Vláda Ukrajiny vyhlásila “vnitřní bankrot” pro vlastní občany

Vasilij Taran
28. 12. 2019      riafan
V těchto dnech vláda Ukrajiny nečekaně zastavila uvolňování rozpočtových plateb. Na oficiální stránce Ministerstva financí Ukrajiny se objevilo oznámení, že “platby, které bylo zaregistrovány v prosinci, státní pokladna uhradí “po analýze jejich prioritní důležitosti”. Důvodem je nesplnění příjmové části rozpočtu více než o 2 miliardy dolarů, tedy banální nedostatek peněz. Korespondent Federální zpravodajské agentury v Kyjevě vyslechl v této souvislosti názory ukrajinských expertů.


“V podstatě to znamená, že výplaty z rozpočtu země už do konce roku nebudou, prohlásil výkonný ředitel Asociace měst Ukrajiny Alexandr Slobožan. Podle údajů médií se finanční omezení vlády nemají dotknout tak zvaných “chráněných kapitol” rozpočtu – důchodů, mezd státních zaměstnanců, sociálních podpor atd. Ale různé projekty rozvoje Ukrajiny (výstavba, investiční, infrastrukturní projekty) budou “zařazeny do seznamu”. Takže jim peníze buď vůbec nedají, nebo je budou přidělovat v “ručním režimu”.

A to s tím, podotýkají ekonomové, že už několik měsíců za sebou se výdajová složka rozpočtu Ukrajiny i tak úplně neplní – jednotlivé kapitoly jsou profinancovány pouze z 20-30%. V podstatě to je názorná ilustrace “ekonomických úspěchů” Ukrajiny, která v posledních letech udělala spoustu kroků pro snížení svých příjmů a zvýšení dluhů u věřitelů.

“Nynější rozpočtový schodek Ukrajiny je prostě hanba pro naše úřady, soudí ekonomický analytik Vsevolod Stěpaňuk. Hlavní důvod jeho vzniku je podle mého názoru geniální “antivedení” financí země “týmem sorošátek”. Mnohé osoby, které dnes zastávají klíčové ekonomické posty v našem státu, jsou jednoduše nekompetentní. Jsou přesvědčeny, že “trh sám dá všechno do pořádku”. Ale ve skutečnosti trh v zaostalé zemi “dá do pořádku” všechno tím, že všechny peníze z ní prostě odtečou. Nikdo nebude vkládat prostředky do ukrajinské ekonomiky, jestliže vláda i nadále nebude vynakládat žádné úsilí. A nynější krok úřadů je velmi špatný signál pro podnikatele”.

Podle názoru Stěpaňuka ukrajinská vláda očividně přesáhla své pravomoci, když nařídila, aby se nevyčleňovaly prostředky na celou řadu klíčových kapitol. Vždyť podle zákona musí koordinovat takové kroky s parlamentem.

“Nehledě na všechny ty řeči o jakémsi “ekonomickém růstu”, ekonomika Ukrajiny je těžce nemocná a tato nemoc se nadále zhoršuje, konstatuje Stěpaňuk. Dnes například geometrickou řadou narůstají dluhy u výplat mezd ukrajinským horníkům, ale vždyť to jsou dnes desítky tisíc lidí, které jsou, v podstatě, v zoufalé situaci. Podobná situace je i v mnoha dalších odvětvích ukrajinské ekonomiky – průmyslu, exportu atd.”

Jedním z důvodů nynějšího svízelného postavení ukrajinského rozpočtu je propadová měnová a finanční politika úřadů, domnívají se analytici. Dnes Ministerstvo financí Ukrajiny přebírá denně od investorů v rámci vydávání státních krátkodobých fiskálních obligací více než dvě miliardy hřiven.

“Je to zcela nenormální praxe, v podstatě nynější vláda stále “žije na dluh”, když zvětšuje finanční pyramidu, která se v dohledné budoucnosti zhroutí. Přičemž k začátku prosince není plán příjmové části rozpočtu splněný asi o 52 miliardy hřiven (více než 2 miliardy dolarů, pozn. redakce FAN). Rozpočet naší země tak za rok nedostal obrovskou částku, je to víc než 6 procent celkového objemu rozpočtu!, žasne Stěpaňuk. Přičemž dosud není vůbec jasné: nynější zastavení státních plateb bude státní dluh, nebo to je prostě “podraz” ze strany úřadů? Vždyť to jsou neuhrazené výplaty velmi důležitých stavebních prací, tendrů atd.”

Podle názoru Stěpaňuka vnáší nynější postup vlády enormní napětí do ekonomiky země. V důsledku čehož velký byznys bude mít obavy začínat nové projekty, nebude chtít státní zakázky, nebo se úplně bude snažit odvádět peníze do zahraničí.

“Dnes je definitivně jasné, že termín “ekonomická politika” není mnohým členům vlády “absolutně” známý. Stejně tak i to, co to jsou “ekonomické zákony”. Nyní tisíce služeb soukromých společností, poskytnuté státu za rok, zůstanou nezaplacené. Stát se tudíž projevil pro podnikatele jako nespolehlivý partner. Přitom pouze za celní poplatky stát za rok nedostal 48 miliard hřiven! To znamená, že v celní sféře vládne naprostý brajgl. To, upřímně řečeno, nebylo dokonce ani za režimu Porošenka”, domnívá se Stěpaňuk.

Tímto podle názoru analytika kabinet ministrů Ukrajiny fakticky vyhlásil státní bankrot vůči vlastním občanům, podnikům a místním orgánům.

“Při takovém řízení ekonomiky země to jinak ani nemohlo dopadnout. Nu což, nyní by naše úřady ještě mohly vyhlásit bankrot i vůči státním krátkodobým fiskálním obligacím, a pak bude možné zahájit vývoj naší ekonomiky prakticky “od nuly”, uzavřel Stěpaňuk.

Podle vyjádření experta na sociální záležitosti Andreje Pavlovského bude mít s “vnitřním bankrotem” ukrajinská vláda velmi vážné sociální problémy.

“Pozastavení rozpočtových plateb vládou znamená, že u úřadů země dnes zůstaly peníze pouze na vyplacení mezd státních zaměstnanců a důchodů. Přičemž jedny i druhé jsou prostě “korunové”, lidem na normální život nestačí ani náhodou, prohlásil Pavlovský. Všechny zbývající výdaje – na dokončení státních staveb, splnění dohod se soukromými společnostmi, náklady na rozvoj zemi – jsou zmrazeny. Moji známí splnili zakázky v oblasti IT-zabezpečení několika ministerstev za několik milionů hřiven. Úředníci jim sdělili: “zaplatíme vám všechny peníze na konci roku”. Nyní se ukázalo, že lidé, kteří čestně splnili svou práci pro stát, prakticky zůstali bez peněz. Nejspíše už pro stát pracovat nebudou”.

Podobnou situaci je podle slov Pavlovského možné vidět i na Ministerstvu obrany Ukrajiny, které každoročně objednává služby soukromých společností za stovky milionů hřiven. Nyní nemá vojenský rezort čím platit faktury, což ohrožuje zájmy národní bezpečnosti země.

“V podstatě to znamená katastrofu v oblasti vzdělání, medicíny, vědy a mnoha dalších. Takový precedens v naší ekonomice ještě nebyl, říká Pavlovský. V podstatě je dnes celá rozpočtová sféra na Ukrajině paralyzována. Vyhlášením “vnitřního technického bankrotu” naše vláda zasadila velmi těžký úder jak ekonomice země, tak i důvěře v ni ze strany obyvatelstva. Myslím, že obnovení této důvěry bude trvat roky. Ale vždyť vpředu jsou před Ukrajinou, soudě podle prognóz ekonomů, ještě těžší časy, kdy vnější konjunktura na naše základní zboží bude velmi špatná. A proto se nynější vnitřní bankrot může stát pro naše finanční orgány “tréninkem” před skutečným, rozsáhlým finanční bankrotem, který, zdá se, už není daleko”, uzavřel analytik.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová