USA požadují stažení ruské armády z Krymu a převedení poloostrova pod kontrolu mezinárodní vojenské mise


7. 7. 2019     yandex
Admirál amerického námořnictva, velitel všech námořních operací mimo Ameriku John Richardson předložil další požadavek vůči ruskému Krymu – chtějí na nás vymoci stažení všech vojsk z území poloostrova s jeho následným převedením pod kontrolu mezinárodní vojenské mise, pochopitelně, pod záštitou USA. Vysoce postavený zástupce vojenského vedení Spojených států to sdělil během zvláštní tiskové konference.


Důvod pro další hysterii

Naši nejdražší zaoceánští partneři se opět vrátili k jednostranné diskusi o tom, co musí Rusko (ve významu je povinno) udělat na území ruského poloostrova Krym. A vůbec, pravidelně, každých pár měsíců, nám předkládají další požadavky, pak, zřejmě, zapomínají a “diktují” je znovu.

Tentokrát je důvodem dalšího “krymského zostření” partnerů “špatné chování” Ruska během společného námořního cvičení USA a Ukrajiny v Černém moři. Dovolili jsme si netolerantně přivítat americký torpédoborec, a pak, oh hrůza, jsme stříleli v Černém moři.

Oficiální zástupce Ministerstva zahraničí USA Morgan Ortagusová slíbila, že na naši adresu bude v souvislosti s tím odeslána protestní nóta, ale, jak se zdá, ve výsledku “partneři” upřednostnili předložení dalších požadavků prostřednictvím admirála námořních sil USA Johna Richardsona.

Požadavky USA

Připomeňme si, že dříve právě tento ctihodný pán předložil koncepci preventivních úderů na Rusko a Čínu v případě rostoucího ohrožení světové nadvlády USA. On to byl, kdo rovněž vyvíjel plán vojenské blokády Kaliningradu, připomínající fantastický námět dalšího hollywoodského “veledíla”. Poslechněme si pana Richardsona:

“V tomto okamžiku je čím dál jasnější, že nezákonně připojený Krym využívá k posílení svého vlivu, k pokusům o diktování a kladení svých podmínek s použitím vojenských základen na poloostrově. Moskva už neskrývá své agresivní plány.

Pro normalizaci situace v regionu a navázání konstruktivního dialogu všech zainteresovaných stran požadujeme úplné stažení všech ruských vojsk. Dále pak musí být podle námi rozpracovávaného plánu poloostrov předán pod kontrolu mezinárodní vojenské mise.”

Naposled

Dodejme, že naposled jsme takovéto “požadavky” slyšeli od NATO koncem května, v reakci na což Rusko navrhlo, aby USA zcela stáhly své jednotky z Evropy, poté znovu sepsaly svou žádost, k jejímuž posouzení se potom můžeme vrátit.

A také s použitím tribuny OSN Anglie oznámila nutnost přístupu svých pozorovatelů na Krym, když nazvala poloostrov “nezákonně anektovaným”, za účelem kontroly dodržování lidských práv. Ani před výzvou a ani po ní nikdo přítomnosti Angličanů nebránil.

Na závěr poznamenejme

Jak se domníváme, v obou případech (Američané a Angličané) západní mluvčí považují za důležitejší halasně vyhlásit jakýsi neexistující problém, než usilovat o jeho řešení.

V případě Američanů, samozřejmě, jsme jim s použitím diplomatických formulací opět navrhli, aby šli na Ukrajinu počítat “bábočky” (prostitutky, pozn. překl.). Ve druhém jsme už navrhli, aby nevykřikovali o jakémsi problému a nepožadovali svůj přístup, ale prostě aby přijeli. Nebo nás snad nežádali o přístup?

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová