Panelová diskuze Nové republiky “Vzdělanost a výchova v české společnosti” – díl 5. – vystoupení PhDr. Jany Maříkové Kunštekové

Avatar
Původní autoři

19. 3. 2019  Nová republika
V panelové diskuzi pořádané spolkem Nová republika na téma “Vzdělanost a výchova v české společnosti” vystoupila po MUDr. Ivanovi Davidovi, Mgr. Václavu Klausovi jnr., docentu Radimu Valenčíkovi a řediteli gymnázia Ing. Michalu Šmucrovi i PhDr. Jana Maříková Kunšteková, středoškolská profesorka jazyků. Nabídla zajímavý pohled praktikujícího pedagoga.