EU že prý zabránila válkám? Ale jděte!

Avatar
Původní autoři

Ivan David
23. 5.2019     parlamentnilisty
Jak Milan Barna ví ZDE, že by bez Evropské unie války vůbec vypukly? Dříve bylo ovšem cizí zemi, aby mohla být vykradena, nutné vojensky porazit. Dnes na to stačí pátá kolona a přijetí pravidel EU.


Milan Barna zdařile oblafnul sám sebe, když ve svém polemickém článku nazvaném Migrace klesá, Ivan David straší malé děti, není se čeho bát (k přečtení ZDE) chybně interpretoval moje sdělení a pak tuto vlastní konfabulaci vyvrátil. Nemohu za to, že nepostřehl, že vstupem do Evropské unie přistoupilo Česko například na snížení kvót na výrobu mléka a tím došlo k vybití dvou třetin skotu, že naši zemědělci dostávají poloviční dotace na hektar a vůbec žádné dotace na pěstování konkrétních komodit. Současně se k nám dovážejí dotované zemědělské přebytky ze Západu, které zdecimovaly naše zemědělství. Například. Možná neví, že pidistáty Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko a Norsko jsou členy EFTA a vůči EU mají stejné podmínky jako státy Evropské unie. Podmínky mají stejné, ale s výjimkou evropských dotací. Ty ovšem tvoří asi dvě a půl procenta příjmů ČR s tím, že musíme kofinancovat z vlastního a dále udržovat tak skvělé projekty, jako je „inkluze“, stavby rozhleden a financování parazitních neziskovek. Navíc členové EFTA mohou na svém území rozhodovat sami. V jejich kompetenci je například zavést daňovou domestikaci, jakou mělo předválečné Československo, kdy firmy v zemi podnikající musely tamtéž i zdaňovat, a ne v daňových rájích. Například. Přijat do EFTA byl nazpět další pidistát, kterýmžto slovem se v nevhodných souvislostech, jak se každý může přesvědčit, ohání Milan Barna. Ten pidistát se jmenuje Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Pro další přísun migrantů hlasovali skoro všichni čeští europoslanci

Že Milan Barna netuší, co mám na mysli, není argument proti mému tvrzení. Pokud jde o imigranty, nemusí si dělat starosti, s jejich dalším transportem se nadále počítá, všichni naši europoslanci (s výjimkou Zahradila, Tošenovského a Payna) hlasovali pro výzvu Evropské komisi a členským státům, aby připravily podmínky pro „legální cesty“ všech, kteří chtějí vstoupit do EU. Nejde tedy jen o prvoplánové Afričany. Ostatně podrobněji o tom píši ZDE.

Na podporu projektu je v rozpočtu EU vyčleněno 10,5 miliardy eur, tj. 273 miliardy českých korun. Vyčleněná suma možná nebude stačit, zájem je velký. Po zimě se Středozemní moře uklidní a od libyjských břehů budou odrážet další lodi plné budoucích Afroevropanů. Jejich kvalifikační struktura a pracovní návyky těžko mohou vést k očekávání jejich dobrého uplatnění, zvláště při velké nezaměstnanosti v řadě zemí EU a při nástupu nových technologií. Zato jejich od dětství jim vštěpovaná víra přikazuje šířit islám. Kdyby se pan Barna laskavě podíval na mapu, mohl by si všimnout, na jak velkém území se jim už to podařilo. Zprávy o zločinech příchozích jsou v řadě západních zemí cenzurovány. Pro Milana Barnu jde jen o pohádky pro malé děti. On nevěří, čemu nechce. Že nechápe souvislost vývozu kapitálu s daňovými ráji, nic nedokazuje. Bystřejší vše chápou.
Pokračování války jinými prostředky

Argumentace, že Evropská unie zabránila některým válkám, je zvláštní. Jak ví, že by bez EU nastaly? Dříve bylo cizí zemi, aby mohla být vykradena, nutné vojensky porazit. Dnes na to stačí pátá kolona a přijetí pravidel EU, o čemž podrobněji píšu ZDE.

Pokrok se nedá zastavit. Také představa, že EU s NATO ale vůbec nesouvisí, vypovídá spíše o Milanu Barnovi než o věci samé. Pokud normální je nečíst a nemyslet, pak jsou moje argumenty opravdu neobhajitelné. O budoucnost SPD si jinak Milan Barna nemusí dělat starosti. Jde o věc jejích členů a myslící veřejnosti.