Trh to vyřeší!?

Ivan David
30. 7. 2019
Dopouštím se zlozvyku, že při cestě autem poslouchám Radiožurnál. Dnes jsem se dozvěděl, že bylo rozhodnuto, že stát přispěje majitelům lesů částkou 1,5 mld. Kč, neboť došlo k převisu nabídky nad poptávkou po dřevě stromů zahubených kůrovcem. To vedlo tržně k poklesu cen takového dřeva. Následkem toho nekryjí zisky z prodeje takového dřeva náklady na zalesňování. Je tedy třeba majitelům lesa pomoci, rozhodli politici. Kůrovcová kalamita je důsledkem souběhu nepříznivých skutečností, snad zejména sucha a nevhodné skladby dřevin. A také idiotské ideologie, podle níž se zasahovat nemá, neboť “příroda” si pomůže sama.

Což o to, ona by si pomohla, smrky by byly přirozeně nahrazeny jinými dřevinami odolnými proti kůrovci a suchu. Za pár desítek let by se ustavila nová rovnováha. Vedle toho by došlo k “přirozenému” zplavení lesní půdy ze svahů a s budoucnastí lesa v takových místech by nebylo nutné si dělat starosti. Atd.

Podnikatelé a státní činitelé nejsou však ve srovnání s neziskovkami dostatečně vybaveni náležitou ideologií. Trpí přežitky jako je odpovědnost, předvídavost, racionalita a ohledy na finanční náklady. A zejména snahou jevit se v příznivém světle těm, kteří o nich rozhodují, a to proto, aby ve funkcích setrvali.

Tak tedy dotace. Samozřejmě z příjmů státu, tedy zejména z nepřímých daní, které platíme všichni. Vlastníkům lesů budeme platit nejen náklady zalesňování (1,5 mld. jistě bude stačit na dočasné zažehnání politických důsledků), ale také to, že zůstanou vlastníky.

Na jaře jsem mluvil s lesníkem z Třebíčska, a jeho sdělení byla děsivá. Vysočinu žere původní kůrovec ve spolupráci s kůrovcem sibiřským a vytrvalým suchem. Hovořil o zničení až 90% lesních porostů. Řekl mi, že mnozí vlastníci prodávají lesy za symbolickou jednu korunu. Trh to vyřešil.

Na zpáteční cestě jsem se dnes z Radiožurnálu dozvěděl, že firma Eurovia bude žádal od investora náhradu škody způsobené rozhodnutím Ředitelství silnic a dálnic přerušit stavbu v důsledku předpokládané vyšší dopravní zátěže v příslušném úseku dálnice D1. Na rozhodnutí se prý možná podílel premiér Babiš. Toto rozhodnutí bylo Eurovii sděleno 2 hodiny před plánovanou stavební akcí na kterou si firma zapůjčila s vysokým nákladem těžký jeřáb a najala mnoho pracovníků. Radiožurnálu zástupce ŘSD sdělil, že ŘSD bude platit jen pokud škodu uzná. Bylo zřejmé, že s tím nemá nikdo počítat.

K soukromým i státním firmám je možno, jak patrno, uplatňovat různé přístupy. Důležité je, že trh to řeší, jak nás ujišťovali demokratičtí, sametoví a náležitě pravicoví politici.