Nevinná tvářička současné tyranie: Svět oslavuje znásilněnou Gretu. Zrůdné vyhlazovací myšlenky již v genech? Rodinné prokletí a byznys. Jaké klima je nejlepší? Plachetnice jako Clintonův Lolita express

Michal Brand
22. 8. 2019  ProtiProud
MICHAL BRAND analyzuje dementní tance kolem postižené švédské dívky a celé zničující demagogie klima-bolševismu, jehož tváří se stala nebohá nezletilá nominantka na kdysi prestižní Nobelovu cenu.

Duševně nemocná, zmanipulovaná a zneužitá Gréta udělala alespoň něco dobrého – ukázala v plném světle hloupost a totalitní praktiky „ekologických aktivistů“.

Propaganda oslavující svatou Grétu nese prostě krásu nechtěného. Díky této trapné a hloupé propagandě se přece jen otevírá na faktech a argumentech založená debata, která se jednoznačně otáčí proti eko-fanatikům z globál-oteplistických a klima-alarmistických kruhů.

Není divu, protože proti klima-alarmismu mluví jak kritický rozbor „předpovědí“ a modelů klima-alarmistů, tak fakta – zkontrolovaná a očištěná o ideologickou cílenou manipulaci; dokonce i měření teplot atmosféry je již politicky korigováno, aby vyhovovalo ideologii; některé naměřené teploty a další data jsou politicky korektní – ty dostáváme servírované, jiné politicky korektní nejsou, a tak se nesmí uvádět.

Sláva v genech

Ti, kdo chtějí dát najevo, jak jsou pokrokoví a pěkně v řadě, proto píší oslavné tirády. Typicky třeba Lukáš Kantor, který napsal článek „Matka operní diva, prapředek nobelista. Greta Thunbergová má slávu v genech“.

Grétin dědeček totiž dostal Nobelovu cenu za chemii. Takže za chemii. Ne za hloupost, za lhaní, ani za totalitní manýry. V článku se skromně píše, že Gréta má sestru Beatu, která je také duševně nemocná. Ale Beata na rozdíl od Gréty zřejmě nevidí molekuly CO2 prostým zrakem, tak z ní zatím rodiče a neziskovky neudělali cvičenou opičku, tedy „celebritu boje proti změně klimatu“.

V článku se píše:

V roce 1896 navíc předpověděl, že oxid uhličitý vznikající spalováním uhlí může způsobovat oteplování planety. Greta tak svým způsobem pokračuje v jeho šlépějích.

Během první světové války Arrhenius pomáhal zajatým německým a rakouským vědcům. Jeho odkaz ale poněkud kalí sympatie k eugenice, kterou do vražedných extrémů dovedli nacisté.

No, tak vzhledem k důsledkům, jaké bude nevyhnutelně mít boj proti globálnímu oteplení (nulové emise CO2 , tedy zákaz veškeré lidské činnosti nezbytné k zajištění života – od jakékoli výroby až po rozdělávání ohně), tak i v té otázce vyhlazování lidí jde Gréta ve šlépějích dědečka – milovníka eugeniky.

„Nikdy nebyla tak docela jako ostatní děti,“ shrnul The Guardian, (a cituje soudruh Kantor). Nevím, nevím, jestli je to zrovna dobrá zpráva. Ale ještě horší to, čím pokračuje:

Heroin a povolenky

“Greta je oslavována již na prahu dospělosti. Do rodiny možná přinese další Nobelovu cenu, tentokrát tu za mír. Letos je na ni totiž nominována a podle některých sázkařů má až padesátiprocentní šanci, že ji získá.

A tady asi musíme hledat kořeny obdivu i nevraživosti k ní. Za svůj krátký život totiž stihla to, co se většině nepoštěstí nikdy.”

Nebohá Gréta nedokázala nic, než být nástrojem svých fanatických rodičů a prostředkem pro ždímání peněz z lidí platících daně pro parazity z neziskovek a zločince z klima-byznysu. Tvrdit, že „stihla to, co se většině nepoštěstí nikdy“ je stejně chucpe, jako napsat totéž o kterékoli z holčiček, které v Epsteinově Lolita expresu “hostil” Bill Clinton. To se také většině „nepoštěstí“ letět s americkým prezidentem soukromým letadlem a užívat si s ním hodinu velice intimního “rozhovoru”.

Mezi dívenkami z Epsteinova Lolita expresu a Grétou z plachetnice je jediný rozdíl – Grétina „jachta“ ještě nepřistála. Bude to stejně nepříjemný budíček, až/pokud si ona sama a s ní statisíce dalších uvědomí, jak moc byli ve skutečnosti zneužiti. Není jen solární mafie, ale celá „eko“ „bio“ „zelená“ mafie. Někdo prodává heroin, někdo emisní povolenky.

Gréta má Aspergerův syndromADHD.

Oba syndromy jsou charakteristické neschopností porozumět běžným sociálním situacím, postižení jsou snadno manipulovatelní, mají neadekvátní reakce na běžné podněty, vztahovačnost, umanutost, snížené kognitivní (rozpoznávací) schopnosti, mají obtíže přizpůsobovat se jakýmkoli změnám, mají potíže přizpůsobovat se jakýmkoli autoritám (včetně „autority“ běžných pravidel normálního života), mají potíže s POCHOPENÍM informací…

Sestřička

Její sestra Beata je diagnostikována s podobnými duševními poruchami. Oproti Grétě zřejmě trpí ještě Obsedantně kompulzivní poruchou, která u Gréty zmiňovaná není (což neznamená, že jí netrpí).

Beata mívá občasné záchvaty vzteku, kdy řve na svoji matku vulgarity. Normálně desetiminutová cesta do tanečního kroužku Beatě s doprovodem trvá téměř hodinu, protože Beata trvá na tom, že bude dělat krok vždy levou nohou kupředu („kupředu levá“ dotažené do dokonalosti). Dále během cesty do tanečního kroužku trvá na tom, že na některé části chodníku za žádnou cenu nešlápne a že musí chodit stále stejnou cestou. Její matka musí během celé taneční hodiny čekat poblíž a nesmí se vzdálit ani na záchod.

Jinými slovy, Thunbergovi mají v genech opravdu ledacos. Možná by bylo vhodné jim spíše vyjádřit soustrast, než je oslavovat za dědičné duševní postižení jejich dětí. Přesvědčivý rozbor toho, jak je Gréta od dětství pod neustálým vymýváním mozku ze strany svých fanaticky-globál-oteplistických rodičů a jak je zneužívaná celým klima-byznysem, je zde. Podrobnější analýza obludné manipulace a následného zneužití duševně nemocné dívky je zde v sérii článků The Manufacturing of Greta Thunberg – for Consent.

Klimatické změny

Ale pojďme k věcným otázkám tématu klimatických změn a možného globálního oteplení (od roku 1945 do roku 1975 přitom vědci naopak strašili globálním ochlazením – i za tuto svoji vědu dostávali tituly, granty, oslavné ódy v médiích…). 

  • Mění se klima k horšímu?

V diskusích k tématu často zaznívají argumenty ve stylu: „Nelze popřít, že klima se mění k horšímu“.

Nelze popřít, že se klima mění. Nevíme úplně přesně jak, protože „vědci“ upravují data, aby ukazovala růst CO2 a růst „globálních teplot“, ale je jisté, že se mění. Možná se otepluje, možná ochlazuje. Proč je jisté, že se klima mění? Protože to jinak být nemůže – viz další bod.

Doplněk „k horšímu“ (nebo „nepříznivě“, nebo „katastroficky“) je demagogicky přidaný hodnotící soud. Manipulativní technika diskuse, kdy k jedné části sdělení, které je složité nebo nemožné popřít („klima se mění“), se přidá vlastní hodnotící soud, který se neopírá o fakta ale o pocity hodnotitele. Snahou je samozřejmě udělat z hodnotícího soudu „nezranitelný“ fakt pod ochranou „nevyvratitelné“ skutečnosti, která sice s hodnotícím soudem nijak nesouvisí, nijak ho nedokazuje, ale svojí přítomností v jedné větě ten dojem vytváří.

Takže co tu máme? Máme tu fakt, že se klima mění. Mění se, měnilo se po miliardy let, a měnit se bude.

Ale mění se opravdu k horšímu? Kdo definuje, co je horší klima a co lepší klima? Bylo lepší klima během malé doby ledové (14. – 18. století) a v teplém období antického Říma bylo horší klima? Nebo naopak? Globální klima se měnilo po celé miliardy let v cyklech menších (jaké lidstvo zná a zažilo ve „vědecké“ etapě, jako například zmíněná malá doba ledová nebo naopak globální teplíčko antiky), v cyklech větších (velká doba ledová například) a také v mega-obrovských cyklech nebo změnách (např. zde, zde, zde).

Úplně nejlepší klima

Proč by zrovna dnešní globální klima mělo být to nejlepší? Proč bychom se – i kdybychom globální klima mohli ovlivnit – měli zrovínka dnešního klimatu držet vší silou? Co z dnešního klimatu dělá ideál?

Kdo říká, že dnešní klima je to správné, to dobré, a jiné klima že by bylo horší, špatné, ten prostě lže. Byly doby, kdy Sahara byla zalesněnou oblastí – bylo to horší než dnešní poušť? Byly doby, kdy ve střední Evropě bylo subtropické podnebí – bylo to horší? Byly doby, kdy pevninský ledovec končil na severní straně Krkonoš a Jeseníků – bylo to lepší klima, když bylo podstatně chladněji než dnes?

Trvání na současném klimatu jako na něčem, co se nesmí za žádnou cenu změnit, je svým způsobem duševní porucha přesně ve stylu duševních poruch autistického spektra (jaké jsou dědičné u Thunbergů). Je to obsese. Proto také asi není možné s klima-alarmisty věcně diskutovat, protože je to jako diskutovat s duševně nemocným o jeho duševní nemoci a jí způsobených halucinacích.

Tedy, dnešní klima není ani nejlepší ani optimální a není důvod na něm trvat. Kdo tvrdí, že dnešní klima se nesmí změnit, měl by asi vyhledat lékařskou pomoc.

Poručíme větru, dešti

Mimochodem, jakékoli pokusy globální klima zakonzervovat (bez ohledu na to, že se to nemůže podařit, protože určující vliv má Slunce) povedou k nevídaným a skutečně katastrofickým následkům. S drobnými vlivy lidské činnosti (emise, rozumná těžba dřeva a surovin, rozumné hospodaření s vodou apod.) si příroda umí poradit a vždy si velice dobře poradí. Dokonce se umí vypořádat i s velkými katastrofami – viz Fukušima, Černobyl, Bhopál nebo třeba chemická válka USA proti Vietnamu; podobné katastrofy dopadnou na konkrétní lidi, velice tvrdě, ale příroda se z nich nakonec vzpamatuje rychleji než pozůstalí obětí.

Naproti tomu cílené masívní snahy ovlivnit globální klima v planetárním měřítku nemusí vydýchat ani matka Příroda (o člověku nemluvě). Podobné pokusy o „poručíme větru, dešti“ již byly prováděny. A i v mnohem menších měřítcích vedly vždy k naprostým katastrofám a zcela nepředvídaným ničivým důsledkům. Například případná realizace úvah o rozprašování mikročástic prachu do atmosféry k „potřebnému“ ochlazení Země může být tou úplně poslední epizodou existence civilizace na této planetě.

  • Jde zabránit klimatickým změnám?

Klima samo o sobě není statická, nýbrž dynamická rovnováha. Měnilo se vždy, a vždy se měnit bude. Měnilo se prokazatelně v dobách, kdy vliv člověka na klima by musel být i klima-alarmisty chápán jako zanedbatelný (globální oteplení v období Antiky například).

Globální klima je dynamická rovnováha. Pro život příznivé fungování globálního klimatu (měnící se stabilita) se udržuje přes permanentně probíhající změny (různého rozsahu a různé délky cyklu). Teprve zastavení klimatických změn by znamenalo kolaps globálního klimatu.

Ale jak jsem již napsal v jiném článku a jak ostatně Protiproud upozorňuje již několik let:

Nejde o ekologii. Nejde o přírodu. Nejde o životní prostředí.

„Nejezte maso“. „Plodíte emise“. „Moc jíte“. „Moc jezdíte autem“. „Nemějte děti, protože vydechují CO2 a to je fuj“ (s pokračováním „nemáte děti, musíme dovézt krimigranty“). „Musíte se cítit provinile“, abychom s vámi mohli snáze manipulovat a snáze vás zotročovat. Větší daně „pro záchranu klimatu“. Brzy budeme platit daně i za to naše ohavné dýchání.

Nejde o nic jiného než o novou instalaci nám dobře známé diktatury – pod líbivými hesly, ve svůdném převleku.

Dnes má malá očka, připitomělý úsměv a copánky.


Související: