Janusz Wojciechowski byl schválen jako komisař ve Výboru pro zemědělství a venkov EP

Avatar
Původní autoři

Ivan David
8. 10. 2019
Kandidát na funkci komisaře EK pro zemědělství a rozvoj venkova Janusz Wojciechowski byl schválen ve Výboru pro zemědělství a venkov. Dokonce byl schválen všemi frakcemi včetně Zelených a Severských zelených+komunistů. Přiznám se, že to pro mne bylo překvapení, protože při prvním slyšení, o kterém jsem referoval ZDE, narazil kandidát na zásadní odpor všech frakcí vyjma Identity a demokracie (kterou za SPD zastupuji) a konzervativní frakce ECR. Domníval jsem se, že kandidátovi dávají „další šanci“ jako pokračování v mučení. Dostal za úkol písemně zodpovědět další otázky písemně a absolvovat ještě poloviční (devadesátiminutové) „slyšení“ ve výboru. 


Po prvním slyšení mu většina mluvčích politických frakcí („koordinátorů“) vytýkala nedostatečnou proevropskost, najasná a protichůdná vyjádření a celkově „nízkou úroveň“. Největší hřích podle frakcí lidovců, socialistů, liberálů, zelených a severských zelených bylo podezření, že by nějaké kompetence Evropské unie mohly být nazpět svěřeny členským státům („renacionalizace“). Jako koordinátor jsem argumentoval, že různé země mají různé podmínky a kandidát na komisaře je chce vyvažovat stejně jako podmínky velkých a malých zemědělských podniků nebo maximum pohodlí zvířat a ekonomickou únosnost. A také, že zejména Polsko těžko nabídne kandidáta, se kterým by byli všichni spokojeni.

Při druhém slyšení mluvil Janusz Wojciechowski polsky. Za to ho pak chválili, že prý takto byla jeho vyjádření jasnější, jeho angličtina mu nepomohla. Je to trochu zvláštní, protože v některých případech dvojí překlad (nejdříve do angličtiny a pak do dalších jazyků) těžko mohl zlepšit jasnost vyjádření.

Janusz Wojciechowski však trval i napodruhé na tom, že členské státy si mají mít možnost upravovat například dotační podmínky podle svých specifických zvláštností. Rovněž trval na tom, že by se podmínky pro „pohodlí zvířat“ a normy kvality, atd. neměly dále zpřísňovat, neboť i tak je má EU nejpřísnější na světě.

O to víc mě překvapilo, když na uzavřeném jednání koordinátorů frakcí postupně všichni koordinátoři konstatovali, že mají stále drobné výhrady, ale že většinová vůle ve frakcích je Janusze Wojciechowskiho schválit. Měl jsem připravenu obhajovací řeč v tom smyslu, že nelze rozumně žádat, aby kandidát vyhověl všem, že pokládám za maximum možného, že je připraven jednat o rozumných kompromisech. Nebylo to ale třeba, a tak jsem jen konstatoval, že většina členů frakce Identita a demokracie je pro schválení kandidáta na funkci komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova.