Pavel Novotný – další případ, a Šafrův žebravý dopis čtenářům

Ivan David
24. 11. 2019
Nejvýraznější postava současné ODS Pavel Novotný, starosta Řeporyjí vygeneroval další způsob, jak na sebe upozornit. Rozhodl se totiž postavit sochu vlasovcům, tedy vojskům generála Vlasova, kteří bojovali po boku německé armády proti postupující Rudé armádě. Ve zřejmé snaze napravit svoji “imič” podpořili Pražské povstání. Představitelé TOP09, Pirátů a ODS se nyní snaží veřejnost přesvědčit, že se Praha osvobodila sama, případně s pomocí vlasovců, a Rudá armáda přišla do již osvobozeného města. 


Je to hezká pohádka, nicméně myslící člověk musí uznat, že pokud by se velmi rychle neblížila Rudá armáda, Praha by se rozhodně neosvobodila, neboť německá armáda by jednala jinak než úprkem do amerického zajetí a odevzdáním zbraní. Oběti na životech vojáků Rudé armády jsou pak vysvětlovány tím, že byli zraněni dřive a v Praze pak zraněním podlehli, případně se otrávili methanolem. Dějepis se nám mění pod vlivem snaživých vykladačů, tak jak to bývá u každé ambiciózní ideologie. Na nenávist k Rusku přišly nové objednávky bez ohledu na změnu společenského systému. V každém režimu vstanou noví snaživci.

Pavel Novotný se hodlal angažovat i v zatím podřimující věci “Koněvův pomník”. Ruský tisk tak píše o nahrazení Koněva Vlasovem. rusnext.

Zprávu přinesl deník Forum24 ZDE, jehož šéfredaktor (dříve Dnes) Pavel Šafr nepřekvapil novou úvahou: “Poslední události ukazují, že je Česká republika nadále v moci nedemokratických a autoritářských sil, které pohrdají právním řádem i ústavou”. Text je doplněn momentkou z chvilek z Letné. Článek se jmenuje: “Deník FORUM 24 prosí o vaši pomoc při obraně liberální demokracie”. ZDE Vážně. Takže podle autora chvilkaři na Letné bojují proti nedemokratickým silám a to tím, že odmítají uznat výsledky demokratických voleb.

Demokracie asi není to nejdůležitější. Jak víme, až na prvním místě jsou peníze, proto Šafr vyzývá čtenáře ke sbírce na podporu jeho mediálního projektu Forum24 a to prostřednictvím předplatného, protože, jak uvádí: “…na české scéně nepůsobí mnoho silných médií, jež by otevřeně podporovaly demokratickou opozici, demokratické politické strany a členství České republiky v Evropské unii a Severoatlantické alianci”. Zdá se, že tyto tyto zdravé síly jsou natolik demokratické, že lid o ně ztrácí zájem.