. A to je zajímavé, úplně mě to minulo. Za to jsem viděl pěkné video, jak v lese osvoboditelé ze skupiny Azov věší mladé manžele. Sami to natočili. To byla asi propaganda.

Dále jsem se dozvěděl, že “Facebook zneužívá neurovědy… Chce, aby vznikla závislost na Facebooku”. Expert vysvětluje: “Mozek nerozlišuje mezi malou a velkou odměnou, takže je snazší jít si na Facebook pro „lajk“ než třeba vystudovat vysokou školu, když to přeženu. Odměna pro mozek je ale stejná. Normálně byste dostal třeba jednu odměnu denně, ale na Facebooku jich dostanete desítky, někdo stovky, tisíce. Mozek je z toho úplně vedle.” Jako psychiatr jsem z takového sdělení také vedle. Pokud není vedle expert. Ano, existují takové mozky. Je známo, že mentálně retardovaní si vyberou z možností “malá čokoláda hned” nebo “velká za hodinu”, tu první možnost. Ale všichni takoví nejsme. Ne, ne. Zde je expert až příliš optimistický.

Nebyl by to expert, kdyby nevěděl jak na to: “Podle mého hlubokého názoru je potřeba proti tomu bojovat regulací.” Je to poprvé, kdy jsem se setkal s hlubokým názorem.

A redaktor to hezky shrnul otázkou: “Podle vás tedy za vysoké zisky firmy Facebook platíme rozdělenou společností a dezinformačními útoky?” “Jednoznačně rozdělenou společností, dezinformace jsou jen side effect (vedlejší efekt), colateral damage (vedlejší škody).”

A ta brilantní expertova argumentace: “Já si myslím, že regulovat se musí a nic na tom nemění, že je Facebook soukromý, právě naopak. Společnost se už regulací proti negativním aspektům podnikání brání, reguluje třeba banky, aby nepodváděly. Reguluje hospodářskou soutěž a z tohoto antimonopolního pohledu by se proti Facebooku mělo postupovat, protože v jisté oblasti, jistém typu služeb má téměř monopol.” Kdepak na něj s nějakou svobodou slova. Ideopolicie je nám třeba. Kam by to vedlo, kdyby si každý psal a četl, co se mu zlíbí. To by byla anarchie. To ne! Pořádek bude!

Moje chybné domněnky, zda nejde o cenzuru expert hned vyvrátil: “V žádném případě nejde o cenzuru obsahu. Cesta cenzurování obsahu je samozřejmě špatná, do demokratické společnosti nepatří. Facebook se snaží o to, aby vznikl dojem, že stahuje nenávistné posty. To ale není ta správná cesta. Já nevolám po regulaci obsahu, ale o nastavení algoritmů tak, aby nevytvářel miliardy informačních bublin, ale třeba maximálně jejich setinu. Dál už bych ho nepustil. Nebo bych mu zakázal využívání algoritmů destruktivních pro společnost, třeba vytvářejících závislost. Závislých kuřáků je třeba třetina, mladá generace je na Facebooku závislá skoro ze 100 procent. To společnost ničí.”

Myslí to s námi dobře: “U lidí, kteří Facebooku plně propadnou a nejsou tak mentálně schopní, a těch je většina, Facebook úplně ovládne jejich mysl. Oni nedělají nic jiného než sledování Facebooku, který netvoří žádné hodnoty. V tom je největší nebezpečí Facebooku a jeho případných nástupců. Tomu se společnost musí bránit. A znovu opakuji: nemá to nic společného s obsahem.”

I volba prezidenta byla podezřelá. Dezinformace útočily především na Jiřího Drahoše. “V podstatě šly pouze proti němu…. Ale když šla volba do finále, mezi prvním a druhým kolem, nebyl důvod, aby měl Zeman větší podíl na zpravodajském koláči. V Americe by to nebylo přípustné. Oba kandidáti tam dostávají v médiích stejný prostor, v Česku byla situace výrazně jiná.” Jsem šťoural. Jestli ono vedle toho, že se o někom píše více nebo méně, nehraje roli také to, zda se píše příznivě či nepříznivě. Nejsem expert.

“Novináři by měli vědět, že čím více o někom informují, tím více mu pomáhají.” To jistě, pamatuji si, jak se mně novináři pomáhali a stále se vyptávali, zda se cítím být pronásledován. Říkal jsem, že ne, aby o mně nepsali, že jsem paranoik. Ale stejně psali, že tvrdím, že je to proti mně spiknutí. Tak mi tak pomáhali. “I negativní reklama je reklama”, tvrdí expert.

Miloš Zeman podle experta není schopen, na rozdíl od většiny politiků kritického myšlení: “přejímá ruskou propagandu”, je “narcistní” a v podstatě prosťáček: “…platí, že když si někdo jako on myslí, že je nejchytřejší na světě, manipuluje se s ním nejsnáze. Prostě se mu říká, co chce sám slyšet, a navádí se nějakým směrem. A on to vzhledem ke své povaze nevidí.

Kdo další u nás je podle vašich zjištění ještě pro dezinformační scénu důležitý?“, vyzvídá novinář. “Tady se dostáváme trochu na tenký led, ale pochopení pro ruskou a čínskou politiku mají zástupci KSČM. Nepřímou funkci v rozdělování společnosti hraje SPD, ale té bych přisuzoval spíše roli užitečného idiota než roli aktivních hráčů.” Aha, důležité je nemít pochopení, už chápu. Jen nevím, čím může být pasivní idiot užitečný.

Pozn. red. I.D: Neméně zábavné a podobně přesvědčivé jsou i další články, například:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dezinformacefake-newsruskoalexandra-alvarova_1806050600_ogo

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/trolli-farma-rusko-zasahovani-do-americkych-prezidentskych-voleb_1802220615_haf