Přejeme úspěšný rok 2020

1.1.2020
Redakce Nové republiky přeje všem svým čtenářům úspěšný nový rok 2020, zdraví, štěstí a pěkné mezilidské vztahy nejen ve vašich rodinách, ale i na pracovištích, na veřejnosti, zkrátka v celé společnosti.


Redakce Nové republiky také děkuje svým štědrým příznivcům za finanční podporu, kterou posíláte na redakční účet 2300 736 297 / 2010. Vaše peníze nám dovolily pořídit pro redakční práci novou techniku a financovat loňské panelové diskuze a další akce.

Budeme se i letos snažit, abychom si udrželi vaši přízeň.


Vaše redakce