Česi sa zastali Blahu, píšu predsedovi SAV list: Etika je to posledné, čo mu možno vytknúť

Na snímke vľavo Jan Keller a vpravo Jan Kavan

Pavol Novak
17.12.2%19  HlavnéSprávy
Slovenská akadémia vied, ktorá sa nevedela zastať svojho člena, ale podľahla tlaku mimovládnych aktivistov, dostala studenú sprchu od svojich českých kolegov.

Minulý týždeň po nátlaku mimovládnych aktivistov, predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) vyzvalo poslanca Národnej rady (NR) SR Ľuboša Blahu (Smer-SD), aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie na Ústave politických vied SAV.

Predsedníctvo začalo konanie pred etickou komisiou vo veci možného porušenia Etického kódexu SAV zo strany poslanca Blahu. Zároveň ho vyzvalo, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie na Ústave politických vied, ktorého renomé a aj renomé celej SAV svojimi vystúpeniami vážne poškodzuje.

Blaha nevidel dôvod, aby predsedníctvo zasahovalo do politického zápasu na Slovensku, „tobôž nie v predvolebnej kampani“. „Ak chcú hodnotiť moje vedecké práce, nech sa páči, ale je absurdné, aby sa vyjadrovali k mojej poslaneckej činnosti, je to porušenie akademického poslania, rešpektu k pluralite názorov a je to zjavná snaha o obmedzovanie mojich ústavných práv ako slobodného občana a poslanca,“ vyhlásil. Týmto konaním podľa neho škodí SAV svojej povesti apolitickej inštitúcie.

Na stranu Ľuboša Blaha sa včera postavili také kapacity, ako bývalý predseda Valného zhromaždenia OSN Jan Kavan, či slávny sociológ prof. Keller.

Do politiky sa miešajúcej SAV, napísali otvorený list, v ktorom predsedovi Slovenskej akadémie vied píšu, že jeho postup voči poprednému politológovi SAV, poslancovi NR SR a predsedovi výboru pre európske záležitosti PhDr. Ľubošovi Blahovi vzbudzuje znepokojenie v radoch českej intelektuálnej komunity.

Českí intelektuáli píšu, že doktora Blahu poznajú ako autora originálnych odborných štúdií, ktoré sa opierajú o úctyhodnú škálu literatúry a prameňov. Mnoho rokov je aktívnym účastníkom vedeckého a politického diania v ich krajine, kde si vydobyl nefalšovaný rešpekt a širokú popularitu práve tým, čo zdobí skutočného vedca a politika-rozhodnou obhajobou verejného záujmu proti každej svojvôli.

Českí intelektuáli chápu, že odvaha doktora Blahu opretá o hlbokú erudíciu a komunikačný šarm, dráždi jeho názorových oponentov. V demokratickej diskusii je to pochopiteľné. Ale že by jednal v rozpore s etikou, je podľa nich to posledné, čo by mu mohli vytknúť.

Obracajú sa preto na SAV s výzvou na podporu Blahu ako „intelektuála významne prispievajúceho k prestíži slovenskej akademickej obce a celého Slovenska,“ ktorý si podľa nich nezaslúži ostrakizáciu, ale spoločnú podporu.

Celé znenie otvoreného listu:

Prezídiu Slovenské akademie věd 15. 12. 2019
B r a t i s l a v a
K rukám pana předsedy Slovenskej akademie vied
Prof. RNDR. Pavola Šajgalíka, DrSc.

Vážený pane předsedo,
vážené dámy,
vážení pánové,

obracíme se na vás s veškerou úctou, abychom vám sdělili, že váš postup vůči přednímu politologovi SAV, poslanci NR SR a předsedovi výboru pro evropské záležitosti PhDr. Luboši Blahovi, PhD. vzbuzuje znepokojení i v řadách české intelektuální komunity.

Doktora Blahu známe jako autora originálních odborných studií opřených o úctyhodnou škálu literatury a pramenů. Řadu let je aktivním účastníkem vědeckého a politického dění i v naší zemi. Také zde si vydobyl nefalšovaný respekt a širokou popularitu právě tím, co zdobí skutečného vědce a  politika – rozhodnou obhajobou veřejného zájmu proti každé svévoli „práva“ silnějšího.

Nikdo nedokáže zpochybnit, že za pravdu a spravedlnost kříží kordy z ušlechtilých, a nikoli nízkých osobních pohnutek. Jistě i díky tomu patří k nejsledovanějším aktérům debat na sociálních sítích, aniž by disponoval nákladným aparátem a movitými mecenáši.

Dokážeme si představit, že odvaha doktora Blahy opřená o hlubokou erudici a komunikační šarm jeho názorové oponenty dráždí. To je v demokratické diskusi pochopitelné. To, že by kdy jednal v rozporu s etikou, je však tím posledním, co by mu bylo možno vytknout.

Obracíme se na vás s touto výzvou, neboť jsme přesvědčeni, že intelektuál významně přispívající k prestiži slovenské akademické obce i celé vaší země si nezaslouží ostrakizaci, nýbrž naši společnou podporu.

Jan Kavan, politik a diplomat
doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc., vysokoškolská učitelka
Stanislav Novotný, právník
Lenka Procházková, spisovatelka
PhDr. Josef Skála, CSc., žurnalista
Ing. Jaroslav Šulc, CSc., ekonom
JUDr. Jiří Vyvadil, advokát
PhDr. Zdeněk Zbořil, historik a politolog
doc. Petr Žantovský, Ph.D., mediální analytik

Mluvčí signatářů:
Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Nerudova 195
Frýdek-Místek
738 01
jan.keller@osu.cz

Na stranu Blahu sa postavili aj mladí českí komunisti. „Toto som fakt nečakal“, reaguje.
Na prekvapenie Blahu sa ho v spore s predsedníctvom SAV zastali aj mladí českí komunisti z Komunistického zväzu mládeže, ktorí ho údajne vždy kritizovali ako reformistu a sociálneho demokrata.

„Nie sme fanatickí fanúšikovia Fica či Blahu. Blahu nepovažujeme za komunistu ale za intelektuála inšpirovaného marxizmem, ktorý vychádza zo socialistických populistických a národných pozícií.

Vieme, že Ľuboš Blaha má svoje limity či už politické, či ideologické. Napriek tomu se mu podarilo oslovit široké masy ľudí pre naše hnutie.“

„Musím pripustiť, že sa to číta dobre – aj keď ma nemusia, lebo nie som komunista, pochopili, že ten lynč proti mne vyplýva z toho, že dokážem osloviť masy ľudí, čo sa mnohým ľavicovým intelektuálom nedarí – a toto liberálov desí najviac,“ reagoval na list od českých intelektuálov Blaha, ktorý priznal, že to nečakal.