Existuje NATO?

Avatar
Původní autoři
Plk. Ing. Jaroslav Štefec

Jaroslav Štefec
8. 4. 2019   (facebooková stránka autora)
Zásadní otázka pro všechny, kteří neustále debatují o NATO, ať už z něj chtějí vystoupit a označují ho za zločineckou organizaci, nebo ho považují nebo aspoň označují za “jedinou záruku naší bezpečnosti: Jste si jisti, že skutečně existuje něco jako skutečná “Notrh Atlantic Treaty Organization”, neboli NATO?


Znám mnoho příběhů, v nichž se píše nebo mluví o čarodějnicích, vodnících, vílách, bludičkách … Můžete je dokonce občas shlédnout na vlastní oči i ve veřejnoprávní ČT1. V pohádce. Ale … kdo je kdy viděl na vlastní oči?

Stejné je to i se Severoatlantickou aliancí. Všichni o ní mluví, ať v kladném či záporném slova smyslu. Jedni ji velebí, druzí zatracují, hovoří se o ní v ČT1, v ČRo, … ale kdo z těchto diskutérů se někdy setkal se skutečnou NATO, případně je schopen porozumět tomu, co NATO ve skutečnosti JE?

Odpověď je velmi jednoduchá: stejně jako v případě vodníků a dalších bájeslovných bytostí NIKDO! Protože NATO jako reálný objekt ve skutečnosti NEEXISTUJE! Je to obyčejná chiméra, nebo spíše kouřová clona, zakrývající realitu faktu, že pojem “NATO” je pouhým slovem bez obsahu, prázdnou skořápkou. Přeludem pro “hloupé masy”, kryjícím obludný projekt ovládnutí druhy suverénních států východní Evropy, likvidace jejich vlastních ozbrojených sil a zahraniční politiky a jejich bezpodmínečného pořízení zahraničně-politickým zájmům USA a jejich vojenskoprůmyslového komplexu.

 Podle znění Severoatlantické smlouvy by totiž Aliance, aktuálně sdružující 29 zemí napříč třemi kontinenty, musela být největší mírovou a mírotvornou organizace na celém světě. A … ? Realitu vidíme dnes a denně ve světě kolem nás. Také se nám vrací v rakvích z tzv. misí. Samozřejmě “mírových”, jak jinak. Vždyť i to bombardování Srbska bylo jen “humanitární”. Nebo ne?

A ještě jedna otázečka závěrem:

 Když to, do čeho jsme vstupovali, není skutečné NATO, resp. to reálně neexistuje, je ČR, v roce 1999 “vstoupená” do Aliance k obrovskému překvapení vlastní politické reprezentace, stále ještě členem? Nebo si na členství v něčem jako NATO naši politici, držení “pod krkem” kauzami jako “Čapí hnízdo” a další, ve skutečnosti jen hrají s cílem udržet občany v nevědomosti o reálném stavu? A pokud ano, kdo je “hybatelem” celého procesu?