Expert o cvičení NATO v Černém moři: vybrušují útočné akce. Vůči provokacím musí být adekvátní odpor.

Avatar
Původní autoři


Sergej Valčenko
5. 7. 2019       mk.ru
Uprostřed rekreační sezóny nepřipluly do Oděsy výletní, ale válečné lodě zemí NATO. A to vše proto, že ve vodách Černého moře začínají rozsáhlá námořní cvičení aliance Sea Breeze 2019. MK (Moskovskij komsomolec, pozn. překl.) se zeptal experta, za jakým účelem NATO zosnovalo nebezpečné manévry v blízkosti ruských hranic.


Nejprve zakotvila v oděském přístavu kanadská fregata Toronto, následoval ji britský torpédoborec Duncan. Přibližují se válečné lodě Turecka a Rumunska. Cvičení Sea Breeze 2019 se účastní více než desítka zemí NATO a také Ukrajina a Gruzie. Účast námořnictva těchto dvou zemí je potvrzením jejich protiruské orientace.

Podle předsedy představenstva Důstojníků Ruska, Hrdiny Ruska, generálmajora Sergeje Lipového je evidentní “záměrná militarizace v Černém moři NATO”.

“Aliance neskrývá plány na rozšíření své přítomnosti – neomezují se již pouze na přístavy v Bulharsku, Turecku a Rumunsku, ale působí blíže k břehům Krymu. Všechny neruské vojenské základny v Černém moři jsou opěrné body NATO. Probíhá propracovávání různých operací, přičemž operací čistě útočných”, řekl Sergej Lipový MK.

Zároveň je však podle něj nepravděpodobné, že by NATO přistoupilo k přímým ozbrojeným provokacím proti nám, protože “chápe důsledky”.

“Pozorně sledujeme všechna cvičení aliance, a to nejen prostřednictvím hlídkových lodí, ale také prostředky radiotechnické a letecké rozvědky. Je však třeba chápat, že se nikdy nesmíří se ztrátou kontroly nad vodami Černého moře, k níž došlo po návratu Krymu do struktury Ruska”, uvedl Lipový.

Rusko by podle něj mělo nahlas oznámit, že hrozí militarizace Černého moře zeměmi NATO.

“Musíme o tom mluvit nejen v naší zemi, ale i na mezinárodních platformách, v PACE, když už tam jsme opět přítomni. Je nutné klást tuto otázku neustále. Je nutné zřetelně a jasně dát velení NATO najevo, že jakékoli provokační aktivity povedou k odpovídající reakci Černomořské flotily Ruska”, uvedl expert.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová