Nehodící se škrtněte

Jiří Jírovec

27. 11. 2019
V době, kdy lid dává najevo, že nechce bývalého komunistu Babiše za premiéra uniká pozornosti, že se na čelné posty tlačí lidé, kteří červenou knížku získali v posledních letech nesvobody.
Jejich budoucnost závisí na správně napsaném životopisu. Důraz je kladen na správnou volbu slovníku a projevení oddanosti době, pokud ji doba žádá.
Do roku 1969 by přibližně vyhovoval tento slovník:
XY pochází z nestranické rodiny, po absolvování střední školy nastoupil do pracovního poměru v pražské Waltrovce. Na doporučení zaměstnavatele byl přijat na Přírodovědeckou fakultu KU. Ve volném čase se aktivně podílel na činnosti vodáckého oddílu. Po obhájení diplomové práce byl v roce 1965 přijat na postgraduální studium v Ústavu organické chemie a biochemie. Pracoval ve skupině vedené soudruhem akademikem Františkem Šormem. Po složení zkoušky z marxismu-leninismu a splnění podmínek kandidátského minima, získal hodnost C.Sc. V roce 1968 byl vyslán na roční pobyt na University of Chicago. Další rok pak pracoval na McMaster University v ontarijském Hamiltonu, kde tehdy působila jeho manželka. Po návratu zúročil svoje zkušenosti jako vědecký pracovník.
Normalizační verze vynechá letopočty, nepopuzuje zmínkou o manželce a pomine Šorma vyloučeného z KSČ:
XY pochází z nestranické rodiny, po absolvování střední školy nastoupil do pracovního poměru v pražské Waltrovce. Na doporučení zaměstnavatele byl přijat na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. Ve volném čase se aktivně podílel na činnosti vodáckého oddílu. Po obhájení diplomové práce byl v roce 1965 přijat na postgraduální studium v Ústavu organické chemie a biochemie. Pracoval ve skupině vedené soudruhem akademikem Františkem Šormem. Po složení zkoušky z marxismu-leninismu a splnění podmínek kandidátského minima získal hodnost C.Sc. a následně byl v roce 1968 vyslán na roční pobyt na University of Chicago. Další rok pak pracoval na McMaster University v ontarijském Hamiltonu, kde působila jeho manželka. Po návratu zúročil svoje zkušenosti jako vědecký pracovník.
Česká společnost je pozoruhodná tím, že v ní vedle neschopných a zločinných komunistů vyrostli i takoví, kteří byli nejen hodní, ale dokázali v pravou chvíli projevit nenávist k partaji, která jim umožnila předsametovou kariéru.Takový člověk je podle Švejka tak vytrvalý, aby se moh stát ministrem nebo poslancem.
Rudou minulosti má prezident, premiér, předseda Senátu i jeho místopředseda. Dokonce i možný kandidát na prezidenta. Toho listopad, opravdu, ale opravdu na poslední chvíli zbavil povinnosti dostát přísaze a škodit původně nenáviděnému Západu.