Jsme blokováni FB údajně proto, že jsme zveřejnili text, který není v souladu se zásadami komunity (Uvedený text má informativní povahu)

Ogňan Tuleškov
31. 3. 2019
Dne 29.3. 2019 jsme publikovali na našem FB (České národní listy) následující text:
„Stanovisko k poněmčení zcela jednoznačně vyjadřoval návrh vedení NSDAP v Praze z 11. března 1942: ´Rasově schopní Češi, kteří se nebudou chtít stát Němci, musí k tomu být přinuceni nebo zastřeleni.´ Naštěstí tento program měl být realizován až po “konečném vítězství” Německa.” (Dokumenty moderní doby, str. 363, 1940, 28. srpen, „Z pamětního spisu Neuratha a Franka o germanizaci, vystěhování a likvidaci českého národa, text psaný kurzivou před citací uvedeného dokumentu, nakladatelství Svoboda, Praha, 1978)


Dnes podvečer jsme se dozvěděli, že na tři dny jsme blokovaní, nebudeme moci přidávat na FB další články. Současně jsme byli varováni, že při dalším pochybení, kdy zveřejněné texty nebudou v souladu s zásadami komunity, budeme blokováni na týden a v dalším případě může být náš účet i zrušen.

Pokud bychom publikovali lživý text, nedivili bychom se. Rozhodnutí bychom přijali bez řečí. Jsme ale plně přesvědčeni, že text je pravdivý, že jde o historickou pravdu a tudíž by měli být zásady jakékoliv komunity v souladu s ní, a pokud nejsou, je chyba v zásadách komunity a nikoliv v historické pravdě. V tom smyslu znělo naše odvolání.

Pokud naše odvolání nebude vyslyšeno, pak máme za to, že jde o snahu přepisovat dějiny. Někdo někde nám bude diktovat, co je pravda, bez ohledu na objektivní pravdu. A my tuto „pravdu“ nadiktovanou budeme brát jako pravdu a pak naše stránky na FB budou zachovány, nebo budeme stát na objektivní pravdě, a pak máme smůlu. Účet nám na FB zruší. Jistě nebudeme sami oběťmi takovéhoto přístupu.

Pak se však ptáme, k čemu je nám Listina základních práv a svobod, jež je součástí našeho ústavního pořádku, která říká, že cenzura je nepřípustná, že svoboda projevu může být omezena jen zákonem. Nic však o tomto zákonu nevíme. Nikde jsme nenašli ustanovení, které by říkalo, že zásady komunity jsou nad historickou pravdou, nad příslušnými ustanovením Listiny základních práv a svobod.

Samozřejmě že někdo může namítat, že FB je mezinárodní společností, pro něž nejsou české ústavní normy závazné. Pokud bychom pro jednu mezinárodní společnost udělali takovouto výjimku, a i u další firmy, pak můžeme rezignovat na zásadu právního státu. Nebudeme již právním státem. Vyvracet tuto skutečnost může kdokoliv, ale vždy neúspěšně.

Každá mezinárodní firma, která nějakým způsobem zasahuje do našeho vnitřního života, reguluje naše určité vztahy, by měla ctít náš právní řád. Pokud to odmítne, pak by její činnost na našem státním území, měla být „zablokovaná“. Všichni víme, že existuje Všeobecná deklarace lidský práv, kterou přijalo Valné shromáždění OSN již 10.12.1948. Od té doby uplynula již řada desetiletí, takže každý mezinárodní subjekt měl možnost svou činnost uvést do souladu s tímto dokumentem.

Můžeme se v něčem mýlit. To by nám v odvolání FB měl přesvědčivě zdůvodnit. Pokud se tak stane a jeho argumenty budou racionální, jsme schopni se i omluvit. Každý se může zmýlit, i my nebo FB. Zatím, jako obvykle, mlčí. Naše blokace pokračuje.

A to je chyba. Jsme přesvědčeni, že naše svoboda projevu je hrubě potlačována. Víme, že svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem. O takovém zákonu nevíme nic. Znovu opakujeme. Pochybujeme, že by mohl zakotvovat např. zásadu, že pravidla komunity FB stojí nad pravdou, nad Listinou základních práv a svobod. A když si ještě uvědomíme, jak často se tvrdí, že žijeme v EU, která je hodnotovým společenstvím, a nyní jsme konfrontování s jednoduchým sdělením, že jsme zablokováni z výše uvedených důvodů, pak o tomto společenství si neděláme iluze.

Píšeme o tom proto, že jistě nejsme sami, komu FB blokuje přístup na vlastní stránky, že je nás více. Proto někdo kompetentní by se měl zabývat uvedenými blokacemi a rozhodnout, kde je „zakopaný pes“. Do té doby, než bude rozhodnuto, by blokace FB měly přestat.

V Praze dne 30.3.2019

Dr. O. Tuleškov

Poznámka:
Prosíme o případné šíření této informace. Děkujeme.
Následující tři dny i poté nás najdete na adrese: http://www.ceske-narodni-listy.estranky.cz