Panelová diskuze: Přímá demokracie

Avatar
Původní autoři

9. 11. 2019

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
konaný pod záštitou poslance Jiřího Kobzy
Koncept přímé demokracie: historie, teorie, praxe
Vážení kolegové a přátelé,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na odborný seminář, který se bude z různých úhlů pohledu zabývat problematikou konceptu přímé demokracie, a to jak z hlediska jeho filosofických, teoretických a právních základů a souvislostí a historického vývoje,
tak především z pohledu jeho fungováním v praxi.
Kdy: pondělí 25. listopadu 2019 od 10 do 16 hodin
Kde: Poslanecká sněmovna, sál J 205, budova Sněmovní 1, Praha 1
Registrace účastníků: 9:30 – 10:00
Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail dolezalt@psp.cz
Při vstupu do sněmovny budete požádáni o předložení občanského průkazu.
Na setkání s Vámi se těší
Mgr. Jiří Kobza
místopředseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny
Na semináři vystoupí:
JUDr. Jiří Hřebejk. Ph.D.
ústavní  právník, Právnická fakulta UK
PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D
politolog, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
doc. PhDr. Vladimír Srb, Ph.D.
politolog, prorektor, Vysoká škola politických a společenských věd
doc. PhDr. Vladimír Prorok, Ph.D.
politolog, Vysooká škola finanční a správní
Mgr. Michal Hinda
politolog, Sdružení místních samosparáv
Přímá volba starostů v evropském kontextu
Břetislav J. Mrkos
publicista, spisovatel, pedagog
Švýcarský model přímé demokracie
Jaroslav Novák
politický analytik, publicista, spisovatel
Nejčastější námitky proti přímé demokracii