Proč nejít 16. listopadu na Letnou

Avatar
Původní autoři
Petr Kužvart

Petr Kužvart

14.11.2019
Dopis poslaný přátelům
Přátelé, někteří z Vás se chystají jít na akci “Milionu chvilek …”. Jsem přesvědčen, že nejde o dobrý nápad, a to z těchto důvodů: 
Iniciativa “Milion chvilek…” je nečitelná a nikdo pořádně neví, kdo za ní stojí a co jsou její skutečné záměry a cíle. Lidé na shromáždění chodí jako pouhý pasivní, bezmocný kompars, bez možnosti aktivní účasti na formulaci skutečných cílů aktivity. Asi by se moc divili, kdyby iniciativa uspěla a byla nucena odhalit své skutečné záměry.

Požadavek na demisi Babiše výrazně oslabil po ukončení trestního stíhání premiéra, ať se nám to líbí nebo ne. Jeho střet zájmů byl vyřešen již předtím vložením jeho majetku do svěřenských fondů. Víc nelze podle českého práva v této věci udělat a české právo ani víc nepožaduje.

Nejsem Babišovým fanouškem, ale musím uznat, že si ve funkci vede úspěšně a že jeho vláda má za sebou podstatně lepší výsledky, nežli předchozí pravicové vlády různých těch Kalousků a spol. Právě na tyto hrdiny včerejška (drobné pravicové straničky vydávané za “demokratickou opozici”) se iniciativa podle vlastních slov chce obrátit, aby přišli s řešením “velikého problému”, jakým pro ně je obrovské množství hlasů ve volbách roku 2017 pro ANO, tedy Babišovo politické hnutí. Tady asi nechtěně “chvilkaři” prozradili víc, nežli chtěli: nejde o odchod premiéra nebo jedné ministryně, ale o svržení nynější vlády, o likvidaci velkého politického konkurenta těch pravicových straniček. Likvidaci mimo standardní, ústavní politické procedury.

Jde o pokus o nedemokratickou změnu politických poměrů nátlakem zpitomělé ulice, náporem (možná v jádru docela nahnědného) populismu. Jde o pokus výsledky demokratického rozhodnutí lidu revidovat nedemokratickou a demokracii ohrožující cestou. To je opravdu na pováženou!

Není dobré chodit na demonstraci i jen ze zvědavosti, protože budete samozřejmě zahrnuti do počtu demonstrujících, tedy podporovatelů “chvilkařů”. Jeden můj kamarád mi na dotaz, proč na ty demonstrace chodí, odpověděl, že to dělá pro budoucnost svých dětí. Podivil jsem se, je to slušný, vzdělaný a inteligentní člověk, přesto si plete mimořádné, krizové situace, kdy jsou na místě výjimečné postupy, nestandardní a nedemokratické (jako byla např. situace před listopadovým převratem v roce 1989), se situací standardně fungujícího demokratického režimu, se situací nikoli krizovou a výjimečnou. Postupy použité v listopadu 1989 nelze používat nyní. A pokud se použijí a zaznamenají úspěch, půjde rázem o otázku změn nebo odstranění samotného základu otevřené demokratické společnosti. Konce takových událostí mohou být hodně problematické, zcela cizí představám a úmyslům davů chodících na shromáždění pořádaná „chvilkaři“.

Přátelé, nerad Vás vidím v roli potenciálních “blbců ve hře” někoho jiného. Dost možná si své činy budete v budoucnu nakonec vyčítat a říkat: tohle jsme ale opravdu nechtěli! Opravdu si účast na akcích “chvilkařů” dobře rozmyslete.

S pozdravem

Petr Kužvart