Atlantico: Evropa chce smrt svého dítěte – národní identity!

Avatar
Původní autoři

-kou-
11.7.2019 Atlantico.fr a PraníZprávy
Myšlenka národní identity se objevila v samotné Evropě, ale nejvýrazněji se projevila při rozpadu Sovětského svazu a Jugoslávie. Podle francouzského deníku Atlantico Evropská unie dlouho před tím zavírala oči, ale teď s tím nemůže nic udělat, protože „tři největší státy světa, USA, Rusko a Čína, jsou horliví nacionalisté“.

Ideologie, jako civilizace, se objevují a umírají. Někdy se to děje rychle, stejně jako nacismus, a někdy – pomalu, stejně jako u komunismu, píše Benoît Rayski ve svém článku pro Atlantico.

„Stará Evropa dnes porodila dítě zvané „národní identita“. Dívá se na něj a děsí ji. Monstrum, kterého nechce být matkou. Snaží se, aby zmizelo,“ píše autor.

A teď ani Macron s jeho mantrou „pokroku proti nacionalistům” nemůže nic dělat. Národní aspirace probíhají po celém kontinentu, zejména ve východní Evropě. A navzdory skutečnosti, že nacionalismus byl příčinou mnoha válek.

„Probuzení národů je vyvoláno pocitem, který byl potlačen a schován, ale nikdy nevymizel,“ pokračuje novinář. Podle něj byly evropské orgány po dlouhou dobu „hluchými a slepými“, ačkoli od roku 1989 mohli „otevřít oči a uši“. Po pádu komunismu se Sovětský svaz, který se zdál být monolitickou říší, rozpadl jako puzzle. Objevily se Ukrajina, Bělorusko, Litva, Arménie a další.

Ouest-Francie: Evropa zažívá jednu z nejvážnějších krizí!

Druhé probuzení národů se stalo Jugoslávii. Země, která vypadala klidná a sjednocená, byla otřesena krvavými válkami. Byly zde Chorvatsko, Srbsko, Slovinsko a další země. Ale stejně jako v případě SSSR Evropská unie „odmítla vidět, co bylo před jejím nosem“. Hledala útěchu v myšlence, že se to děje pouze s bývalými komunistickými státy.

Stejně tak EU zavřela oči před vznikem islámského nacionalismu a naopak se ho snažila „uklidnit“, čímž narušila identitu svých členů. Navíc nemohla a nechtěla vytvořit společnou evropskou identitu, popírající koncept střetu civilizací.

A nyní se Evropa snaží vyhnat démona, který ona sama vynosila. Autor článku Atlantico pochybuje, že to bude fungovat. „Stačí se podívat na svět: tři největší státy na planetě, USA, Rusko a Čína, jsou horlivými nacionalisty.”

Autor materiálu ve francouzském listu jedné straně připouští, že „dítě nacionalismu“ porodila sama Evropská unie, ale že před tím zavírala oči i uši. To neodpovídá skutečnosti – právě velmi aktivní podporou nacionalistických hnutí EU pomáhala dokončit rozpad jak Sovětského svazu, tak Jugoslávie. Tím a další činností (migrací, zamlženým kosmopolitismem a nezřízeným a nekontrolovatelným posilování bruselské byrokracie nad zájmy národních států) úspěšně podpořila nejen pokusy o národní identitu zemí EU, včetně tech západních. A nacionalistických hnutí, které ji tak děsí. Následný údiv bruselských byrokratů je zcela zřejmým projevem naprostého pokrytectví.

– – –