Pane Šimíčku, to už je jak z Bohnic, kroutí hlavou bývalý kolega. Šílený soudce, bigotní havlista, komplot zastavený prezidentem Zemanem

Avatar
Původní autoři

Soudce Ústavního soudu Vojtěch Šimíček

ROZHOVOR
5.5.2019 ParlamentníListy
Právníku Vyvadilovi nad nálezem schvalujícím odmítnutí ruských turistů došla slova.V souvislosti s autorem nálezu Vojtěchem Šimíčkem hovořil jeho bývalý kolega z Nejvyššího správního soudu o projevu duševně chorého člověka či alkoholu. Připomíná také, že Šimíček byl účastníkem „komplotu“ soudních špiček, který zastavil prezident Miloš Zeman.


V roce 2014 ostravský hotel Brioni odmítl ubytovat dvojici ruských turistů, respektive po nich požadoval podepsání prohlášení, že odsuzují okupaci poloostrova Krym. Soudce Ústavního soudu Vojtěch Šimíček nyní přišel ve svém nálezu s právním názorem, že takové jednání podnikateli nelze vytknout, protože podnikání nemá být jen zdrojem zisku, ale také dalšího uspokojení podnikatele, tedy například i toho, že v jeho rámci bude „politicky působit“ a „přispívat k obecnému dobru“ (citováno z nálezu doslova). Souhlasíte s tím, aby byla do běžných spotřebitelských vztahů takto zatahována politika? 

Přiznávám, že těžko hledám slova, jak nazvat jednání mého bývalého kolegy Vojtěcha Šimíčka (v postavení soudce Nejvyššího správního soudu) a vlastně mi nezbývá použít to, co mi tane v mysli. Je to doslova právní zvěrstvo, neboť soudce Šimíček prakticky zcela rozkolísal víceméně polotechnickou právní normu na ochranu spotřebitelů, jejímž cílem rozhodně nemůže být ochrana politických názorů podnikatele. Samozřejmě že smyslem podnikání ekonomicky, stejně jako právně je zisk, ale v daném případě soudce Šimíček v podstatě zaujal stanovisko, že je možné zcela vyřadit všechny normy na ochranu spotřebitele, když podnikatel sezná, že z politických důvodů nebude plnit své povinnosti.

Mimochodem, co je vlastně dobro? Šimíček je jeden z nejkvalitnějších soudců a ví, že při hlasování o referendu o nezávislosti na Ukrajině se jeho autoři opírali o známý precedent Mezinárodního soudu v Haagu, podle kterého, byla akceptována nezávislost Kosova, a to tam dokonce nebylo vyhlášeno ani referendum.

Je to šílené rozhodnutí a měli bychom si uvědomit, že udělal prezident Miloš Zeman správně, že na poslední chvíli neustoupil komplotu tria Rychetský – Baxa – Šimíček, kdy Šimíček se měl vrátit na Nejvyšší správní soud a měl se stát jeho předsedou, Baxa naopak měl být jmenován na Ústavní soud a stát se jeho předsedou, a Rychetský se měl stát předsedou nově zřízené Nejvyšší soudní rady.

P.L.: Soudce Šimíček se dokonce pustil na pole krásné literatury, když výslovně odmítl politicky neutrální přístup hostinského Palivce z Haškova Švejka slovy, že daleko bližší je mu humanistický přístup doktora Galéna z Čapkovy Bílé nemoci. „Daleko bližší mu je totiž humanistický odkaz, ztělesněný v doktoru Galénovi v Čapkově Bílé nemoci, kdy tento lékař odmítne vydat jím vynalezený lék potírající smrtelnou nakažlivou nemoc všem, kteří jsou schopni ovlivnit zastavení agresivní války. V jedné scéně proto uvádí: ‚Já léčím jen chudé. Chudí nemohou nic dělat, ale ti druzí, ti mohou spíš prosadit, aby už nebyly války. Na ně se víc dá, pane. Mají větší vliv. Řekněte jim, aby všichni užili svého vlivu‘.“ Co říkáte na takový „ideový“ výklad podnikání?

J.V.: To už je jako z Bohnic. Čapka mám rád, ale Šimíček by se měl povinně nechat vyšetřit. To už hraničí s duševní chorobou, protože zcela zapomíná na právo. I ten lékař přirozeně nemůže odmítnout komukoliv lékařskou pomoc z důvodu nesouhlasu s politikou pacienta. To je fakt už chorobné.

PŘEČTĚTE SI ŠIMÍČKŮV NÁLEZ

P.L.: Soudce Ludvík David sepsal minoritní stanovisko, ve kterém namítá, že jakákoliv perlustrace zákazníka je narušení jeho důstojnosti, což je v rozporu s hlavními zásadami spotřebitelského práva. Souhlasíte s tím?

J.V.: Nakonec všichni soudci jsou mi osobně známi. Doktor David byl civilista, advokát a chápe, že právo musí regulovat, a ne se regulace vzdávat. Samozřejmě, že má pravdu. Koneckonců řekl naprosto to, co jsem vám již odpověděl.

(rozhovor a video najdete zde)