CO CHCEME? – Ivan David popisuje program strany Svoboda a přímá demokracie pro nadcházející volby do Evropského parlamentu (VIDEO)

Avatar
Původní autoři

10.5.2019  SPD a Nová Republika   (8 minut)
Co opravdu chceme:
SPD chce fungující demokratickou společnost. Evropu suverénních států bez cizího vměšování. Na tom, co oboustranně prospěšné se státy dohodnou. Není nutné, aby se jako v Evropské unii, slabší museli podrobit diktátu silnějších, za nimiž je třeba vidět nadnárodní korporace. Nemáme shodné zájmy se státy, které v Evropské unii dominují. Garantem ochrany zájmu občana je národní stát, ve kterém budou občané právem cítit oporu a současně budou cítit spoluodpovědnost za další rozvoj, protože se budou podílet na rozhodování o nejdůležitějších věcech veřejného zájmu.

Mluvím-li o národu, mám na mysli politický národ. To je komunita lidí, kteří sdílejí zemi v jasných hranicích, jeho hodnoty, historický odkaz a ctí jeho zákony. Na původu nezáleží. K politickému národu naopak nepatří ti, kteří nectí naše zákony. Proto potřebujeme hranice. Ne proto, abychom nemohli ven, ale proto, aby ne každý mohl dovnitř.

Hranice mají být průchodné pro občany respektující práva, ne pro ilegály. Hranice mohou být krátkým zdržením pro slušné občany, musí být neprostupnou překážkou pro lidi, kteří nerespektují zákony.

Těch mudrců, kteří bojují proti hranicím bych se rád zeptal, jestli mají oplocený pozemek a proč. A jestli mají trvale odemčený byt. Paní Merkelová imigranty k sobě domů také nepouští.

Národní komunita musí, pokud chce přežít, sledovat zájmy občanů. Eurokomisař z druhého konce světadílu k našim zájmům těžko bude přihlížet, zvláště když je placen za to, že k nim nepřihlíží. Ukládají nám povinnosti údajně pro naše dobro, ale náš názor je nezajímá.

Slovenský europoslanec Richard Sulík se ptal v plénu Evropského parlamentu předsedy Progresivních socialistů – druhé největší frakce Pittelliho: „ Co když občané našeho státu nesouhlasí? Mají vlády ignorovat vůli svých občanů?“

Odpověď Pittelliho: „Pokud se státy dobrovolně rozhodnou vstoupit do EU, zavazují se respektovat všechna její rozhodnutí…“

To je návod šéfa socialistické frakce, se jak mají podle něj mají chovat europoslanci. Mají ignorovat zájmy obyvatel vlastní země. Podle toho, jak hlasují to vypadá, že se drží tohoto návodu.

Je to jako kdyby každý, kdo dobrovolně vstoupil do manželství musel do smrti snášet jakékoli násilí od partnera. Před násilím mezi partnery nás aspoň chrání zákony, před nařízeními Evropské komise nás nechrání nic.

Co lze očekávat od poslanců většiny stran v našem parlamentu, kteří brání občanům, aby se v referendu vyjádřili k setrvání v Evropské unii.

V poslanecké sněmovně je u vchodu na zdi umístěn zásadní citát z Ústavy ČR, že všechna moc pochází z lidu. Nikde jsem neviděl nápis, že všechna moc pochází z vládní koalice. Oni si prostě nepřejí, aby se jim do rozhodování pletli občané.

Všichni mluví o tom, že Evropskou unii je třeba reformovat. Je to jasné přiznání, že nefunguje k našemu prospěchu. Ostatně o reformách se mluvilo už dávno a před každými volbami znovu. Kde jsou ty reformy? Tito reformátoři se rozhodně nepochlubí tím, že žádných reforem nedosáhli. Sliby reforem jsou naprosto lživé. Evropská unie je konstruována tak, aby reformy nebyly možné.

Co tedy chce SPD v Evropském parlamentu dělat?

Především vždy co nejdříve informovat českou veřejnost o všem, co se na ni chystá. A vedle toho prosazovat pozměňovací návrhy, které by mohly mírnit škody z akcí prosazovaných Evropskou komisí. Europoslanci ani členské státy totiž právní normy navrhovat nemohou. To mohou jen nikým nevolení evropští komisaři.

Uvedu jen nejdůležitější body:
SPD rozhodně odmítá směřování Evropské unie k unitárnímu superstátu, tak jak to už probíhá zasahováním Evropské komise postupně do věch oblastí našeho života. Odmítáme likvidaci národních států tím, že jsou podrobovány bruselským zákonům a tím zbavovány své samostatnosti.

Podpoříme úsilí o zrušení Lisabonské smlouvy, která zejména znamená, že jsme vždy přehlasováni většími státy.

Odmítáme řízenou masovou migraci osob, které se nemohou uplatnit na pracovním trhu a nejsou schopny a ochotny se přizpůsobit našim normám chování.

Odmítáme evropskou armádu a policii.

Odmítáme poloviční mzdy za stejnou práci a při stejných cenách.

Odmítáme dvojí kvalitu potravin a spotřebního zboží.

Odmítáme přijetí eura, které by ještě více svázalo naše hospodářství.

Odmítáme, aby nám Brusel určoval, na co musíme použít eurodotace, které nám laskavě vrátí, z toho, co platíme, navíc musíme projekty spolufinancovat a po skončení podpory platit z vlastního rozpočtu. Vynakládáme tak vlastní peníze na realizaci cizích nápadů.

Odmítáme šílené energetické projekty, které nás poškozují a budou poškozovat.

Naopak podporujeme spolupráci na základě vzájemné výhodnosti, a to například v oblasti dopravy a energetiky, v boji proti terorismu a organizovanému zločinu a v oblasti vědy a vzdělávání.

Podporujeme uplatnění práva všech občanů Evropské unie rozhodovat o všech důležitých otázkách v referendu.

Pokud nepřijdete k volbám, prosadí se zase jenom ti, kteří jsou nadšeni každým novým nápadem z Bruselu a kteří obelhávají veřejnost sliby reforem.

Podle preferencí politických stran je předpoklad, že budu za SPD zvolen, ale potřebujeme, aby nás bylo víc. Proto prosím, podpořte SPD ve volbách!